MEDAFEIN 20 TABLET

ATC: N02BE51

BARKODU: 8699828010043

FİYATI: 1,76TL

ETKEN MADDE: Paracetamol, Caffein – parasetamol + kafein

ÜRETİCİ: KOCAK FARMA

Analjezil, antipiretik parasetamol ile psikostimülan kafein kombinasyonu. Yetişkinde günde 3-4 defa 1-2 tablet. Kontrendikasyon, etkileşim, ve yan etkiler yönünden parasetamole benzer.Prospektüs Medafein Tablet FORMÜLÜ: Beher tablet: Parasetamol..500 mg Kafein.

… 30 mg içerir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Farmakodinamik Özellikleri: Parasetamol, hipotalamusdaki ısı düzenleyici merkeze etki etmek suretiyle antipiretik aktivitesini gösterir.

Analjezik aktivitesi ise ağrı eşiğinin yükseltilmesi sonucu ortaya çıkar. Parasetamol küçük dozlarda protrombin zamanına etki etmez, ürikozürik ilaçların etkilerini antagonize etmez. Kafein santral sinir sistemi stimulanı bir madde olup, nöronların fosfodiesteraz enzimini inhibe ederek ve santral sinir sistemindeki adenozinerjik nöromodülatör sistemin sinir uçlarından salıverilen adenozin’i antagonize ederek etki gösterir. Farmakokinetik Özellikleri: Parasetamol gastro-intestinal kanaldan kolayca emilir. Oral alım sonrası doruk plazma düzeylerine 10-60 dakika içerisinde erişilir.

Plazma proteinlerine düşük oranlarda bağlanır. Terapötik yarı-ömrü 3 saat civarındadır. Parasetamol başlıca karaciğerde metabolize olur ve idrar yoluyla glukuronik ve sülfat konjugatları halinde atılır. Kafein oral alımının ardından hızla ve tamama yakın olarak absorbe olur ve tüm vücuda dağılır. Kafein yetişkinlerde hemen hemen tümüyle ve idrar yolu ile metabolitleri halinde ve yaklaşık % 1’i de değişmeden atılmaktadır.

Eliminasyon yarı-ömrü yetişkinlerde yaklaşık 3-6 saat iken, bu süre yeni doğanlarda 100 saati aşabilmektedir.

ENDİKASYONLAR

Hafif ve orta şiddetli ağrılar ile ağrının ateşe eşlik ettiği durumlarda endikedir.

KONTRENDİKASYONLARI

Parasetamole aşırı duyarlı olduğu bilinenlerde, ciddi böbrek ve karaciğer yetmezliği olanlarda ve hemolitik Anemi hastalarında kontrendikedir.

UYARILAR

Karaciğeri etkileyen diğer ilaçlarla birlikte kullanımı sırasında dikkatli olunmalıdır. Azalmış böbrek ve karaciğer fonksiyonları ilacın dikkatle kullanımını gerektirir.

Hepatik nekroz görülebilir. Hepatik nekroz parasetomolün aşırı dozda, doza bağlı bir komplikasyonudur. 12-48 saat içinde karaciğer enzimleri yükselir. Protrombin zamanı uzayabilir. Ancak, klinik semptomlar dozun alınmasından 1-6 gün sonrasına kadar görülmeyebilir.

10 günün üzerinde alınması durumunda toksisite görülmesi olasıdır. Ağrılı durumlarda: çocuklarda 5 günden daha uzun, yetişkinlerde 10 günden daha uzun süre doktora danışılmadan kullanılmamalıdır. Yüksek ateşte (39.5 C’den daha fazla) 3 günden uzun süren ateşli durumlarda doktora danışılmadan kullanılmamalıdır. Karaciğeri etkileyen diğer ilaçlarla birlikte kullanımı sırasında dikkatli olunmalıdır.

Azalmış böbrek ve karaciğer fonksiyonları ilacın dikkatle kullanımını gerektirir. Gebelerde ve emziren annelerde kullanımı (Kategori – C): Parasetamol, plasentaya ve anne sütüne geçmektedir. Her iki durumda da zararlı olduğuna dair veriler mevcut değildir. Genel prensiplere uygun olarak mutlak gerekmedikçe kullanımından kaçınılmalıdır.

YAN ETKİLERİ

Yan etkiler genellikle hafif olup, ilacın kesilmesi ile kaybolurlar.

