PAROL HOT PEDİATRİK 12 POŞET GRANÜL

ATC: R05X

BARKODU: 8699717250017

FİYATI: 4,85TL

ETKEN MADDE: Paracetamol, combinations – parasetamol kombinasyo

ÜRETİCİ: ATABAY

Analjezik antipiretik parasetamolün antigripal kombinasyonları. Doz içerdiği parasetamole göre ayarlanmalı.

PROSPEKTÜS FORMÜLÜ

Bir poşet Parasetamol 250 mg Klorfeniramin maleat 2 mg Psödoefedrin HCI 30 mg İhtiva eder. Boyar madde olarak Sunset Yellow FCF (boyar madde: sunset yellow FCF,sodyum klorid, sodyum sülfat) ve toz mandalina aroması ihtiva eder. Parasetamol: Analjezik ve antipiretik etkilidir. Analjezik etki: Başlıca merkezi sinir sisteminde prostaglandin sentezini inhibe etmesinden kaynaklanır.

Ayrıca prostaglandinler periferik sinir uçlarında ağrı duyusu taşıyan sinir liflerini ağrı yapıcı maddelerine karşı daha duyarlı hale getirdiğinden bunların inhibisyonu ile ağrı eşiği yükselir, ağrı impulsu doğuşu ve iletimi de azalır. Antipiretik etki: Hipotalamusun preoptik bölgesindeki termoregülasyon merkezi üzerinde uyarıcı etkisi olan prostaglandin E2 sentezinin inhibisyonu yoluyla olur. Sonuç olarak deri damarlarının vazodilatasyonu ve terlemenin artmasıyla ısı kaybı fazlalaşır. Temperatür düşer. Klorfeniramin maleat: Antihistaminik ve antimuskarinik etkilidir.

Antihistaminik etki: Klorfeniramin periferik histamin Hı-reseptörlerinde histamin etkisini kompetetif olarak antagonize ederek üst solunum yollarının allerjiye bağlı semptomlarında iyileşme sağlar. Antimuskarinik (Antikolinerjik) etki: Klorfeniramin burun mukozasının salgı bezlerindeki muskarinik (M3) reseptörlerde asetilkolin etkisini antagonize eder. Burun akıntısını keser, burunda kuruluk hasıl eder. Psödoefedrin hidroklorür: Nonselektif olarak alfa-ve beta- adrenerjik reseptörlerde agonist etki gösteren bir sempatomimetik amindir. Ayrıca sempatik sinir uçlarından noradrenalin salınmasını arttırarak etki gösterir.

Psödoefedrin solunum yolları mukozasındaki damarlardaki alfa-adrenerjik reseptörleri uyararak vazokonstriksiyon hasıl eder. Bunun sonucu olarak burun mukozasındaki şişkinliği, ödem,hiperemi ve konjesyonu giderir, nazal hava akımını kolaylaştırır. Sinüs sekresyonlarının boşalması kolaylaşır ve kapanmış olan östaki borusu orifislerinin açılmasına yardımcı olur. Santral sinir sistemine etkisi diğer sempatomimetikler-den çok daha azdır. FARMAKOKİNETİK ÖZELLİKLERİ Absorpsiyon: Parasetamol: Ağız yoluyla alındığında çabuk ve hemen hemen tümüyle absorbe olur.

Doruk plazma konsantrasyonları ½ – 2 saatte oluşur ve 650 mg’a kadar dozlardan sonra 5-20 mcg/ml düzeyindedir. Analjezik etki 30 dakikada başlar. 1-3 saatte maksimuma varır ve 3-4 saat sürer. Çok karbonhidrat içeren bir yemek absropsiyonu azaltır. Klorfeniramin maleat: Oral yolla iyi absorbe olur.

