OLEDRO PEDIATRIK 100 ML ŞURUP

ATC: R05X

BARKODU: 8699580570069

FİYATI: 5,94TL

ETKEN MADDE: Paracetamol, combinations – parasetamol kombinasyo

ÜRETİCİ: DROGSAN

Analjezik antipiretik parasetamolün antigripal kombinasyonları. Doz içerdiği parasetamole göre ayarlanmalı.Prospektüs Oledro PEDİATRİK ŞURUP 100 mL FORMÜLÜ Her 1 ölçekte (5 mL’ de); Parasetamol 160 mg Klorfeniramin maleat 1 mg Fenilefrin HCl 5 mg (Koruyucu: Sodyum metilhidroksibenzoat, Sodyum propilhidroksibenzoat; Tatlandırıcı: Şeker; Aroma verici: Ahududu esansı) ve etanol içerir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

OLEDRO, soğuk algınlığı, nezle, grip, gibi üst solunum yolları non-spesifik enfeksiyonlarının semptomatik tedavisi için formüle edilmiş; analjezik, antipiretik, antialerjik ve dekonjestan etkilere sahip antigribal bir ilaçtır. Farmakodinamik Özellikleri: Parasetamol: Analjezik-antipiretik bir maddedir. Prostaglandin sentezini inhibe ederek periferik ağrı reseptörlerinin duyarlılığını azaltır.

Klorfeniramin maleat: Antihistaminik ve antimuskarinik etkileri olan bir maddedir. Antimuskarinik etkisiyle burun akıntısını ve dolgunluğunu azaltır, solunum yollarını açar, öksürük refleksini başlatan önemli bir nedeni ortadan kaldırır. Histaminin H1-reseptörlerine bağlanmasını kompetitif olarak inhibe ettiğinden allerjik üst solunum yolları hastalıklarında semptomatik iyileşme sağlar. Fenilefrin HCl: Fenilefrin potent bir vazokonstriktördür. Direkt ve indirekt sempatomimetik etkilere sahiptir.

Başlıca etkisi postsinaptik α-adrenerjik reseptör agonisti olmasıdır. Terapötik dozları vazokonstriksiyona neden olur. Fenilefrinin mukozaya topik veya oral uygulanması sonrası nazal mukozada kan damarlarının konstriksiyonu sonucu dekonjestif etki oluşur. Farmakokinetik Özellikleri: Parasetamol: Analjezik etkisi 30 dakikada görülür. 1 – 2 saatte maksimuma varır ve 3-4 saat sürer.

Parasetamol’un % 90 – 95’i karaciğerde konjuge metabolitlere dönüşerek idrarla atılır. Klorfeniramin maleat: Klorfeniramin ağız yoluyla iyi absorbe olur, etkisi 15-60 dakikada başlar, 3-6 saatte maksimuma erişir, 24 saat içinde metabolitler şeklinde böbrek yoluyla atılır. Fenilefrin HCl: Oral uygulamada 15 – 20 dakika sonra oluşup etkisi 4 saate kadar sürmektedir. Fenilefrin gastrointestinal kanaldan absorbe ve metabolize edilir. Enterik absorbsiyonu başlangıçta tam ve düzenli olmamasına rağmen fenilefrin oral uygulamadan sonra hemen ve tamamen absorbe edilir.

Fenilefrin barsak duvarında ve karaciğerde biyotransformasyona uğrar; ana metabolizma yolağı barsak çeperinde sulfat konjugatlarına dönüşmesidir ve monoamin oksidaz ile oksidatif deaminasyona uğramasıdır. Değişmemiş fenilefrin ve metabolitleri idrarla atılır.

ENDİKASYONLAR

OLEDRO, soğuk algınlığına eşlik eden ateş, ağrı ve nezlenin geçici olarak giderilmesinde kullanılır.

KONTRENDİKASYONLARI

OLEDRO, bileşimindeki maddelere karşı aşırı duyarlılığı olduğu bilinen kişilerde, karaciğer yetmezliği bulunanlarda, hipertansiyonlularda, hipertroidizmde, kapalı açılı glokomlularda ve monoamin oksidaz grubu ilaçları alanlarda, akut bronşial astım, piloroduodenal obstrüksiyon, diabet ve kalp hastalarında kullanılmaması gerekir. kullanımı kontrendikedir.

UYARILAR

Parasetamol alkol alışkanlığı olanlarda karaciğer hasarı yapabilir. Yüksek dozda veya uzun süreli kullanımı böbreklerde ciddi hasar ve kan düzeylerinde değişikliğe neden olur. Hipertroidli, diyabetli hastalarda dikkatle kullanılmalıdır. 5 günden uzun süren ağrılarda, 3 yaşın altındaki çocuklarda Doktor tavsiyesi ile kullanılmalıdır. Hepatik nekroz görülebilir.

