Panik Ataklara Ne Sebep Olur?

Yetişkinlerde veya çocuklarda görülen panik atağın belirli nedenleri olmasa da, diğer duygusal semptomlar gibi, panik de biyolojik hassasiyetlerin, düşünce şekillerinin ve sosyal Stres faktörlerinin (biyopsikososyal model) bir kombinasyonunun sonucudur. Panik bozuklukla ilgili bir teoriye göre, bir tehlikeye yanıt vermeyi sağlayan zihinsel ve fiziksel mekanizmaların tümü diyebileceğimiz vücudun normal “alarm sistemi”, tehlike yokken gereksiz yere tetiklenmektedir. Bilimadamları bunun neden olduğunu veya bazı kişilerin bu soruna neden daha yatkın olduğunu tam olarak bilememektedirler. Panik bozukluğun aileden geldiği ortaya konmuştur, bu da kalıtımın (genetiğin) önemli bir rol oynadığı anlamına gelmektedir. Ancak, aile öyküsü olmayan birçok kişide de panik bozukluk görülmektedir.

Çinko veya magnezyum gibi besin öğesi yetersizlikleri de panik bozukluğun gelişiminde risk faktörü olabilir. Birtakım istatistiklere göre, Amerika’daki çoğunluk nüfusla karşılaştırıldığında dezavantajlı etnik azınlıklarda panik bozukluk gibi içselleştirme rahatsızlıkları görülmesi daha nadir olsa da, diğer araştırmalar da, bunun nedeninin etnik grupların Panik Atak gibi şiddetli korku durumlarının belirtilerini ve semptomlarını yorumlama ve dile getirmelerindeki farklılıklar olduğunu ortaya koymaktadır. 

Panik atak veya anksiyete (kaygı) bozukluğu olan kişilerde psikolojik olarak, anksiyete hassasiyeti öyküsü olma ihtimali daha fazladır. Anksiyete hassasiyeti, kişinin anksiyeteyle ilişkili fiziksel hislerin (göğüs ağrısı gibi) son derece ciddi sonuçlar (otomatik olarak kalbinin duracağı gibi) doğuracağı yönünde korku duyma eğilimidir. Sosyal bakış açısına göre, ergenlikte veya yetişkinlikte panik bozukluk geliştirme risk faktörlerinden biri de fiziksel veya cinsel istismara uğramış olmaktır. Diğer anksiyete bozukluklarıyla karşılaştırıldığında, bu durum panik bozukluk nedenleri arasında daha çok görülmektedir. Genelde, ilk ataklar, fiziksel rahatsızlıklarla, başka bir önemli stres faktörü veya beynin korku reaksiyonlarıyla ilişkili bölgesindeki aktiviteyi arttıran ilaçlarla tetiklenmektedir. 

Panik Atak Tedavi Edilmediğinde Komplikasyonları Nelerdir?

Tedavi edilmediği takdirde, panik ataklar aylarca veya yıllarca defaatle meydana gelebilr. Genelde erken ergenlik döneminde başlamakla birlikte, semptomlar bazı insanlarda hayatlarının daha erken veya daha geç bir döneminde de belirebilir. Süregelen panik ataklar sonucu ortaya çıkan ve başka ruh sağlığı rahatsızlıklarına dönüşebilecek semptomlar olarak adlandırabileceğimiz komplikasyonlar arasında spesifik mantık dışı korkular (fobiler), evden dışarı çıkamama (agorafobi), sosyal ortamlardan kaçınma, Depresyon, işte veya okulda sorunlar, intihar düşünceleri veya girişimleri, mali sorunlar ve alkol ve uyuşturucu kullanımı mevcuttur. Panik bozukluk hastaları, kalp hastalıklarına karşı daha yatkın olabilmektedirler.

Tedavi edilmezse, anksiyete, kişinin hayatının çok ciddi bir biçimde panik ataklarla etkilendiği ve sürekli olarak bu ataklardan kaçınma veya gizleme girişimlerinde bulunduğu bir noktaya varabilir. Aslında, birçok kişi panik ataklarıyla baş etmeye çalışırken ailesiyle, arkadaşlarıyla sorun yaşamış, okulda başarısız olmuşlar ve/veya işlerini kaybetmiştir. Atakların spontan bir şekilde iyileşme gösterdiği dönemler olabilir; ancak panik atak, kişinin bu konuya özgü tasarlanmış tedaviyi görmediği takdirde geçebilecek bir hastalık değildir.