Ancak ilk geçiş etkisi nedeniyle bir dozun ancak % 35-60’ı sistemik dolaşıma erişir. 4 mg’lık bir oral dozdan sonra 5. 9 ng/ml düzeyinde ortalama doruk plazma konsantrasyonları 2-6 saatte oluşur. Antihistaminik etki 6 saat içinde görülür ve 4.8 saat sürer.

Psödoefedrin hidroklorür:Sindirim kanalından çabuk ve hemen hemen tümüyle absorbe olur. 60 mg lık bir oral dozdan sonra 180-300 ng/ml’lık doruk plazma konsantrasyonları 1.39-2 saatte oluşur. Nazal dekonjestan etki 30 dakikada görülür ve 4-6 saat sürer. Dağılım Parasetamol: Dokulara yaygın olarak dağılır.

Anne sütüne ve plasenta yoluyla fötusa geçer, plazma proteinlerine bağlanma oranı ortalama % 25 olup kandaki konsantrasyona göre % 20-50 arasında değişir. Dağılım hacmi 0.95 l/kg dır. Klorfeniramin maleat: Dokulara yaygın biçimde dağılır. İn vitro proteine bağlanma oranı % 69-72’dir.

Kararlı durumda dağılım hacmi (VDss) erişkinlerde 2.5-3.2 l/kg, çocuklarda 3.8 l/kg dır. Psödoefedrin hidroklorür: 60 mg lık bir oral dozdan sonra kararlı durumda ortalama dağılım hacmi 2.

4 l/kg dır. Psödoefedrinin plasentadan geçtiği ve serebrospinal sıvıya girdiği kabul edilmektedir. Verilen bir dozun % 0.5’i anne sütüne geçer. Metabolizma Parasetamol: Verilen bir oral dozun % 90-95’i karaciğerde metabolitlere dönüşerek, % 3’ü ise değişmemiş molekül olarak vücuttan atılır.

Başlıca metabolitleri sulfat, Sistein ve glukuronid konjugeleridir. Klorfeniramin maleat: Bağırsak mukozasından ve karaciğerden geçerken yoğun biçimde metabolize olur. Verilen bir dozun % 20’si değişmeden idrarla vücuttan atılır. Kalanı ise metabolitler şeklinde idrarla çıkar. Psödoefedrin hidroklorür: Verilen bir dozun % 55-99’u değişmeden idrarla atılır.

Absorbe olan miktarın % 1’den azı karaciğerde N-demetilasyonla inaktif bir metabolite dönüşür. Atılım: Parasetamol: Verilen dozun % 3’ü değişmeden, % 90-95’i metabolitler şeklinde böbrek yoluyla vücuttan atılır. Yarı ömrü 1-4 saat (ortalama 2.7 saat) renal klerensi 5 ml/dak dır. Yarı ömrü karaciğer hastalığında, akut doz aşımında,prematüre ve yeni doğmuşlarda uzar, Parasetamol hemodiyalizle dolaşımdan uzaklaştırılabilir.

Klorfeniramin maleat: İlacın çoğu metabolitler şeklinde idrarla vücuttan atılır. Yarı ömrü erişkinlerde 12-13 saat, çocuklarda 9.6-13.1 saattir. İdrarın alkalinizasyonu atılımı geciktirir.

Psödoefedrin hidroklorür: Verilen bir dozun % 55-96’sı değişmeden idrarla atılır. Eliminasyon yarı ömrü asit idrarda (pH5) 3-6 saat, alkalen idrarda (pH8) 9-16 saattir. Renal klerensi 7.3-7.6 ml/dak/kg dır.

ENDİKASYONLAR

Parol HOT” ağrı kesici ve ateş düşürücü olarak üst solunum yollarının akut enfeksiyonlarında (nezle, grip, sinüzit, farenjit, Bronşit) kısa süreli semptomatik tedavi için endikedir.