Bazı hastalarda hematolojik bozukluklar (trombositopeni, lökopeni,pansitopeni, nötropeni vb.) görülebilir. Pankreatit, cilt kızarıklıkları ve diğer alerjik reaksiyonlar çok nadir olarak ortaya çıkabilir. Ayrıca kafeine bağlı olarak eksitasyon, çarpıntı, uykusuzluk gibi geçici etkiler oluşabilir. “

Beklenmeyen bir etki gördüğünüzde doktorunuza başvurun.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ VE DİĞER ETKİLEŞMELER

Parasetamol; alkol bağımlılarında, hepatik enzimleri indükliyen ve hepatotoksik ilaç kullananlarda hepatotoksisite riskini artırabilir. Kumarin ya da indandion türevi antikoagülanlarla ve fenotiyazinle birlikte uzun süreli parasetamol kullanımı, antikoagülan etkide artışa neden olabilir. 5 hidroksindol asetik asit testinde yanlış sonuç verebilir. Parasetamolün salisilatlarla uzun süreli birlikte kullanımı nefrotik yan etkilere neden olabilir. Parasetamol ile birlikte kullanımı kloramfenikolün serum düzeylerinde hafif bir artışa neden olabilir.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

Medafein tablet hekim tarafından başka türlü önerilmemişse; 15 yaşından büyük çocuklar ve yetişkinler: Günde 1-3 kez olmak üzere 1-2 tablet verilir. Günlük maksimum doz Parasetamol üzerinden 4 g’dır (8 tablet). Uzun süreli tedavilerde ise günlük maksimum doz 2.6 g’ı (5 tablet) geçmemelidir. 12-15 yaş arası: Günde 1-3 kez olmak üzere 1 tablet verilir.

Günlük doz en çok 50 mg/kg olmalıdır. 12 yaşın altındaki çocuklarda Medafein Tablet kullanılmamalıdır. Medafein Tablet eklem ağrılarına karşı ve ateş düşürücü olarak kullanıldığında; ağrıların yetişkinlerde 10 gün, çocuklarda ise 5 gün boyunca devam etmesi, ateşin ise 3 gün boyunca sürmesi halinde ek bir tedavi gerekebileceğinden mutlaka hekime başvurulmalıdır. (bkz. Uyarılar).

Not: Medafein Tablet’in alınma aralıkları en az 4 saat olmalıdır.

DOZ AŞIMI VE TEDAVİSİ

VE TEDAVİSİ

Akut intoksikasyon sırasında ilk 24 saat içerisinde bulantı, kusma ve karın ağrısı oluşabilir. Sarılık ve hepatik yetmezlik belirtileri ise 2-3 gün sonra ortaya çıkabilir. Bir defada 10 g veya daha yüksek miktarlarda alınması belirgin akut karaciğer nekrozu oluşturur. Tedavisi için destekleyici önlemlerin yanı sıra sıklıkla N-asetil Sistein uygulanır.

İlk 8-10 saat içinde i.V. infüzyonla uygulanması etkili olmaktadır. Antidotal tedaviye başlanma süresi uzadıkça etkili olma özelliği azalmaktadır. N-asetil sistein oral yoldan da verilebilir.

i.V. olarak 20 saat boyunca toplam 300 mg/kg dozunda, oral yoldan ise başlangıçta 140 mg/kg sonra 4 saatte bir toplam 17 kez 70 mg/kg dozunda uygulanır. Tedavi 72 saatte tamamlanır.

SAKLAMA KOŞULLARI

25 C’nin altındaki oda sıcaklığında ve orjinal ambalajında çocukların ulaşamayacakları yerlerde saklayınız.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ VE AMBALAJ İÇERİĞİ

Medafein Tablet, 20 tabletlik blister ambalajda piyasaya sunulmuştur. RUHSAT SAHİBİ: KOÇAK FARMA İLAÇ ve KİMYA SANAYİ A.Ş. Bağlarbaşı, Gazi Cad. 64-66 Üsküdar/İSTANBUL RUHSAT TARİH VE NO: 23.

09.2002 – 201/10 İMAL YERİ: KOÇAK FARMA İLAÇ ve KİMYA SANAYİ A.Ş. Organize Sanayi Bölgesi Çerkezköy/TEKİRDAĞ Reçete ile satılır.