MS (emes) hastalığı türleri

MS hastalığı çoğu kişide farklı hastalık belirtilerine neden olabilir. Ancak işin içinde her zaman sinir hasarı bulunur. Bu durum her MS hastası için geçerli. Dediğimiz gibi MS hastalığı belirtileri kişiden kişiye değişebilen özellikte. Yine de uzmanlar ve doktorlar araştırıp MS hastalığını birkaç ana başlık altında toplamayı başarabilmiş. Bu kategoriler önemli çünkü hastalığın ne kadar ciddi boyutta olduğunu anlamaya yardımcı oluyor. Hastalığın tedaviye olan tepkisi de bu kategoriler yardımıyla önceden tahmin edilebiliyor.

Primer progresif MS hastalığı

Primer progresif MS hastalığı belirtilerin teşhisten itibaren devamlı olarak daha kötüye gittiği anlamına gelebilir. İyileşme çok mümkün değildir. MS hastalarının %10 – 15 ‘i primer progresif MS hastasıdır.

MS hastalığının diğer türlerinden ayırmak için şunları bilmelisiniz:

Primer progresif MS hastalığı genellikle 40’lı yaşlarda ortaya çıkar.

Diğer MS türlerinden farklı olarak bu tür hem kadınlarda hem de erkeklerde eşit oranda görünür.

MS hastalığı türleri arasında tedaviye cevap verme ihtimali en düşük olanı primer progresif MS’tir. Ancak MS belirtilerini ortadan kaldırmak için birkaç tedavi uygulanabilir. Bu konuda yapılan çalışmalar devam etse de şimdiye kadar hiçbir tedavinin bu hastalıkta etkili olduğu sonucuna varılamadı.

Tekrarlayan MS hastalığı

MS hastalarının çoğu tekrarlayan MS hastalığından mustaripler. Belirtileri 20’li yaşlarda ortaya çıkar. Daha sonra kimi zaman ataklar şeklinde kendini belli eder. Sinirlerin etkilenmesi, atakların ciddiyeti, iyileşme düzeyi ve ataklar arasında geçen zaman kişiden kişiye değişebilir. Tekrarlayan MS hastalığı olanlar eninde sonunda sekonder progresif MS hastalığı aşamasına geçerler.

Sekonder progresif MS hastalığı

Tekrarlayan MS hastalığıyla yıllar boyunca savaştıktan sonra çoğu kişi sekonder progresif MS hastalığına girer. MS hastalığının bu türünde belirtiler tekrarlamalara gerek kalmadan sabit ve düzenli olarak ilerler. Tekrarlayan MS hastalığından bu türe geçiş 10 ile 20 yıl arasında gerçekleşir. Tekrarlayan MS hastalığının sekonder progresif MS hastalığına neden dönüştüğü henüz bilinmiyor. Bu süreç şu şekilde özetlenebilir:

Bir kişi ne kadar yaşlıysa tekrarlayan MS hastalığının sekonder progresif MS hastalığına dönüşmesi o kadar kısa sürer.

Tekrarlayan MS hastalığından tamamen iyileşenlere göre iyileşemeyenler daha hızlı sekonder progresif MS hastası olurlar.

Sekonder progresif MS hastalığının tedavi şansı var ve bu hastalıkla yaşamak mümkün. Tedavi yöntemleri genellikle etkili oluyor. İlerleme her kişide farklı boyutlarda gözleniyor bazen sakatlıklara neden olabiliyor.

MS hastalığının nedenleri

Hiç kimse MS hastalığına tam olarak neyin neden olduğunu bilmiyor. Araştırmalara birçok alanda devam ediliyor. Ancak somut bir cevaba henüz ulaşılmış değil. Teori durumundaki MS nedenleri şöyle sıralanabilir:

Çevresel koşullar. Ekvatorun kuzeyindeki ülkelerde MS hastalığının daha sık görüldüğü biliniyor. D vitamini ve güneş ışığının koruyucu etkisi üzerine çalışmalara devam ediliyor.

Sigara içmek. Sigara MS hastalığı riskini biraz olsun arttırabilir ancak hikayenin tümü bundan ibaret değil.

Genler. Genler de MS hastalığında rol oynuyor. Tek yumurta ikizlerinden biri MS hastasıysa diğerinin de MS hastası olma ihtimali %20 ile %40 arasında değişiyor.

Aşılar. Bazı araştırmalar bazı aşıların da MS hastalığına neden olduğu yönünde sonuçlar veriyor ancak hala daha fazla kanıta ihtiyaç var.

MS hastalığının otoimmün bir hastalık olduğu düşünülüyor. Lupus ya da Romatizmada olduğu gibi vücut kendi kendine karşı antikor üretiyor ve hasara neden oluyor. MS hastalığında zarlarda ve sinirlerde hasar meydana geliyor. Yani bağışıklık sistemi sinir hücrelerine ve zara saldırıyor. MS hastalığı hakkında daha ayrıntılı bilgi için yorum yazın.