KONTRENDİKASYONLARI

“PAROL HOT” içindeki aktif veya yardımcı maddelerden herhangi birine karşı allerjisi olanlarda; ayrıca prostat hipertrofisi, mesane boynu obstrüksiyonu, dar açılı glaukoma, akut astma, hipertiroidizm, ağır hipertansiyon, kalp aritmileri ve serebrovasküler hastalığı olanlarda kontrendikedir. Önceki iki hafta içerisinde MAO inhibitörü tedavisi görmüş veya halen alan hastalarda kullanılmamalıdır.

UYARILAR

PAROL HOT bileşimindeki aktif maddeler karaciğerde metabolize olarak idrar yoluyla vücuttan atıldığından ilaç karaciğer veya böbrek fonksiyonu azalmış hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.Analjezik ilaçlar doktora danışılmadan uzun süre kullanılmamalıdır.

5 günden uzun süren ağrılarda,ateşi 39.5o C den fazla olanlarda,3 günden daha uzun süreli ateşte ve tekrarlayan ateş vakalarında doktora danışmadan kullanılmamalıdır. PAROL HOT içerdiği parasetamol nedeniyle düzenli alkol kullananlarda ve karaciğer hastalığı geçirenlerde dikkatle kullanılmalı ve PAROL HOT alındığı sürece alkol almaktan kaçınmalıdır. PAROL HOT içerdiği klorfeniramin nedeniyle epileptik hastalarda, konvulsiyon eğilimi olanlarda ve ağız kuruluğunun mahzurlu olabileceği ağız hastalığı (periodontitis,candidiasis) olanlarda dikkatle kullanılmalıdır. PAROL HOT içerdiği psödoefedrin nedeniyle merkezi sinir sistemi hastalığı ve hipertansiyonu olanlarda dikkatle kullanılmalıdır.

Antihistaminiklere veya sempatomimetiklere karşı aşırı duyarlılığı olanlar içerdiği klorfeniramin ve psödoefedrin nedeniyle PAROL HOT a karşı aşırı duyarlılık gösterebilir. Asetilsalisilik aside duyarlı astım hastalarının parasetamol aldıklarında nadiren hafif bronkospazm geçirdiği bildirilmiştir. Gebelik ve Laktasyonda Kullanımı

GEBELİKTE KULLANIMI

Gebelik Kategorisi C PAROL HOT bileşimindeki aktif maddelerin gebelikte güvence ve etkinliği belirlenmiş değildir. Praparat gebelikte ancak kesin bir endikasyon varsa ve anne için faydaları fötus için potansiyel risklerden üstünse kullanılmalıdır. Laktasyonda kullanımı PAROL HOT bileşimindeki aktif maddeler anne sütüne geçtiğinden ilacın emziren annelerde kullanılması önerilmez.

Pediatride kullanım Pediatrik hastalar PAROL HOT bileşimindeki aktif maddelere karşı daha duyarlı olabilir. Antihıstaminiklerin küçük yaşlardaki çocuklarda paradoksal eksitasyona (irritabilite,insomni,eksitasyon,hallusinasyon, konvulsiyon eğilimi) neden olabildiği bildirilmiştir. PAROL HOT 12 yaşın altındaki hastalarda Doktor önerisi ile kullanılmalı önerilen dozların üstüne çıkılmamalıdır. Geriatride kullanım Geriatrik hastalar PAROL HOT bileşimindeki aktif maddelere karşı daha duyarlı olabilir. PAROL HOT geriatrik hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.

Araç ve Makine Kullanmaya Etkisi: PAROL HOT bileşimindeki aktif maddeler uyuklama,baş dönmesi,bulanık görme,ataksi gibi yan etkilere neden olabilir.Hastalar bu yönde uyarılmalıdır.Hastalar ilacın kendilerini nasıl etkileyeceğini öğrenmeden araç ve makina kullanmaktan kaçınmalıdır.

