NUROFEN COLD FLU 24 TABLET

ATC: R05X

BARKODU: 8699704016213

FİYATI: 11,02TL

ETKEN MADDE: Pseudoephedrine, combinations – psödoefedrin kombi

ÜRETİCİ: ABDI IBRAHIMPAZARLAMA

Nazal dekonjestan sempatomimetik psödoefedrinin antigripal kombinasyonları. Doz içindeki psödoefedrin miktarına göre; yetişkinde 4-6 saatte bir 60mg (max 240mg/gün), çocuk 4mg/kg/gün. Kontrendikasyon; hipertansiyon, koroner arter hastalığı, MAO inhibitörleri ile birlikte kullanım, aşırı duyarlılık.

YAN ETKİLERİ

taşikardi, çarpıntı, baş ağrısı, anksiete, tremor, Aritmi, hipotansiyon.Prospektüs FORMÜLÜ Bir Nurofen Cold & Flu Tablet etken madde olarak, 200 mg ibuprofen ve 30 mg psödoefedrin hidroklorür; boyar maddeler olarak quinoline yellow, sunset yellow ve titan dioksit içerir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Farmakodinamik özellikleri İbuprofen, nonsteroidal antienflamatuar bir ilaçtır.

İbuprofen’in analjezik, antienflamatuar ve antipiretik özellikleri vardır. Etkisini diğer nonsteroidal antienflamatuar ilaçlarda olduğu gibi siklooksijenaz enzimini ve prostaglandin sentezini inhibe ederek gösterdiği düşünülmektedir. Psödoefedrin hidroklorür; sempatomimetik/dekonjestan etkili bir maddedir. Solunum yolları mukozasındaki alfa adrenerjik reseptörleri doğrudan etkileyerek vazokonstrüksiyon oluşturur. Böylece, şişmiş burun mukozasındaki hiperemi, ödem ve konjesyon azalır ve burun solunum kapasitesi artar.

Psödoefedrin hidroklorür ayrıca sinüs sekresyonlarının drenajını artırır ve tıkalı östaki borusunun açılmasını sağlayabilir. Farmakokinetik özellikleri İbuprofen ağızdan uygulandığında hızlı ve yaklaşık % 80 oranında emilir. Aç karnına alındığında 0.5 – 1.5 saat içinde plazmada maksimum konsantrasyona erişir.

Plazma eliminasyon yarı ömrü 1.8 – 2.6 saattir. Yemeklerden sonra alındığında plazma pik düzeyi 30 dakika kadar gecikir ve % 30 daha düşük serum seviyeleri elde edilir. % 99 oranında plazma proteinlerine bağlanan ibuprofen; hidroksilasyon, karboksilasyon ve konjugasyon sonucu metabolize olur ve hemen tamamen inaktif metabolitler halinde idrar yolu ile atılır.

İbuprofen vücuttan son dozu takiben 24 saat sonunda hemen tamamen elimine edilir. Psödoefedrin hidroklorür ağızdan uygulandığında 30 dakika içinde burun mukozasında dekonjesyon meydana gelir ve söz konusu dekonjestan etki 4 – 6 saat kadar sürer.

ENDİKASYONLAR

Grip, soğuk algınlığı veya sinüzit gibi hastalıkların seyrinde görülen burun tıkanıklığı, baş ağrısı, ateş, vücut ağrıları ve diğer ağrıların giderilmesinde kullanılır.

KONTRENDİKASYONLARI

Bileşimindeki maddelerden herhangi birine aşırı duyarlığı olanlarda kullanılmamalıdır. Nurofen Cold & Flu tablet, ibuprofen içerir.

İbuprofen midede iyi tolere edilir. Yine de gastro-duodenal ülseri olan hastalarda kullanılmamalıdır. Astım hastaları, salisilatlara ve diğer ağrı kesici/ateş düşürücü ilaçlara karşı alerjisi olanlar ve hamileler ancak Doktor kontrolü altında ilacı kullanabilirler. Karaciğer ve böbrek fonksiyon bozukluğu olanlarda kullanılmamalıdır. 12 yaşın altındaki çocuklarda kullanımı uygun değildir.

