NEVPARIN 25000 IU 1 FLAKON

ATC: B01AB01

BARKODU: 8699541770408

FİYATI: 11,9TL

ETKEN MADDE: Heparin – heparin

ÜRETİCİ: MUSTAFA NEVZAT

Tromboemboli profilaksi ve tedavisinde, antikoagulan. Gebelik kategorisi C. Anne sütüne geçmez. Kontrendikasyon; aşırı duyarlılık, aktif iç kanama, yakın geçmişte serebral kanama, yakın geçmişte intrakranial veya intraspinal operasyon, travma, intrakranial tümör, anevrizma, arteriovenöz malformasyon, kanama diatezi, ciddi hipertansiyon gibi kontrolsüz kanama riski taşıyan durumlar. Etkileşim; antikoagulanlar, platelet inhibitörleri, digitalis, tetrasiklinler, nikotin, antihistaminiler.Prospektüs Bileşimi Her flakon, 5000 İ.

Ü./ ml heparin sodyum içerir.

ÖZELLİKLERİ

Fizyolojik bir antikoagülandır. * Kan pıhtılaşmasının çeşitli safhalarına tesir eder. * Protrombinin trombine çevrimini inhibe eder.

* Fibrinojenin fibrine çevrilmesini engeller. * Kandaki pıhtılaşma faktörlerinin yoğunluğunu azaltmaz, bunların reaktivitesini inhibe eder. * İn-vivo ve in-vitro etkilidir. Endikasyonları * Tromboz * Tromboz tehdidi * Emboli * Miyokard enfarktüsü * Post-operatuar tromboz tedavisi ve önlenmesi * Hemodiyaliz sırasında pıhtılaşmanın önlenmesi Kontrendikasyonları Heparine aşırı duyarlı olduğu bilinen hastalarda, şiddetli trombositopeni vakalarında ve kontrol altına alınamayan kanamalarda kontrendikedir. Uyarı ve Önlemler Ameliyatlarda post-operatuar bir kanamayı önlemek için 3-4 gün hatta daha fazla beklemek gerekir (kalp cerrahisinde bu süre daha kısadır), ani bir tehlike gösteren vakalar bu kuralın dışındadır.

NEVPARİN ile tedavi edilen ameliyatlı hastalar özel bir dikkat ve ihtimamla kontrol altında olmalıdır. Antikoagülan tedavi devam ettikçe, imkan nispetinde başka ilaçların adale içine enjeksiyonundan kaçınılmalı, ihtiyaç halinde damar yolu kullanılmalıdır. Alkolle alınmamalıdır. Yan Etkileri Kanama, hipersensitivite reaksiyonları, trombositopeni görülebilir. İlaç Etkileşmeleri Heparin sodyum, bir basamaklı protrombin zamanını uzatabilir.

Bu nedenle, heparin sodyumun dikumarol ya da warfarin sodyum ile birlikte uygulanması durumunda; kan alınması ile son intravenöz doz arasında en az 5 saat; son subkutan doz arasında ise en az 24 saat süre olması gerekir. Asetilsalisilik asit, dekstran, fenilbutazon, ibuprofen, indometasin, dipridamol, hidroksikloroquin gibi trombosit agregasyon reaksiyonunu (heparinize hastaların başlıca hemostatik defansı) engelleyen ilaçlar kanama oluşturabileceklerinden heparin sodyum uygulanmakta olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır. Dijitaller, tetrasiklinler, nikotin ya da antihistaminikler heparin sodyumun antikoagülan etkisini kısmen azaltabilirler. Kullanım Şekli ve Dozu Günlük heparin dozu 40.000 İ. Ü. den aşağı olmamalıdır. Hafif ve orta şiddette vakalarda günlük doz 3-4 defada intravenöz olarak enjekte edilmek üzere 8-10 ml dir (40.000 ila 50.000 İ. Ü.). Ağır trombozlarda ve embolilerde günlük doz 4 defada verilmek üzere 16 ml ye (80.000 İ.Ü. ) kadar çıkarılabilir. Hayati tehlike olduğu durumlarda derhal 5 ml (25.000 İ.Ü.) müteakiben, tehlike devam ediyorsa, 4 saatte bir 4 ml (20.

000 İ.Ü.) yani günde toplam 125.000 İ.Ü. NEVPARİN intravenöz yoldan verilmelidir. Tromboz ve emboli tehlikesi bulunmayan arterioskleroz vakalarının uzun süreli tedavisinde haftada 2-3 defa 0.5-1 ml NEVPARİN intravenöz veya subkutan olarak enjekte edilebilir. Doz Aşımı Halinde Alınacak Önlemler Heparinin aşırı dozlamasına ait temel belirti kanamadır. Burun kanaması, idrarda ya da feçeste kan görülmesi kanamanın ilk belirtileridir.

Aşırı dozlama durumunda heparini nötralize etmek amacı ile yavaş infüzyon şeklinde protamin sülfat (%1 solüsyon) uygulanır. Protamin sülfat 10 dakikalık periyodlarla, 50 mg ı aşmayacak şekilde çok yavaş olarak uygulanmalıdır. Her 1 mg protamin sülfat yaklaşık 100 USP heparin ünitesini nötralize eder. Uygulanması gereken protamin miktarı, heparinin metabolize olmasına paralel olarak zamanla azalır.

SAKLAMA KOŞULLARI

Çocukların ulaşamayacağı yerlerde, oda sıcaklığında (25ºC nin altında) ve ambalajında saklanmalıdır.

TİCARİ ŞEKLİ

NEVPARİN enjektabl 25.000 İ.Ü., 1 flakon (5 ml)