YAN ETKİLERİ

Parasetamol: Nadir olarak deri erüpsiyonları, eritem, ürtiker, salisilatlarla çapraz alerji, izole vakalar şeklinde Anemi,nötropeni, trombositopeni, pansitopeni Klorfeniramin: Uyuklama, ağız kuruluğu, bulanık görme, baş dönmesi, idrar tutukluğu, taşikardi, eksitasyon, irritabilite. Psödoefedrin: İnsomni, sinirlilik, huzursuzluk, taşikardi, idrar tutukluğu, baş ağrısı, terleme, bulantı, kusma, tremor, pallor, kuvvetsizlik.

BEKLENMEDİK BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

Parasetamol Kronik alkolizmde ve hepatotoksik ilaç alanlarda parasetamolün hepatotoksisite riski artabilir. Hepatik enzim endüktörleri (barbituratlar, primidon) parasetamol metabolizmasını hızlandırarak klinik etkinliğini azaltabilir. Kronik yüksek dozda parasetamol kumarin ve indandion sınıfı antikoagülanların etkisini arttırabilir. Protrombin zamanı yakından izlenmelidir.

Diflunisal parasetamolün plasma konsantrasyonunu % 50 arttırarak hepatotoksisite riskini çoğaltabilir. Klorfeniramin maleat Alkol, fenotiyazinler, trisiklik antidepresanlar klorfeniramin ile karşılıklı olarak birbirlerinin merkezi sinir sistemi üzerindeki depresan etkisini arttırırlar. Klorfeniraminin antimuskarinik etkisi Atropin, amantadin, haloperidol, fenotiazinler, prokainamid ve kinidin tarafından arttırılabilir. Klorfeniramin sisplatin, paramomisin, salisilatlar ve vankomisinin ototoksik etkisini maskeleyebilir. Psödoefedrin hidroklorür Siklopropan ve halogenli hidrokarbon anestezikler ve digitalis glikozidleri miyokardı psödoefedrin etkisine karşı sansitize ederek aritmilere neden olabilir.

Monoamin oksidaz inhibitörleri (MAOI) psödoefedrini metabolize eden MAO enzimini inhibe ederek psödoefedrinin kan seviyelerini yükseltir ve hipertansif krizlere neden olabilir. Levodopa ile birlikte kullanılması kalpte Aritmi riskini arttırır. Diğer sempatomimetiklerle birlikte kullanılması hiperransiyon ve aritmi riskini arttırır. Tiroid hormonuyla birlikte kullanılması koroner arter hastalığı olanlarda angina pektoris riskini arttırır.

DİYAGNOSTİK TEST ETKİLEŞİMLERİ

Parasetamol alanlarda Kan şekeri glukoz oksidaz/peroksidaz metoduyla olduğundan düşük görülür.

Herkzokinaz/glukoz-6- fosfat dehidrogenaz metoduyla olduğunun aynı gözükür. Serumda ürik asit fosfotungstat metoduyla olduğundan yüksek gözükür. Bentiromid testi sonuçları geçersizdir. Çünkü hem parasetamol hem bentiromid bir arilamin bileşiğine metabolize olarak bulunan p-aminobenzoik asit miktarını etkiler. Nitrosonaftol reaktifi ile yapılan idrarda kantitatif 5- hidroksiindol asetik asit (5-HIAA) testi yalancı pozitif sonuç verir.

Kantitatif test etkilenmez. Klorfeniramin allergenlerle yapılan histamin testini etkileyerek yalancı pozitif sonuç alınmasın yol açar. Test yapılacaksa PAROL HOT 72 saat önceden kesilmelidir. KULLANIM ŞEKLİ ve DOZU “PAROL HOT PEDİATRİK POŞETİ” nin 6-12 yaş arası çocuklar için mutad dozu bir defada 1 poşet olup gerektiğinde bu doz 6 saat ara ile günde 4 defaya kadar tekrarlanabilir. Kullanım şekli: Bir poşet açılarak içindeki toz bir bardak (160 ml) dolusu sıcak suya boşaltılır.

