Menisküs yırtıkları normal mi?

Günümüzde diz MR’ları (Manyetik Rezonans) gittikçe yaygınlaşmaktadır. Hatta, bazı doktorlar diz ağrısı şikayeti ile gelen hastalarına rutin bir kontrol olarak MR çektirir; ayrıca hastalar da doktora gitmeden önce MR çekiminin gerekli olabileceği konusunda fikir birliğine varmıştır.

Ancak MR, teşhis sürecinde gerçekten yardımcı bir unsur mudur? Aslında bu sorunun cevabı biraz karışık. MR teşhis konusunda bazen yardımcı olsa da, genellikle yanıltıcı sonuçlar doğurur.

Diz MR’ı çektirmiş orta-yaşlı ve yaşlı hastalar üzerinde yapılan bir araştırmaya göre, hastaların %89’unun MR sonuçlarında bir anormallik gözükse de diz ağrısı çekmeyen hastalar çoğunluğu oluşturmaktadır. Birçok MR kemik mahmuzları, Menisküs yırtıkları ve kıkırdak zedelenmesi gibi sonuçlar ortaya koymuştur. Peki hangi durumları normal hangilerini anormal olarak değerlendirebiliriz? Diz ağrısının MR sonucu ile uyuşup uyuşmadığını tespit etmek için son derece titiz diz tetkikleri yapılmalıdır. Vücuttaki her anormallik ağrıya sebep olmaz. Bu durum,  omurga MR’ları için de geçerlidir. MR çektiren 20 yaş üzerindeki hastaların neredeyse hepsinde disk şişmesi gibi anormallikler gözlenir. Bununla birlikte hastaların birçoğu sırt ağrısı belirtilerine sahip değildir.

Yaşlanma, insan vücudunda değişikliklere sebep olur. Saçlar kırlaşır. Vücutta kırışıklıklar oluşur ve bunun sonucunda bir diz menisküsü yırtılabilir. Bu bir sorun mudur? Her zaman değil. Genellikle normal bir durumdur. Asıl zorluk, neyin normal olup neyin normal olmadığına karar vermektedir ve bu kararın verilebilmesi için sadece bir MR testi değil aynı zamanda usta bir de Doktor gerekmektedir.

Doktorlar ve hastalar hangi testin en uygun olduğunu ve testi uygulamak için en doğru zamanı daha iyi kavramak durumundadırlar.