Lejyoner hastalığı nasıl bulaşır?

Bayıltan sıcaklarla baş etmek güç. Klimaya sığınmak kaçınılmaz. Dikkat: İçerisi ölümcül bakteri kaynıyor.

Lejyoner hastalığı zatürrenin ağır hali. Legionella bakterileriyle taşınıyor. Doğrudan hava yoluyla bulaşıyor.

Klimanın kirli filtrelerinden geçen hava özellikle tehlikeli. Akciğerlerde iltihaplar oluşturuyor. Lejyoner hastalığı ölümcül olabilir. 

Lejyoner hastalığı Lejyoner bakterisi içinden su geçen her yerde olabilir. 

Legionella bakterileri çetin ceviz. Zor koşullara dayanıyor. Uzun yaşıyor. Hava yoluyla 4 km yol yapıyor. Lejyoner kadar olmasa da can sıkan Pontiac ateşlenmesi yine bunların marifeti. 

Lejyoner hastalığı nasıl bulaşıyor?

İçinden su geçen her yerde Legionella bakterilerinden var: Yapay su sistemleri. Soğutucular. Duşlar. Yüzme ve kaplıca havuzları. Fıskiyeler. Sıcak su depoları. Fizik tedavi ekipmanları. Legionella bakterileri özellikle klimalara bayılıyor. 

Bulaşmanın gerçekleşmesi için bakteriyle doğrudan temas gerekiyor. Bu süre bazı insanlarda birkaç dakika. Kimi zaman daha uzun. Bakteriyi alan müstakbel hastanın kaderi bağışıklık sisteminin gücüne ve direncine bağlı.

Otel ve alışveriş merkezi gibi klimalı ortamlarda çalışanlar, yaşlılar, havalandırma işçileri, sağlık personeli risk grubunda. Sigara bağımlığı enfeksiyonu kolaylaştıran nedenlerden.

Lejyoner hastalığı Legionella bakterisiyle teması izleyen 2 – 14 gün içinde gelişiyor.

İlk belirtiler: Baş ağrısı. Kas ağrısı. Titreme. Yüksek ateş (40 derece ve üstü).

 Sigara bağımlılığı lejyoner hastalığının işini kolaylaştırıyor. 

Bu belirtileri öksürük, nefes darlığı, göğüs ağrısı, yorgunluk, iştah kaybı, bulantı, kusma ve ishal izliyor. Sorun öncelikle akciğerleri etkilese de başka bölgeleri, örneğin kalbi de vuruyor.

Pontiac ateşi görece daha hafif seyrediyor. Hafif ateş, titreme, baş ağrısı gibi belirtiler yine söz konusu ama ölümcül riski yok. Akciğerlerde enfeksiyon çıkmıyor. Genellikle 2 – 5 günde iyileşiyor.

Lejyoner hastalığının komplikasyonları ne?

Solunum yetmezliği: Legionella bakterisinin tetiklediği enfeksiyon ciğerleri kısıtlıyor.

Septik şok: Kan basıncında ani düşüşle gelişiyor.Hayati organlara giden kan akışı azalıyor. Kalp açığı kapamak için aşırı çalışıyor. Kalp sorunları beliriyor.

Akut Böbrek Yetmezliği: Legionella  bakterisi böbreklerin işlevini yitirmesine neden oluyor. Kanda atık madde birikmeye başlıyor.

Lejyoner hastalığı nasıl tedavi edilir?

Erken tanı önemli. Zamanında tanı konduğunda antibiyotikle tedavi edilebilir. En sık kullanılan ve en etkili antibiyotik eritromisin içerikli olanlar. Yaygın olan penisilin ve sefalosporin grubu antibiyotikler işe yaramıyor.

Bazı durumlarda eritromisine ek olarak rifampin içerikli antibiyotikler kullanılır.

Lejyoner hastalığı antibiyotik tedavisiyle kolayca atlatılır.

Lejyoner hastalığına önlem alınabilir mi?

Lejyoner salgınına alınacak önlem belli. Bakterinin sevdiği ortamlar (havuz, havalandırma, klima) temiz tutulmalı. Soğutma sistemlerinin su depolarındaki bakteri oranı düzenli (ayda en az bir kez) ölçülmeli.

Çok sayıda insanın birarada bulunduğu iş – alışveriş merkezi, otel benzeri yerlerde Legionella testi yapılmalı.

Sigara bağışıklık sistemini zayıflatıcı etkide. Akciğerlere verdiği zarar ortada. Sonuç: Sigaradan uzak durmak etkili önlemlerden.