MINAFEN 120 MG 100 CC ŞURUP

ATC: N02BE01

BARKODU: 8699580570021

FİYATI: 5,59TL

ETKEN MADDE: Paracetamol – parasetamol

ÜRETİCİ: DROGSAN

Analjezik, antipiretik. Yetişkin 4-6 sattte bir 325mg- 6 saatte bir 1000mg.Günlük maximum doz 4 gr. Çocuk 4-6 saatte bir 15mg/kg. (dehidratasyon riskinde 10mg/kg.) Gebelik kategorisi B.

Anne sütüne geçer. Kontrendikasyon; parasetamol allerjisi, ileri derecede böbrek ve karaciğer rahatsızlığı. Etkileşim; antikonvülzanlar, kloramfenikol, desipramin, doksorubisin, antikoagulanlar, alkol.

YAN ETKİLERİ

ürtiker, döküntü, methemoglobinemi, dispepsi.Kısıtlamalar SGK SUT EK-4/G Parenteral formları; sadece yatan hastalarda kullanılması halinde bedelleri ödenir.

Prospektüs Minafen® ŞURUP 120 mg/5 mL FORMÜLÜ 5 mL’de 120 mg Parasetamol içerir. Yardımcı Maddeler: Etanol, kayısı aroması, şeker.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Farmakodinamik Özellikler Minafen Şurup’un etken maddesi olan parasetamol güçlü bir analjezik ve antipiretiktir. Hipotalamustaki ısı düzenleme merkezine yaptığı etki sonucu periferik vazodilatasyon oluşur ve vücut sıcaklığı düşer. Santral sinir sisteminde prostaglandin sentezini inhibe ederek ve bir ölçüde de periferde ağrı impulsu oluşumunu bloke ederek analjezik etkisini gösterir.

Farmakokinetik Özellikler Sindirim sisteminden kolayca emilir. Karaciğerde % 95 oranında metabolize edilerek, metabolitleri halinde idrarla atılır. Tek dozun etkisi 1 – 3 saatte, maksimuma ulaşır ve 3 – 4 saat sürer.

ENDİKASYONLAR

Minafen Şurup özellikle çocuklarda soğuk algınlığına bağlı ağrıların giderilmesi ve ateş düşürücü etkisiyle semptomatik tedavi sağlar. Ayrıca nezle, baş ağrısı, boğaz ağrısı, diş ağrısı ve aşılama sonrası ortaya çıkan ateşin giderilmesinde endikedir.

KONTRENDİKASYONLARI

Parasetamole veya formülasyondaki herhangi bir bileşene karşı aşırı duyarlılık durumunda veya glukoz-6-fosfat dehidrogenaz eksikliği olanlarda kullanımı kontrendikedir.

UYARILAR

Karaciğer ve böbrek hastalıklarında dikkatle kullanılmalı, uzun süreli ve yüksek dozda kullanıldığında karaciğer fonksiyonları düzenli aralıklarla kontrol edilmelidir. Aşırı dozlarda ciddi hepatotoksik etki yapabilir. Kardiyak, pulmoner, renal yetmezliklerde ve daha önce anemisi olanlarla, halihazırda anemik olanlarda tekrarlanan uygulamalar yapılmamalıdır. Çocuklarda ve yetişkinlerde 3 günden fazla süren 39,5°C’den yüksek ateşli durumlarda ve 5 günden fazla süren ağrılarda kullanılmamalıdır.

Günlük aşırı miktarda alkol alan kişilerin parasetamol ve benzeri ilaçları almadan önce doktora danışmaları gereklidir. Kaşıntı veya kabarma olduğunda, yeni semptomlar oluşmaya başladığında, 10 günllük tedavi boyunca ağrının geçmemesi veya ateşin 3 günde fazla sürede düşmemesi durumunda uygulamaya son verilmelidir. Aşırı duyarlılık reaksiyonu oluşursa ilaç uygulaması hemen kesilmelidir. Parasetamol içeren başka bir ilaçla beraber kullanılmamalıdır. DOKTORUNUZA DANIŞMADAN KULLANMAYINIZ.

GEBELİKTE KULLANIMI (Gebelik Kategorisi: B) Gebelerde yapılmış yeterli ve kontrollu klinik çalışma olmadığından gebeliğin ilk üç ayında kullanılmamalıdır. LAKTASYONDA KULLANIM Süte geçip geçmediği kesin olarak bilinmediği için emzirenlerde kullanılmamalıdır. ARAÇ VE TAŞIT KULLANIMINA ETKİLERİ Yoktur.

