Parapsikoloji Nedir ? Neye Yarar ?

Parapsikoloji, duyu organlarını kullanmaksızın gerçekleştirilen ve paranormal aktivitelerin deneysel yöntemlerle incelenmesine verilen addır. Genel tabirle, paranormal yetenekleri inceleyen bir araştırma alanı ve psikolojinin bir çeşit alt dalı niteliğinde.

Parapsikoloji Nedir ?

Yıllar boyu insanlar tarafından araştırılan ve incelen bir dal olan parapsikoloji, geçmişten beri yeniden anlamlandırılmaya çalışılmakta. Ölülerle konuşmaya çalışmak, düşünce gücüyle maddeleri hareket ettirmeye çalışmak ya da Astral seyahat gibi konular, birçok insanın ilgisini çekmekte.

Parapsikolojik çalışmalar, ağırlıklı olarak deney şeklinde çeşitli yöntemlerle gerçekleşiyor. Bu olaylar bütününü incelemek için, parapsikoloji içerisinde yer alan; Telekinezi, Telepati, psikokinezi, reenkarnasyon, durugörü gibi alanlardan yararlanmak gerekmekte.

Örnek olarak, bu alanlardan önemli bir tanesi olan telepatiye göz atacak olursak, Ganzfeld uyarımından bahsetmek gerekir. Bir telepati çalışması olan olan Ganzfeld uyarımı, bu deneysel yollardan sadece biri. Bu yöntemle kişi, duyu organlarını kullanamayacağı, ses, ışık geçirmeyen bir ortama alınır. Buradaki amaç, kişinin beynini odaklamasına ortam hazırlamaktır. Diğer tüm algılar kapatılarak, sadece bu alan üzerine odaklanma hedeflenir.

Parapsikoloji nedir ?

Parapsikoloji nedir ?

Parapsikoloji Nasıl Yapılıyor ?

Fakat günümüzde, psişik olarak adlandırılan yeteneklerin varlığı henüz kanıtlanmamış durumda. Bu sebeple parapsikiolojiyi, bilimsel bir olgu olarak inceleyip ele almak yerine başka bir dal olarak konumlandırmak gerekiyor. Eleştirel çevreler, deneysel çalışmalar sıralarda oluşan başarıların rastlantısal olarak ortaya çıkan durumlar olduğunu iddia etmekte. Bu da bilim insanları ile parapsikologları sık sık karşı karşıya getirebilen bir durum.

İlk kez 1889’da Alman psikolog Max Dessoir tarafından kullanılan parapsikoloji terimi, kelime anlamı olarak öte-Psikoloji anlamına gelmekte. Parapsikoloji, araştırma konusunda yalnızca laboratuvar deneyleriyle yürütülemeyecek kadar kapsamlı bir dal ve bunun yanı sıra çeşitli teorik metodolojiler kullanılması gerekmekte. Bu kapsamdaki araştırmalar ise dünyanın çeşitli yerlerindeki üniversite ve özel kliniklerde yürütülmekte.

Parapsikoloji Neleri Kapsar ?

Parapsikoloji, insan ruhunun temel mekanizmalarını irdeler. Ruhun sahip olduğu manevi mekanizma üzerine odaklanarak, telepati ve düşünce okuma gibi alt özellikleri kullanır. Bunun yanı sıra da bir çok başka alanı kapsamına alır. Bunlardan bazıları;

  • Telepati
  • Duru görü
  • Zihnin madde üzerine etkisi
  • Psikometri
  • Radyestezi
  • Psikotograf
  • Ön teşhis
  • Zihinle vücut kontrolü
  • Vücut dışı deney

Ruh, neredeyse insanoğlu var olduğundan beri araştırılan bir konu. Ruhun özellikleri, sınırları, tam olarak nasıl bir formu olduğu ve daha birçok konu bu araştırmalar kapsamına girer. Bunun yanı sıra, insan ruhunun henüz bilinmeyen birçok özelliği var. Parapsikolojiye göre, insan ruhu zamana ve mekâna bağlı değil. Bu iki kavramdan bağımsız bir şekilde hareket edebiliyor. Parapsikologların iddiası da bu bağımsızlığın sağladığı avantajlar üzerine oluyor. Bu doğrultuda, bazı kişilerin yakın gelecek hakkında yorumlama yapabileceğini iddia eden parapsikologlar var.

Günümüzde Parapsikoloji

Bu konu geçmişten günümüze kadar değişim göstererek gelmiş ve değişmeye de devam etmekte. Dünyanın dört bir yanında ruh ve ruh bilim üzerine araştırmalar yapılıyor. Bu çalışmaların bir kısmı, insan olgusunu oluşturan dış dünyayı, diğer bir kısmı ise ruhsal olan iç dünyayı inceliyor. Dış dünyayı inceleyen çalışmalar daha maddeci olup fizik, matematik, kimya gibi daha maddesel kavramlarla açıklama yolunu seçiyor. Ancak insanın varlığına belki de maddeden çok daha fazla öneme sahip olan ruhun etkileri daha fazla. Çünkü madde tek başına hiç bir anlam ifade etmiyor. İnsanların iç dünyasını inceleyen bu çalışmalar, madde ve ruh arasındaki bağlantıların bütünlüğünü inceliyor. Parapsikoloji de bu çalışmalar arasında önemli bir yer tutuyor ve sadece kişisel yetenek ve olgularla açıklanabilecek bir konu olmaya devam ediyor.