UYARILAR

Semptomlar 3 günden fazla sürerse, doktorunuza başvurunuz. Nurofen Cold & Flu tablet, 7 günden daha uzun süre kullanılmamalıdır. Yüksek tansiyonu olanlar, kalp hastaları, şeker hastaları, tiroid hastaları ve prostat hipertrofisi olanlar; hekim önermedikçe Nurofen Cold & Flu tableti kullanmamalıdırlar. Nurofen Cold & Flu tablet alanlar, araç ve taşıt kullanırken dikkatli olmalıdırlar. Hamilelik ve Laktasyonda Kullanım: Gebelik kategorisi B’dir.

Psödoefedrin’in hamilelikte kullanımı hakkında spesifik veri bulunmadığından, gebelikte kullanımından kaçınılmalıdır. İbuprofen ve psödoefedrin; az miktarda anne sütüne geçmektedir. Genel bir önlem olarak, emziren annelerde ibuprofen ve psödoefedrin kullanımından kaçınılmalıdır.

YAN ETKİLERİ

Ciddi allerjik yan etkilere neden olabilir. Bu durumda ilaç kesilerek doktora başvurmak gerekir.

Bulantı, kusma, ishal ya da Kabızlık, karın ağrısı seyrekte olsa görülür. Hepatoksik etki potansiyeli vardır. Nadiren de olsa mide ağrısı, mide yanması ve ciltte kızarıklık olabilir. Bu durum ilacın kesilmesi ile düzelir. Serum transaminazlarının düzeyini yükseltir, su ve tuz retansiyonu yapabilir.

Önerilen doz aşıldığı takdirde sinirlilik, sersemlik ve uykusuzluk yapabilir.

Beklenmeyen bir etki gördüğünüzde doktorunuza başvurun.

İLAÇ ETKİLEŞMELERİ VE DİĞER ETKİLEŞMELER Eğer yüksek tansiyondan veya depresyondan dolayı reçetelenmiş bir ilaç kullanılıyorsa, doktora danışmadan Nurofen Cold & Flu Tablet kullanılmamalıdır. Nurofen Cold & Flu Tablet, diğer ağrı kesici ilaçlar ile birlikte alınmamalıdır. Ayrıca, diğer ibuprofen içeren ilaçlar ile birlikte de kullanılmamalıdır.

Nurofen Cold & Flu tablet, MAOI’leri ile birlikte alınmamalıdır. MAOI’leri kullananlar, ilacı kestikten sonra 2 hafta beklemelidirler. KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU Yetişkinlerde ve 12 yaşın üzerindeki çocuklarda, başlangıç dozu olarak su ile birlikte 2 tablet ve eğer gerekli ise her 4 – 6 saatte 1 veya 2 tablet şeklinde kullanılmalıdır. Günde 6 tabletten fazla kullanılmamalıdır. 12 yaşın altındaki çocuklarda kullanımı uygun değildir.

DOZ AŞIMI VE TEDAVİSİ

İbuprofen’e ait doz aşımı durumunda bulantı, kusma, baş dönmesi, uyku hali ve nadiren bilinç kayıbı görülebilir. Eğer başka bir ilaç ile birlikte alınmamış ise, tek başına ibuprofen’in yüksek aşırı dozları genelde iyi tolere edilir. Spesifik antidotu yoktur, destek tedavisi uygulanmalıdır. Gastrik lavaj uygulanmasını takiben gerekli ise, serum elektrolitleri düzenlenir. Psödoefedrin’e ait doz aşımının başlıca semptom-bulguları irritabilite, huzursuzluk, titreme, konvülsiyonlar, palpitasyon, hipertansiyon ve idrar zorluğudur.

Solunum destekleyici, koruyucu ve de konvülsiyonları kontrol edici önlemler alınmalıdır. Endike olduğu takdirde, gastrik lavaj uygulanmalıdır. Mesane kateterizasyonu gerekebilir. İstenirse, psödoefedrin atılımının hızlandırılması için diyaliz uygulanabilir.

SAKLAMA KOŞULLARI

25°C‘nin altında oda sıcaklığında, kuru bir yerde saklayınız.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ VE AMBALAJ İÇERİĞİ

24 tabletlik blister ambalajlarda RUHSAT SAHİBİ: Abdi İbrahim İlaç Pazarlama A.Ş. Zincirlikuyu-İSTANBUL RUHSAT TARİHİ: 24.04.2002 RUHSAT NO: 112/22 ÜRETİM YERİ: Boots Healthcare International- İNGİLTERE Reçeteli Satılır.