YAN ETKİLERİ

Parasetamolün yan etkileri nadiren görülür ve genellikle orta şiddetlidir. Normal tedavi dozlarında, uzun süreli kullanımda çok nadir olarak halsizlik, trombostopeni, lökopeni, pansitopeni, nötropeni ve agranulositoz gibi hematolojik reaksiyonlar, ciltte kızarıklık gibi hipersensitivite reaksiyonları görülebilir.

Aşırı dozların alınması karaciğer ve böbreklerde harabiyete yol açabilir.

Beklenmeyen bir etki gördüğünüzde doktorunuza başvurun.

DİĞER İLAÇLARLA ETKİLEŞİM VE DİĞER ETKİLEŞİM TÜRLERİ Artırılmış etki ve toksisite durumları: Barbitüratlar, karbamazepin, hidantoin, izoniazid, rifampin ve sülfinpirazon, parasetamolün hepatotoksik potansiyelini artırabilir. Kronik alkol kullanımı parasetamol toksisite riskini artırır. Warfarinin etkisi birlikte kullanımda artabilir.

Azaltıcı etkiler: Barbitüratlar, karbamazepin, hidantoin, rifampin, sülfinpirazon parasetamolün analjezik etkisini azaltabilir. Kolestiramin parasetamol absorbsiyonunu azaltabilir (Dozlama arasında en az bir saat beklenmelidir). Etanol etkileşimi: Aşırı dozda alkol alımı parasetamole bağlı hepatotoksisite riskini artırır. Gıda etkileşimi: Yüksek karbonhidratlı yiyeceklerle birlikte alındığında absorbsiyon oranında düşüş olabilir. Herb/Nutrasötik etkileşmeleri: Sarı Kantaron otu (Hypericum perforatum), parasetamol seviyelerini düşürebilir.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU Doktor tarafından başka türlü önerilmemişse: Çocuklara: 3 ay – 1 yaş arası: 2,5 – 5 mL 1/2 – 1 ölçek (60 – 120 mg parasetamol) 1 – 6 yaşa kadar: 5 – 10 mL 1 – 2 ölçek (120 – 240 mg parasetamol) 6 – 12 yaş: 10 – 20 mL 2 – 4 ölçek (240 – 480 mg parasetamol) Bu dozlar, günde 3-4 defa veya 6-8 saatte bir tekrarlanabilir. Doktor tavsiye etmedikçe bir defada 5 günden daha uzun süreyle kullanılmamalıdır. Erişkinlere: Tablet yutmada güçlük çeken erişkinler için tavsiye edilir. Optimal parasetamol dozu 500 mg ile 1 g arasında olup, günlük maksimum doz 4 g parasetamolü geçmemek kaydıyla her 4 saatte bir tekrarlanabilir.

DOZ AŞIMI VE TEDAVİSİ

VE TEDAVİSİ Çocuklarda hepatik toksisiteye olan direnç erişkinlere nazaran daha fazla olmakla birlikte, aşırı dozların alınması halinde görülen ilk belirtiler bulantı, kusma, aşırı terleme ve fenalık hissidir.

Karaciğer nekrozu ilaç alındıktan 12 – 48 saat sonra belirgin hale gelebilir. Aşırı dozların alınması halinde ilacın absorbsiyonunu önlemek için hasta kusturulur ya da lavajla mide içeriği boşaltılır, aktif kömür tozu kullanılabilir. 150 mg/kg vücut ağırlığı veya üzerindeki dozların alınmış olması halinde, serum parasetamol seviyesi ilacın alınmasından 4 saat geçtikten sonra tesbit edilmeli, karaciğer fonksiyon testleri yapılmalı ve 24 saatte bir tekrarlanmalıdır. Spesifik antidotu Asetilsistein’dir. 24 saat içinde Asetilsistein tedavisine başlanmalıdır.

(140 mg/kg). Çocukların ulaşamayacakları yerlerde ve ambalajında saklayınız.

SAKLAMA KOŞULLARI

25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ VE AMBALAJ İÇERİĞİ

5 mL’de (bir ölçek) 120 mg parasetamol içeren 100 ve 150 mL’lik renkli cam şişelerde. Ruhsat Tarih ve No: 22.

08. 1994 – 170/47 Ruhsat Sahibi ve Üretim yeri: DROGSAN İlaçları Sanayi ve Ticaret A.Ş. 06760 Çubuk/ANKARA Reçete ile Satılır