Panik Atağın Yetişkinlerde Ve Çocuklardaki Semptomları Ve Belirtileri Nelerdir?

Panik atağın semptomları aniden ve belirgin bir sebep olmadan kendini gösterir. Bu semptomlar arasında aşağıdakileri sayabiliriz: 

 • Çok hızlı ve kuvvetli kalp atışı (çarpıntı)
 • Göğüs ağrısı
 • Mide bozukluğu, rahatsızlık
 • Baş dönmesi, dengesizlik, mide bulantısı
 • Nefes almada güçlük, boğulma hissi
 • Ellerde karıncalanma veya uyuşma
 • Ateş basması veya soğuk ter dökme
 • Titreme
 • Hayal gibi gelme veya algı bozukluğu
 • Korku, hayal edilemeyecek kadar korkunç bir şey olacakmış gibi hissetme ve bunu engelleyemeyecek kadar güçsüz hissetme
 • Kişinin kontrolünü kaybetme veya kendini utandıracak birşeyler yapma ihtimali konusunda tedirgin hissetmesi
 • Ölüm korkusu

Panik atakların süresi değişiklik gösterse de, genelde 10 dakikadan fazla sürer. Bu durum, bir kimsenin hissedebileceği en ızdıraplı durumlardan biri olabilir ve semptomları kalp krizininkine oldukça benzeyebilir. Çoğunlukla, bir atak yaşayan kimse başka ataklar da yaşar ve kişi belirgin bir fiziksel veya duygusal neden yokken sürekli olarak atak yaşıyorsa veya başka bir atak yaşamak konusunda ciddi bir kaygı besliyorsa o kişide panik bozukluk olduğu söylenebilir. Panik ataklar, diğer bir dizi duygusal sorunların da semptomu olarak karşımıza çıkabilir. Travma sonrası Stres bozukluğu, şizofreni, intoksikasyon veya uyuşturucu maddelerini bırakma bu sorunların bazılarıdır. 

Tiroid bozukulukları ve Anemi gibi bazı hastalıklarla birlikte bir takım ilaçlar da şiddetli anksiteye (kaygı) yol açabilir. Metilfenidat (Ritalin) gibi bir takım stimulanlar, metformin ve insulin gibi diyabet ilaçları, kinin gibi sıtma ilaçları, kortikosteroid ve dexametazon (Decadron) tedavisini bırakma bunlara örnek olarak verilebilir. Panik bozukluğu olan kişilerin mitral kapak prolapsusu (MVP) adı verilen kalp kapağı anomalitesi geliştirme riski daha fazla olduğundan, bu olasılığın bir Doktor tarafından incelenmesi gerekir. Bunun nedeni, kişinin diş tedavisi görürken bu duruma özel tedbirlerin alınması gereğidir. Panik atakların gelişiminde aspartam gibi birtakım gıda katkı maddelerinin tek başına veya gıda boyalarıyla birlikte etkisi olduğu ortaya konmuş olsa da, bu tür maddelerin bu bozuklukla ilgili etkisini daha iyi anlamak için daha çok araştırmaya ihtiyaç duyulmaktadır.

Uyku esnasında gerçekleşen anksiyete (kaygı) ataklarına noktürnal Panik Atak adı verilir. Bu durum, gündüz seyreden panik ataklara nazaran daha az görülmekle birlikte, gündüz panik atak yaşayan kimselerin %40 ila 70’ini etkilemektedir. Bu durum da son derece önemlidir çünkü uyku esnasında panik semptomlar gösteren kişilerde panikle ilişkili solunum güçlüğü daha fazla görülmektedir. Geceleri oanik atak yaşamayan kişilerle karşılaştırıldığında bu kişilerde Depresyon ve diğer psikiyatrik bozukluk semptomları daha fazla görülmektedir. Noktürnal panik ataklar sonucunda, kişi belirgin bir neden yokken ani bir korku içinde aniden uyanır. Uyku Apnesi ve diğer uyku bozuklukları olan kişilerin aksine, noktürnal panik yaşayan kişilerde panik atağın diğer tüm semptomları görülebilir. Noktürnal panik ataklar genelde 10 dakikadan kısa olurlar; ancak bu atakları geçiren kimseleri tamamen sakinleştirmek daha uzun sürebilir. 

Ergenlerde panik bozukluk, yetişkinlerdeki semptomlara benzer olarak kendini gösterebilir; ancak daha genç çocuklarda panik bozukluk semptomları arasında düşünce temelli veya bilişsel unsurlar olarak adlandırılan semptomların görülmesi daha az muhtemeldir. Gençlerde görülen semptomlar daha çok gerçeklik hissini kaybetme veya hayalmiş gibi (derealizasyon) hissetme, delirme veya ölüm korkusudur.

Kadınlardaki panik atak semptomları arasında kaygı uyandıran durumlardan kaçınma erkeklere nazaran daha çok görülür. Ayrıca, kadınlarda bu ataklar erkeklerle karşılaştırıldığnda daha çok nükseder ve tıbbi bakıma daha çok başvurulur. Panik atakların görülme sıklığı gebelik döneminde artabilir, azalabilir veya değişmeyebilir. 

Kısaca Panik Atak Semptomları

 • Panik atak semptomları çok ani başlar ve semptomları arasında kalp çarpıntısı, göğüste rahatsızlık hissi, nefes darlığı, baş dönmesi, karıncalanma ve şiddetli kaygıyı sayabiliriz.
 • Panik bozukluk oldukça önemli bir durum olmakla birlikte, herhangi bir organ için tehlike oluşturmaz. 
 • Bir çok etkili ilaç ve psikoterapinin spesifik türleriyle birlikte bir dizi tedavi uygulanabilir. 
 • Panik atak hastası kimseler, aerobik yapmak, alkol, kafein ve yasadışı maddelerden kaçınma, stresle mücadele teknikleri gibi anksiyeteyi azaltan birçok hayat tarzı değişikliği yapmaktan fayda sağlayabilir.