Panax Ginseng Kökü Nedir?

Panax ginseng kökü, Panax ginseng bitkisinden gelmektedir. Kök, açık sarımsı kahverengi renktir. Boğum boğum görünümü çoğunlukla insan vücuduna benzer, Panax ginseng kökünün tel tel sürgünleri kollar ve bacaklar gibi görünürken, yumrulu parçası bir gövdeye benzer.

Geleneksel Tıp

Panax ginseng kökü geleneksel Çin tıbbi uygulamalarında kullanılmaktadır. Maryland Üniversitesi Tıp Merkezi tarafından elde edilen bilgilerde, sıklıkla diğer bitkilerle birlikte alınan Panax ginseng kökü yerine göre tedavi edici bir tonik olarak kullanıldığına dikkat çekilmektedir. Bu kökü kullanan bireyler genellikle daha uzun yaşamayı, bedensel güçlerini iyileştirmeyi, daha fazla bilgelik umut ederler. Bir internet sitesine göre, Panax ginseng kök geleneksel olarak pek çok değişik dozlarda kullanılmaktadır. Uygulayıcılar bazen bir defada 2 ila 3 hafta boyunca ginseng kullanılmasının ardından 1 ila 2 hafta için ara verilmesini önermektedirler. Uzun vadeli doz günlük 1 gram kuru kökü geçmemelidir.

Faydaları

Connecticut Üniversitesi Eczacılık Fakültesi tarafından yapılan çift-kör ( Ne araştırmaya veya deneye katılan deneklerin, ne de araştırmayı veya deneyi uygulayan kişilerin araştırmanın asıl amacından veya kimin kontrol, kimin deney grubunda bulunduğundan haberi olmadığı bir tür kontrollü araştırma/deney tekniği. )  rastgele bir çalışmaya göre, Panax ginseng yaşam kalitesini olumlu etkileyebilen bitkisel bir takviyedir. “Farmakoterapi Yıllıklarında  ” yayımlanan sonuçlar, tedavide 4 hafta tamamlandıktan sonra deneklerin sosyal işlevsellik ve ruh sağlığında daha yüksek puanlar bildirildiğini ortaya koymaktadır. Bununla birlikte, bu olumlu sonuçların geçici olduğu gösterilmiştir ve olumlu sonuçlar sekiz hafta sonra devam etmemiştir.

Kavram Yanılgıları

Panax ginseng çeşitli ginseng türlerin sadece bir tanesidir. Genellikle Asya ginsengi ya da Kore ginsengi olarak bilinen bitkinin bilimsel adıdır. Amerikan ginsengi, Panax quinquefolius ve Japon ginsengi, Panax quinquefoius, Panax cinsinin diğer türlerini temsil etmektedir. Bazı bitkilere ginsengi adı verilmiştir, fakat bunlar aynı cins değildir. Aynı cinsten olmayan bu bitkiler Sibirya ginsengi, Brezilya ginsengi, Hint ginsengi, kadın ginseng ve prens ginsengini içermektedir. Bitkisel Tıbbi Araştırma Tang Merkezi’ne göre, farklı farmakolojik etkilere sahip bu diğer bitki çeşitleri, piyasada bulunan ginsengi preparatlarına dâhil edilebilir. Ginseng içeren, ancak farklı bilimsel isme sahip formülasyonlardaki ürünlerden kaçınılmalıdır. İyileştirici özelliklerin Panax ginseng için spesifik olduğuna inanılmaktadır.

Uyarı

Panax ginsengin hamile iken alınması tavsiye edilmez. Doğal Tıp Kanada Koleji Araştırma ve Klinik Epidemiyoloji Bölümü tarafından yürütülen sistematik bir literatür taramasında Panax ginsengin gebelik sırasında, özellikle de gebeliğin ilk üç aylık döneminde ve emzirme sırasında dikkatli tüketilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır. Bu görüş, olumsuz reaksiyonlara değil, insan çalışmalarının yetersizliğine dayanmaktadır.

İlaç Etkileşimleri

Panax ginseng kökü, bazı ilaçlar ile olumsuz etkileşime giren bitkisel bir takviyedir. Ulusal Sağlık Enstitüsü, kan basıncını etkileyen, kan şekeri düzeylerini etkileyen,  kanama riskini azaltan veya artıran, anti-depresanlar, kalsiyum kanal brokerleri, analjezikler, karaciğer ilaçları ve sakinleştirici ilaçlar alıyorsanız, ginseng kullanımına karşı uyarmaktadır.