Orgazm Nedir ? Orgazm Nasıl Olur ?

Orgazm daha önce yaşamış birçok kişi bu soruya şaşkınlık içinde “Orgazm yaşadığında anlarsın ne olduğunu!” gibi bir cevap verecektir. Fakat bu cevap, daha önce orgazm yaşayamamış ya da yaşadığının farkında olmayan insanlar için hiç de aydınlatıcı ve hoş bir cevap olmayacaktır. Bu durumda karşımızdakinden “orgazmı bize tanımlamasını ve bu olayın olduğundan nasıl emin olduğunu anlatmasını” isteyebiliriz.

Orgazm Nedir ?

Birçok insan bu soru karşısında şaşkınlığa düşecek ve cevaplamanın çok da kolay olmadığını anlayacaktır. İki gün ya da iki dakika sürse de; cinsellik, karmaşık ve zor bir kavramdır ve orgazmı tanımlamak pek de kolay bir şey değildir.

  • “Ateşli ve heyecanlı” hissiyattan hemen sonra, rahatlama ve yavaşlama kısmından hemen önce gelen “zirvede olma” hissi midir?
  • Kan basıncı, kalp atışı, kasılmalar, deri renginin değişmesi ve vücudumuzdaki diğer fiziksel değişiklikler midir yoksa?
  • Boşalma ile orgazm aynı şey midir?
  • Yoksa bu olay, yukarıda bahsi geçen bütün bu değişikler esnasında yaşadığımız fizyolojik, ruhsal ya da duygusal deneyimlerin tamamı mıdır?

Bu sorular, bütün dünyadaki insanlar tarafından merak edilse de günümüze kadar bilim dünyası orgazmın ne olduğuyla pek ilgilenmemiş ve bizi bulanık açıklamalarla baş başa bırakmıştır. Orgazmın tanımı, onu tanımlayan kişiye göre değişmiştir.

Orgazm

Orgazm

Orgazmın Tıbbi Tanımı

Tıpçılar, orgazmı vücudumuzda gerçekleşen değişiklere dayandırarak açıklarlar. Orgazmı tanımlamak için kalp atış hızı, vücut sıcaklığı, deri rengi, hormon seviyeleri, kasların kasılma dereceleri, duyarlılık artışı, boşalma ve bunlar gibi birçok somut değişimi ölçtüler. Araştırmalar bize bu konu ile ilgili “ortalama” verileri gösterir fakat bu verilerin bir laboratuvar ortamında gönüllü olarak boşalma yaşayan insanların “ortalama” verileri olduğu unutulmamalıdır. Her ne kadar orgazm için mutabık kalınan bir ortalama ya da üst seviye bulunmasa da bütün bu veriler orgazmın yaşandığını “kanıtlamak” için kullanılmıştır. Bu tanımlar doğrultusunda, vücudunuz bahsedilen tepkileri veriyorsa orgazm yaşadığınız kabul edilebilir.

Orgazmın Psikolojik Tanımı

Psikologlar, psikiyatristler ve diğer akıl sağlığı uzmanları ve araştırmacıları orgazmı öznel memnuniyet, rahatlama ve benzeri duygusal ve kavramsal deneyimlere ve değişimlere dayandırarak açıklamaktadırlar. Bu bakış açısına göre, kişi orgazm olduğunu düşündüğünde ya da bir uzmanın tanımına uyan bir deneyim yaşadığında orgazm olmuştur.

Orgazmın Kültürel Tanımı

Orgazmın tanımlanması geleneği; orgazmı yerlere göklere sığdıramayan ve aklını başından alan bir deneyim olarak tarif eden yazar ve sanatçılar tarafından başlatılmıştır. Fakat bu tanımlar gerçeği çok fazla çarpıtmakta ve orgazmı standart bir şekilde tarif etmemektedir. Fransızlar’ın orgazm sonrası yarı bilinçli durumu tarif etmek için kullandıkları “la petit mort” (küçük ölüm) terimi, kişisel deneyim bazlı tanımlara güzel bir örnek teşkil etmektedir.

Tahmin ettiğiniz üzere, orgazmın net tanımı bu üç bakış açısı tarafından farklı şekilde yapıldığından, birçok kişi orgazmı tanımlamak için bu üç bakış açısından da bir şeyler almamız gerektiğini düşünmektedir.

McGill Universitesi’nden iki araştırma görevlisi; yukarıdaki üç tanımı da kapsayan yeni bir model önermiştir:

  • Duyusal.  Bu başlık; kasılmalar, rahatlama, kalp atışı, kan basıncı ve vücut sıcaklığı gibi vücudumuzdaki bütün fizyolojik değişimleri kapsamaktadır.
  • Deneysel. Bu başlık; yaşananların kişide nasıl bir his yarattığı ile ilgilidir; iyi veya kötü, acı veya zevk, yoğun ya da yavan gibi.
  • Hissi. Bu başlıkta ise orgazm esnasında ve sonrasında verdiğimiz duygusal tepkiler bulunur. Samimiyet veya soğukluk, zirvede ya da dipte, mutlu ya da üzgün gibi.

Bu model, üç sebepten dolayı tavsiye edilebilir. Birincisi, ilk tanımın cinsel davranışlara değil deneyimlere dayanması. Vücudun hangi kısmının uyarıldığına değil, nasıl uyarıldığına dikkat etmesi. İkincisi ise, bu yeni modelin orgazmı karmaşık bir şekilde incelemesi. Orgazmın geleneksel tanımlarının birçoğu, oldukça kullanışlı fakat sığ bir açıklama olan Masters and Johnsons’ın cinsel yanıt döngüsüne dayanır. Son olarak, bu modelin orgazmın herhangi bir özelliğini diğerinden üstün tutmaması.