Hepatik nekroz parasetamolün aşırı dozunda doza bağlı olarak – görülen bir komplikasyondur. 12-48 saat içinde karaciğer enzimleri yükselebilir. Protrombin zamanı uzayabilir. Ancak klinik semptomlar dozun alınmasından 1-6 gün sonrasına kadar görülmeyebilir. 10 g’ ın üzerinde alınması durumunda toksisite görülmesi muhtemeldir.

Antikoagulan alan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır. İlacın bazı ototoksik antibiyotiklerle birlikte kullanımı ototoksisitenin ilk belirtilerinin ortaya çıkmasını engeller ve bu hasar ancak geriye dönüşsüz olduğunda fark edilebilir. DOKTORUNUZA DANIŞMADAN KULLANMAYINIZ. GEBELİKTE KULLANIM (Kategori C): Gebelerde ilacın güvenli kullanımı kanıtlanmamıştır. Bu nedenle zorunlu olmadıkça gebelerde kullanımı önerilmez.

LAKTASYON: Emziren kadınlarda herhangi bir veri mevcut değildir. Bu nedenle emziren annelerde kullanımı kontrendikedir.

YAN ETKİLERİ

Duyarlı kişilerde nadiren uyuklama, baş dönmesi, mide yanması, uykusuzluk, asabiyet, ağız kuruluğu, deri döküntüsü, idrar zorluğu, çarpıntı, görmede bulanıklık, iştahsızlık, terleme, taşikardi, kulak çınlaması, fotosensitivite görülebilir. İlacın dozu azaltıldığında veya alımı durdurulduğunda bu etkiler ortadan kalkar.

Beklenmeyen bir etki gördüğünüzde doktorunuza başvurun.

İLAÇ ETKİLEŞMELERİ VE DİĞER ETKİLEŞMELER Monoamin oksidaz (MAO) inhibitörleri, alkol, trankilizanlar ve santral sinir sistemi (SSS) depresanları ile birlikte kullanılmamalıdır. Parasetamol yüksek dozda ve uzun süreli kullanımda antikoagülan ilaçların etkisini artırmaktadır. Uzun süreli ve yüksek dozlarda alınan parasetamol; kumarin, indandion türevleri ile fenotiazinlerle etkileşebilir. KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU OLEDRO Pediatrik Şurup: 3 yaşına: Günde 3 defa 1/2 ölçek (2.5 mL) 3 – 6 yaş: Günde 3 defa 1 ölçek (5 mL) 6 yaş üzeri: Her 4 saatte 1 ölçek (5 mL) Hekim tavsiyesi olmadan günde 6 defadan fazla kullanılmamalıdır.

3 yaşın altındaki çocuklarda hekim kontrolünde kullanılmalıdır.

DOZ AŞIMI VE TEDAVİSİ

VE TEDAVİSİ Hasta erken görülmüşse kusturulur veya midesi yıkanır. Küçük çocuklarda aspirasyon tehlikesine karşı tedbirli olmalıdır. Katartik (milk of magnesia) verilmesi faydalı olabilir. Daha sonra vakanın seyrine göre genel süpportif ve semptomatik tedavi (i.

V. sıvılar, oksijen) uygulanır. Hipotansiyon varsa vazopressörler kullanılabilir. Ancak adrenalin verilmemelidir. Tansiyonu daha da düşürür.

Analeptikler kullanılmamalıdır, konvulsiyonlara sebep olabilir. Oral N-asetilsistein parasetamolün spesifik antidotudur.

SAKLAMA KOŞULLARI

25 oC’nin altındaki oda sıcaklığında ve kuru bir yerde saklayınız.

Çoçukların erişemeyeceği yerlerde saklayın ve de ambalajında muhafaza edin.

DOKTORA DANIŞMADAN KULLANMAYINIZ.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ VE AMBALAJ İÇERİĞİ

OLEDRO Pediatrik Şurup 100 mL’ lik şişelerde, 5 mL’ lik 1/2 işaretli kaşık ölçek ile birlikte PİYASADA MEVCUT DİĞER FARMASÖTİK DOZAJ ŞEKİLLERİ: OLEDRO HOT Tek Dozluk Efervesan Granül İçeren Poşet; 12 poşetlik karton kutularda OLEDRO Tablet; 30 tablet blister ambalajda RUHSAT TARİHİ VE NO: 02.04.2002 – 199/76 RUHSAT SAHİBİ: DROGSAN İlaçları Sanayii ve Ticaret A.Ş. 06760 Çubuk/ANKARA İMAL YERİ: DROGSAN İlaçları Sanayii ve Ticaret A.

Ş. 06760 Çubuk/ANKARA

Reçete ile satılır.

Prospektüs onay tarihi: 23.09.2002