NUROFEN 200 MG 20 DRAJE

ATC: M01AE01

BARKODU: 8690570120028

FİYATI: 3,39TL

ETKEN MADDE: Ibuprofen – ibuprofen

ÜRETİCİ: RECKITT BENCKISER

Analjezik, antipiretik ve antienflamatuar. Yetişkin 1200-3200mg/gün 4-6 saatlik dozlara bölünerek. 6 ay- 12 yaş arası çocuklar 5-10mg/kg gün 6-8 saatlik dozlara bölünerek. Juvenil artritte dozlar 30-40mg/kg/güne yükseltilebilir. Günlük doz 40mg/kg.ı aşmamalıdır. Şurup form 100mg/5ml. etkin madde içerir. Gebelik kategorisi C. Anne sütüne geçer. Kontrendikasyon; ibuprofen veya diğer nonsteroid antienflamatuarlara allerji. Koroner cerrahi ağrılarında kullanılmamalı.Fetusta duktus arteriosus’un erken kapanmasına yol açabileceğinden gebeliğin son döneminde kullanılmamalı. Etkileşim; ACE inhibitörleri, Anjiyotensin II antagonistleri, Aspirin, furosemid, thiazidler, lityum, methotreksat, nonsteroid antienflamatuarlar, oral antikoagulanlar, H2 reseptör antagonistleri.

YAN ETKİLERİ

bulantı, kusma, dispepsi, karın ağrısı, diare, konstipasyon, somnolans, insomni, baş dönmesi, baş ağrısı, sersemlik, kulak çınlaması, allerjik reaksiyonlar (ürtiker-anaflaksi), peptik ülser, gastrointestinal kanama, hepatik kolestaz, trombositopeni, hemolitik Anemi, agranülositozis, proteinüri, interstisyel nefrit, ödem, kalp yetmezliği, hipertansiyon, Aritmi, trombo emboli riskinde artış.Prospektüs Nurofen 200 mg Draje FORMÜLÜ: Beher Nurofen draje: 200 mg ibuprofen; kaplama maddesi olarak şeker ve boyar madde olarak Opalux White içerir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Farmakodinamik özellikler: İbuprofen; analjezik, antiinflamatuvar ve antipiretik etkiye sahip nonsteroidal antiinflamatuvar bir maddedir. Etkisini diğer nonsteroid antiinflamatuvar ilaçlarda olduğu gibi siklooksijenaz enzimini ve prostaglandin sentezini inhibe ederek gösterdiği düşünülmektedir. İbuprofen antipiretik etkisini hipotalamus üzerinden gösterir. Analjezik etki periferik mekanizmalar yoluyladır. İbuprofen ağrıyı ve eklem katılığını iyileştirir, şişlikleri azaltır, ellerde kavrama gücünü ve eklem fleksiyonunu arttırır, ağrısız yürüme mesafesini uzatır. İbuprofen tedavisi uygulanan romatoid artritli hastalarda sedimentasyon hızının düşmesi, ilacın hastalığın aktivitesi üzerine doğrudan etkisini göstermektedir. Farmakokinetik özellikler: İbuprofen ağızdan uygulandığında hızla ve yaklaşık % 80 oranında emilir. Aç karnına alındığında 0.5 – 1.5 saat içinde plazmada maksimum konsantrasyona erişir. Plazma yarı ömrü 1.8 – 2.6 saattir. Yemeklerden sonra alındığında plazma pik düzeyi 30 dakika kadar gecikir ve % 30 daha düşük serum seviyeleri elde edilir. % 99 oranında plazma proteinlerine bağlanan ibuprofen hidroksilasyon, karboksilasyon ve konjugasyon sonucu metabolize olur ve hemen tamamen inaktif metabolitler halinde idrarla atılır. İbuprofen vücuttan son dozu takiben 24 saat sonunda hemen tamamen elimine edilir.

ENDİKASYONLAR

Nurofen, Romatoid Artrit ve osteoartritin semptom ve bulgularının düzeltilmesi, hafif ve orta dereceli ağrıların rahatlatılması (baş ağrıları, soğuk algınlığı ve gribe bağlı ağrılar, romatizmal ağrılar, adale ağrıları, sırt ağrıları, Migren ve nevralji) ve primer dismenore tedavisinde kullanılır.

KONTRENDİKASYONLARI

* İbuprofen’e karşı aşırı duyarlılığı olanlarda kullanılmamalıdır. * Nazal polip sendromunda, ürtikerde, asetilsalisilik asit ve diğer nonsteroidal antienflamatuarlara karşı bronkospastik reaksiyon ve angionörotik ödem gibi allerjik reaksiyon gösteren özellikle astımlı hastalarda, çapraz allerjik reaksiyonlar oluşabileceğinden kullanılmamalıdır. * Aktif mide ve duodenum ülseri olanlarda kullanılmamalıdır.