Birkaç kere karıştıralarak bir defada içilir. Günde 4 poşetten fazla alınmamalıdır. “PAROL HOT PEDİATRİK POŞETİ” nin 2-6 yaş arası çocuklarda doktor önerisine göre kullanılır. “PAROL HOT PEDİATRİK POŞETİ” nin erişkinler ve 12 yaşından büyük çocuklar için mutad dozu bir defada 2 poşet olup gerektiğinde bu doz 6 saat ara ile günde 4 defaya kadar tekrarlanabilir.

DOZ AŞIMI VE TEDAVİSİ

Doz aşımı durumunda hastanın midesi yıkanır ya da emesis yoluyla midesi boşaltılır.

Arkasından aktif kömür bulamacı verilir. Hastanın yaşamsal belirtileri yakından izlenmelidir. Parasetamola bağlı hepatotoksite belirtileri bulantı, kusma, terleme, kırıklık ve serumda hepatik enzim yükselmeleridir. Hasta alımdan sonra 24 saat içinde görülmüşse plazmada parasetamol tayin sonuçlarını beklemeden asetilsistein tedavisine derhal başlanmalıdır. Bunun için 140 mg/kg’lık bir başlangıç dozundan sonra her 4 saatte bir 70 mg/kg lık dozlar şeklinde total olarak 17 doz verilir.

Dozlar alkolsüz bir içecekte % 5’lik solüsyon şeklinde hazırlanır. Plazma parasetamol konsantrasyonları doz aşımından sonra 4 ncü saatten başlanarak tayin edilir. Aşağıdaki konsantrasyonların aşılması hepatotoksik etkiyi gösterir: 4.Saat 6.Saat 8. Saat 10.Saat 15.Saat 20.Saat 24.Saat mcg/ml: 150 100 70 50 20 8 3.

5 micmol/l: 993 662 463.4 331 132.4 53 23.2 Bu konsantrasyonlar aşılmışsa asetilsistein tedavisi 17 doz olarak tümüyle uygulanır. Bulunan değerler daha düşükse asetilsistein kesilebilir.

Karaciğer fonksiyon testleri 24 saat aralarla en az 96 saat yapılmalıdır. Hasta ilacın alınmasından 24 saat geçtikten sonra görülmüşse hemodiyaliz veya hemoperfüzyon uygulanabilir. Klorfeniramin entoksikasyon belirtileri uyuklama, ağız kuruluğu, yüz kızarması, dispne, hallüsinasyon, konvulsiyon istemsiz hareketler ve hipotansiyondur. Psödoefedrin doz aşımında anksiyete, taşikardi, ajitasyon, hafif hipertansiyon görülür. Klorfeniramin ve psödoefedrin doz aşımı belirtileri varsa destekleyici ve semptomatik tedavi uygulanır.

Her ikisi için de spesifik antidot bilinmemektedir.

SAKLAMA KOŞULLARI

25°C’nin altındaki oda sıcaklığında, ışıktan koruyarak muhafaza ediniz. Çocukların ulaşamayacakları yerlerde ve ambalajında saklayınız. TİCARİ TAKDİM ve AMBALAJ MUHTEVASI: Parol Hot her biri 10 gr. granül içeren 6 veya 12 poşetlik ambalajlarda.

PİYASADA MEVCUT DİĞER FARMASÖTİK DOZAJ ŞEKİLLERİ: Parol Tablet Parol Supozituar Parol Hot Tek Kullanımlık Toz İçeren Poşet Ruhsat Sahibi Atabay Kimya San. ve Tic. A.Ş Acıbadem Köftüncü Sokak No:1 34718 Kadıköy/İSTANBUL İmal Yeri Atabay İlaç Fabrikası A.Ş. Acıbadem Köftüncü Sokak No:1 34718 Kadıköy/İSTANBUL Ruhsat Tarihi 17.07.2006 Ruhsat No 208/50 Ticari Takdim Şekli Sadece 12 Poşet Reçete ile satılır.