Ornitinin Kullanım Alanları Nelerdir?

Ornitin, insan proteinlerinde oluşmayan,  zaruri olmayan bir amino asittir. Üre oluşumu için önemlidir. Vücut, üre döngüsü ile karaciğerde ornitin üretmektedir. “Biyolojik Kimya Dergisi”ne göre, ornitin aynı zamanda kollajen ve çözünmeyen mercek dokusunda bulunmaktadır. Ornitin içeren besin kaynakları et, balık, süt ve yumurtadır. Ornitin, yara iyileşmesi, atletik performansını artırılması için ve karaciğer hastalığındaki beyin metabolizmasını tedavi etmek için kullanılır.

Atletik Performans Artırır

Ornitin desteği, sporcular için hızlı geri kazanım yani toparlanma süresi için yardımcı olabilir. Yoğun antrenman dönemlerinde, sporcuların kaslarını güçlendirir ve yağsız vücut kütlesini artırmaya yardımcı olur. Normal bir dönemde, ornitin takviyesi kullanan kişiler çok büyük faydalar elde etmeyebilirler, çünkü en iyi kullanım zamanı, yoğun antrenman dönemleridir. RP Elam, ve arkadaşları tarafından yapılan plasebo-kontrollü bir çalışma, “Spor Hekimliği ve Fiziksel Uygunluk Dergisi” nin Mart 1989 sayısında yayınlanmıştır.  5 haftalık bir programda 22 erişkin erkek gönüllü olarak, bu çalışma için kullanılmıştır. Yarısına arjinin ve ornitin takviyeleri,  diğer yarısına da plasebo verilmiştir. Her bir grup, yüksek yoğunluklu direnç programından geçirilmiş ve sonrasında toplam güç yani TS, ve yağsız vücut kütlesi yani LBM bakımından test edilmişlerdir. Arjinin ve ornitin takviyeleri alan erkek grubu, TS ve LBM ölçeklerinde yüksek puan almışlardır. Böylece sıkı bir eğitim programı ile birlikte ornitin ve arjinin takviyesi almanın, TS ve TBM arttırdığı sonucuna varılmıştır.

Yara İyileşmesi

Ornitin takviyesi yara iyileşme sürecinde yardımcı olur. Ornitin, yaraların iyileşmesinde önemli bir süreç olan kolajen sentezinde artışa neden olmaktadır. H.P. Shi ve arkadaşlarının, yara iyileşmesinde ornitin desteğinin etkisi üzerine yapılan ve “Cerrahi Araştırma Dergisi” in Ağustos 2002 sayısında yayınlanan bir çalışmada, travmatize olmuş farelerin bir grubuna ornitin takviyeleri, diğer gruba ise ornitin içermeyen normal yiyecekler verilmiştir. Ornitin takviyeleri verilen fareler daha gelişmiş yara parçalanması mukavemeti ve kollajen depolanmaları göstermiştir. Bu çalışma ile ornitin takviyesinin yara iyileşmesini artırdığı sonucuna varmışlardır.

Karaciğer Hastaları İçin Beyin Tedavisi

Kronik karaciğer hastalığı olan hastalarda, glikozun beyinde kullanımının artmış olduğu görülebilmektedir. Bu durum öğrenme ve Hafıza gibi beyin fonksiyonlarını etkileyebilmektedir. “Nöroloji Dergisi, Beyin Cerrahisi ve Psikiyatri” nin Mart 1975 sayısında yayınlanana ve I.M James ve arkadaşları tarafından yapılan bir çalışmada, ornitin alfa oksoglutaratın beyin metabolizmasını etkileyip etkilemediğini görmek için, glikozun beyinde artan kullanımı ile ilgili ilk test köpekler üzerinde yapılmıştır. Ayrıca derin komada olan hastalar da, ornitin infüzyon öncesi ve sonrası test edilmiştir. Köpeklerle yapılan deneylerde, beyin metabolizması olumlu değişiklikler göstermiştir. Aynı senaryo hepatik ensefalopati olan hastalarda da test edilmiştir ve beyin tarafından artmış glikoz kullanımının tersine döndüğü bulunmuştur. Ayrıca ornitin alfa oksoglutarat uygulanmasından sonra oksijen tüketiminde bir artış tespit edilmiştir.