UYARILAR

* Gastrointestinal hastalık hikayesi bulunan hastalara yakın bir takip altında verilmelidir. * Bulanık görme, görmede azalma veya renkli görmede bozukluk meydana gelir ise ilaç hemen kesilmeli ve hasta oftalmolojik olarak kontrol edilmelidir. * İbuprofen ile sıvı retansiyonu ve ödem bildirilmiş olduğundan kalp yetmezliği veya hipertansiyonu olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır. * İbuprofen diğer nonsteroidal antienflamatuar ilaçlar gibi trombosit agregasyonunu inhibe edebilir. Bu yüzden intrensek koagulasyon defekti olan veya antikoagulan tedavisi gören hastalarda dikkatle kullanılmalıdır. * Diğer nonsteroidal antienflamatuar ilaçlarda olduğu gibi İbuprofen ile de karaciğer enzimlerinde sınırda bir artış olabilir. Büyük ölçüde karaciğerden metabolize olduğu için karaciğer yetmezliğinde kullanımından kaçınılmalı veya doz azaltılmalıdır. * İbuprofen başlıca böbrek yolu ile atıldığı için böbrek fonksiyonları ileri derecede bozuk hastalar yakından takip edilmeli ve doz azaltılarak kullanılmalıdır. İleri böbrek hastalığı olanlarda tedaviye başlanmamalıdır. * İbuprofen kullanan bazı hastaların baş dönmesi, sersemlik, baş ağrısı ve sinirlilik gibi ilaca bağlı yan etki deneyimleri var ise bu kişilerin dikkat gerektiren aktivitelerde bulunurken yan etkiler açısından dikkatli olmaları gerekir. * Çok nadir olmakla birlikte ibuprofen tedavisinde ateş ve komayla seyreden aseptik Menenjit vakalarına rastlanmıştır. Gebelik ve laktasyonda kullanım: İlk 2 trimesterde B, son trimesterde D kategorisindedir. Her ne kadar laboratuar araştırmalarından herhangi bir teratojen etkisi saptanmamışsa da ibuprofenin gebelerde kullanımıyla ilgili yeterli veri yoktur. Ancak ibuprofen prostaglandin sentezini inhibe ettiğinden doğum süreci üzerinde olumsuz etkiler yapabilir. Ayrıca prostaglandin inhibitörleri fetüste ductus arteriosusun erken kapanmasına yol açmaktadır. Bu özellikleri göz önüne alındığında ibuprofenin gebelerde özellikle son üç ayda kullanılması önerilmez. Her ne kadar ibuprofenin anne sütüne geçtiği bildirilmemişse de prostaglandin inhibitörlerinin yeni doğanlar üzerindeki olası olumsuz etkileri bilindiğinden emziren annelerde kullanılması önerilmez. Araç ve makine kullanımı üzerine etkisi: Hastalar, ibuprofenin baş dönmesi ve sersemliğe neden olabileceği ve araç ve makine kullanım becerisini etkileyebileceği konusunda uyarılmalıdır.

YAN ETKİLERİ

İbuprofen kullanılmasına bağlı en sık gastrointestinal yan etkilere rastlanır. Hazımsızlık, bulantı, kusma, diyare/Kabızlık, dispepsi, peptik ülser, döküntü, karın ağrısı görülebilir. Ayrıca ürtiker bildirilmiştir. Hepatotoksik etki potansiyeli vardır. Nadiren de olsa mide ağrısı, mide yanması, ve ciltte kızarıklık olabilir. Bu durum ilacın kesilmesi ile kaybolur. Serum transaminazlarının düzeyini yükseltir. Su ve tuz retansiyonu yapabilir. Baş dönmesi, sersemlik, baş ağrısı, kulak çınlaması ve sinirlilik yapabilir. Nadiren kan diskrazileri, trombositopeni, renal yetersizlik, lupus eritamatosus, aseptik menengit, sarılık bildirilmiştir.

Beklenmeyen bir etki gördüğünüzde doktorunuza başvurun.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ VE DİĞER ETKİLEŞMELER

Metotreksat’ın istenmeyen etkilerini, lityumun kan düzeyini, kumarin tipi antikoagülanların etkilerini arttırabilir. Furosemid ve tiazid grubu diüretiklerin natriüretik etkilerini azaltabilir. Bu ilaçlarla birlikte kullanımında dikkatli olunmalıdır. ACE inhibitörlerinin ve anjiotensin II reseptör antagonistlerinin antihipertansif etkilerini azaltabilir. Kortikosteroidler ile birlikte kullanım gastrointestinal ülserasyon riskini arttırabilir. Lab testleri: 1200-3200 mg./gün ibuprofen kullananlarda hemoglobin/hematokrit doz cevabında hafif bir azalma görülebilir.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

Yetişkinlerde ve 12 yaşın üzerindeki çocuklarda, başlangıç dozu olarak 2 draje ve eğer gerekli ise her 4 saatte bir 1-2 draje bir miktar su ile alınmalıdır. Hekim tarafından önerilmedikçe günde 6 drajeden fazla alınmamalıdır. 12 yaşın altındaki çocuklarda kullanımı uygun değildir.

DOZ AŞIMI VE TEDAVİSİ

VE TEDAVİSİ

İbuprofen ile doz aşımında sıklıkla abdominal ağrı, bulantı, kusma, uyuşukluk, uyuklama hali bulguları mevcuttur. 100 mg./kg.’ın altında alım toksisiteye sebep olmaz. İbuprofen ile zehirlenme durumunda; mide, kusturma veya gastrik lavaj yöntemi ile hemen boşaltılmalıdır. Ağızdan aktif kömür verilmesi İbuprofen’in emilimini azaltır. İbuprofen asidik bir ilaç olduğundan, teorik olarak alkali uygulanması ve zorlu diürez faydalıdır. Spesifik bir antidotu yoktur. Gerekli semptomatik tedavi uygulanmalıdır.

SAKLAMA KOŞULLARI

25oC’nin altında, oda sıcaklığında, kuru bir yerde saklanmalıdır. Çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği yerlerde, ambalajında saklayınız. TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ VE AMBALAJ İÇERİĞİ: Beher draje 200 mg İbuprofen ihtiva eden, 20 ve 30 drajelik blister ambalajlarda sunulur. RUHSAT SAHİBİ: Reckitt Benckiser Healthcare International Limited (İngiltere) lisansı ile Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş. Zincirlikuyu/İSTANBUL RUHSAT TARİH ve NO: 29.07.1996 – 179/10 ÜRETİM YERİ: Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. Hadımköy/İSTANBUL Reçeteli satılır.