Migren Yaşla Ortadan Kaybolabilir Mi ?

İsveç’te gerçekleştirilen çalışmalar, bir çok hastada Migren ataklarının 12 yıl içinde azaldığını ya da ortadan kaybolduğunu gösteriyor. 8 Haziran 2007’de, migren hastalarının yüzünü güldürecek haberler ortaya çıkmıştır. İsveç’teki araştırmalara göre yaşla birlikte, daha kısa süreli ve daha az ağrılı migren ataklarınızın olacağını söyleyebiliriz.

Gothenberg’te bulunan Gothenberg Migren Kliniği başkanı ve tıbbi yöneticisi Nörolog Carl Dahlof, migrenin bir çok hasta için ilerleyen bir hastalık olmadığını belirtmektedir. Carl Dahlof, Amerikan Baş Ağrısı Derneği’nin Kalifornia’da gerçekleştirilen geleneksel toplantısında elde ettiği bulguları paylaşmıştır.

Bu konuda sabırlı olmanız gereklidir. Migren hastalığıyla geçirilen ortalama süre 25 yıldır ve hastalığın başlangıcı 20 yaştır.

12 Yıl Süren Migren Araştırması

Dahlof ve meslektaşları, yaş ortalaması 54 olan, 174 erkek ve 200 kadından oluşan 374 hastayı rastgele seçmiş ve 1994’ten 2006 yılına kadar takip etmiştir. Çalışmanın başlangıcında, hastalar ayda 1-6 kez sıklığında migren ağrısı yaşadıklarını belirtmişlerdir. Dahlof’un araştırma ekibi, 2005 ve 2006 yılları arasında tüm hastalarla telefon görüşmeleri yaparak, baş ağrısı ve migrenlerinin nasıl gittiğini sordular.

Carl Dahlof

Carl Dahlof

Dahlof, 12 yıllık dönemin sonunda, hastaların % 30’a yakınında migrenin ortadan kaybolduğunu rapor etmiştir. Aynı zamanda hastaların büyük bir kısmı (% 91’i) en az 2 yıl süreyle hiçbir migren atağı yaşamamışlardır.

12 yıllık periyot içerisinde, baş ağrıları devam eden diğer 264 kişi, daha az ve hafif düzeyde ataklar geçirdiklerini belirtmişlerdir.

  • Katılımcıların %80’i atak sıklığında değişim yaşandığını, bu grubun % 80’i eskiye oranla  daha az  baş ağrısı ve geriye kalan % 20’lik bir dilim ise daha fazla baş ağrısı yaşadıklarını rapor etmiştir.
  • Katılımcıların %55’i atak sürelerinde değişim olduğunu, bu grubun % 66’sı atak sürelerinin daha kısa periyotta olduğunu, %34’ü ise, daha uzun süre ağrı yaşadıklarını rapor etmişlerdir.
  • Katılımcıların %66’sı atak düzeyinde değişim olduğunu, bu grubun % 83’ü daha hafif ağrılarının olduğunu, %17’si ise daha şiddetli ağrılarının olduğunu rapor etmişlerdir.
  • Katılımcıların yalnızca %1.6’sında  (ya da 6 katılımcıda), ayda 15 günden fazla süren ağrılar olarak tanımlanan “ilerleyen (progresif) migren” görülmüştür.

Migren belirtilerinde azalmalar olmasına rağmen, Dahlof birçok hastanın hala migren yüzünden iş, aile ya da sosyal yaşamının olumsuz etkilendiğini saptamıştır.

Migren Kimlerde Ortadan Kaybolur ?

Dahlof, “Bu sorunun yanıtını henüz tam olarak bilemiyoruz. Genetiğin en azından yaptığımız çalışmadaki kadınlarda önemli bir faktör olduğunu görüyoruz. Çünkü birçoğunun ailesindeki migren öyküsü, ataklarının devam etmesinde rol oynuyor.” demiştir.

Uzmanlar tarafından migrene erken müdahale, hastalığın ilerlemesini önlemede ve daha kolay tedavi edilmesinde etkili olabilir. İyi bir tedaviyle hastalığın ilerleme riski ortadan kaldırılabilir. Dahlof son yıllarda migrenin ilaçla tedavisinde gelişmeler yaşandığını, özellikle ağrının başlangıcında alınan yeni dönem triptan grubu ilaçların fayda sağladığını ifade etmiştir.

Migrenle İlgili Bir Başka Uzman Görüşü

Bu araştırma uzun süreli Baş ağrısıyla çalışan uzmanların, hastaları üzerinde yaptıkları gözlemleri ortaya koymaktadır. Chicago Ulusal Baş Ağrısı Kuruluşu Başkanı ve Diamond Baş Ağrısı Kliniği kurucusu Doktor Seymour Diamond, konuşmasında “Migren problemleri zamanla azalma gösterme eğilimdedir. Bireylerin yaşla beraber daha az migren ağrısı yaşadıklarını gözlemliyoruz. Hastaların ağrıları 50 ya da 55 yaşlarından sonra gitgide azalmaktadır. Ancak bazı vakalarda, hiçbir değişim yaşanmamaktadır.” şeklinde bir açıklama yapmıştır.

2006 yılında kurulan “Baş Ağrısı Dergisi” ndeki bir haberde, uzmanlar baş ağrılarının sıklığını azaltmak isteyen migren hastalarına farklı risk faktörlerine dikkat etmelerini tavsiye ediyor. Bu faktörler arasında, sağlıklı vücut ağırlığını korumak, baş ağrısı ilaçlarının ve kafeinin aşırı kullanımını kesmek ve uyku problemlerinden uzaklaşmak yer alıyor.