Mesane Kanseri Nedir ? Neden Olur ?

Mesane kanseri mesaneyi oluşturan dokuların idrar tarafından tahriş olası sonucu oluşan bir kanser türüdür. Mesane idrar sistemine ait kese şeklinde bir organdır. Görevi böbrekten gelen idrarı depolamak ve boşaltmaktır. 400 ml idrarı depolayabilir. Duvarları kastan oluşan bu organ beyinden uygun sinyaller geldiğinde kasılarak içerisini boşaltıyor.

Mesane Kanseri Ne Sıklıkta Görülür ?

Erkeklerde Prostat Kanseri, akciğer kanseri, kolon kanserinden sonra en sık görülen 4. sıradaki tümördür. Erkeklerde görülen kanserlerin %7’si mesane kanseridir. Erkeklerde kadınlardan 3 kat daha fazla sıklıkta görülür. Tüm kadın kanserlerinin %2.5’i mesane kanseridir.

Belirtileri Nelerdir ?

İdrarda kanama en önemli belirtisidir. Gözle görülebilen yoğunlukta yada mikroskopik seviyede olabiliyor. Ağrılı idrar yapma, sık idrara çıkma, idrarın bitmeme hissi gibi belirtiler de verebiliyor. Bu belirtiler kansere özel değil. Prostat Büyümesi, idrar yolu enfeksiyonları taş hastalıkları gibi nedenlerle de oluşabiliyor.

Mesane Kanserinin Sebepleri Neler ?

Sigara bilinen ana neden. Erkeklerde tüm mesane kanserlerinin yarısı, kadınlarda 1/3’ü sigara ile bağlantılı. Pasif içicilikle ise bir bağlantı gösterilmemiş. Bol su içmek mesane tümöründen de koruyor. İdrar içindeki kanserojen maddeler daha yoğun olduğunda ve mesane duvarına uzun maruziyet olduğunda tümör ihtimali artıyor. Günlük 1.5 litre su tüketimi koruyucu etkiye sahip.

Mesane kanseri vakalarının 1/3’ünde iş yerinde maruz kalınan karsinojenler etkili oluyor. Benzidine özellikle kaçınılması gereken bir madde. Boyarmadde sanayiinde kullanılıyor. Sigarada bulunan 2-Naftilamin mesane kanseri yapan sebeplerden. Sigara içenlerde 4 kat daha fazla görülüyor.  Şoförlerde, motor teknisyenlerinde, plastik ve lastik sanayi çalışanlarında mesane kanseri daha sık görülmektedir. Kuaförlerde saç boyalarındaki kanserojenler nedeniyle risk altında sayılıyor. Genlerde meydana gelen mutasyonlar ile hastalığın oluştuğu düşünülüyor.

Teşhis

Mesane kanseri teşhisinde radyolojik tanı araçlarından ultrasonografi, bilgisayarlı tomografi, MRI duyarlı yöntemlerdir. Kesin tanı için mesane endoskopisi (sistoskopi) gereklidir. Mesaneden alınan idrarın mikroskop altında incelenmesi (sitoloji) de önemli bir göstergedir. Kesin tanı sistoskopi sıraısnda görülen parçlardan örneklerin alınması ve bunların mikroskop altında incelenmesi ile konur.

Mesane Kanseri Nasıl Tedavi Edilir ?

Sistoskopi sırasında tümör tespit edilirse TUR (Trans Üretral Rezeksiyon) yöntemi ile tümör alınır. Bu operasyon endoskopik bir işlemdir. Tümör mesane içerisinde sınırlı ise tamamı TUR yöntemi ile alınır. Alınan örnekler patalojik incelemeye gönderilir.

Patolojik Değerlendirmenin Önemi

Mesane kanseri tedavisi sonrası patoloji sonuçları çok büyük öneme sahip. Hastalığın evresi ve derecesi tedavinin geleceğini belirler. Bu sonuçlar sonucunda bir kısım hastada yapılan endoskopik işlem yeterli görülür, diğer bir kısmında ise mesanenin çıkarılması ameliyatı gerekli olur.

Tedaviye patoloji sonucuna göre karar verilir

Mesane kas duvarına işlememiş (Yüzeysel) tümörlerin tedavisinde endoskopik TUR tedavisi yeterlidir. Kas duvarına işlemiş (İnvazif) tümörlerde TUR işlemi yeterli olmaz ve mesaneyi çıkartma (sistektomi) operasyonu gerekir.

Yüzeyel mesane kanserinde tedavi sonrası nüks görülmesine sıklıkla rastlanır. Genel kabul tümörün derecesi ve evresi düşük vakalarda sadece takip, evre ve derece yüksek ise nüks ihtimalini azaltıcı mesane içi ilaç uygulamalarını kullanmaktır.

Kas tabakasına ulaşmış yada ilerleme riski yüksek tümörlerde radikal sistektomi operasyonu uygulanır. İdrar depolamaya yarayan mesanenin alınması anlamına gelen bu operasyon uygulandığında, vücuttan idrar atılımın sağlayacak yeni bir anatomi oluşturmak gerekli olur. Bu amaçla ince bağırsaktan kısa bir parça ayrılarak karın cildine ağızlaştırılır. İdrar kanalları bu barsak segmentine bağlanarak idrar vücut dışına alınır. Bu bölgeye dışarıdan takılan bir aparat idrar depolama görevini meydana getirir. Hasta yaşı, genel sağlık durumu ve performansı uygun olduğunda kullanılan alternatif yöntemde yine ince bağırsaktan daha uzunca bir segment alınarak kese şekline getirilir. Bu kese mesanenin yerini alarak görevini yapmaya başlar.

Mesane tümörünün tedavisi için cerrahi dışı seçenekler Radyoterapi ve kemoterapidir. Bu yöntemler cerrahi tedaviye yardımcı ve tamamlayıcıdır. Her geçen gün başarı aşarı oranı yükselmekte ve yan etki olasılığı azalmaktadır.