L-carnitine insanlar için zararlı mıdır?

Araştırmalara göre carnitinenin, vücudunuzda yağı enerjiye dönüştürmek için kullanılan bir besin maddesi olduğu saptanmıştır. Karaciğeriniz ve böbrekleriniz carnitine üretir ve vücudunuz bu carnitineyi iskelet kaslarınızda ve kalbinizde depolar. L-carnitine, genel olarak güvenli kabul edilen bir çeşit carnitine takviyesidir. Bununla birlikte, L-carnitine kullanımı ishal ve deri döküntüleriyle ilişkilidir. Ayrıca; L-carnitine, kalp durumlarının ve nöropatinin azaltılması gibi sözde yararlara sahiptir.

Doz

L-carnitine için önerilen günlük dozlar sağlık durumuna göre deişkenlik gösterebilir. Maryland Medical Center, erişkinler için genel dozun günde 1 g ile 3 gr arasında olduğunu belirtmektedir. Anjina ve kalp yetmezliği tedavisi için kullanılan doz günde 1.5 g ila 2 g arasındadır. Diyabetik nöropati tedavisi için kullanıldığında, L-carnitine dozu günde yaklaşık 3 g’dır. Periferal vasküler hastalık, genellikle günde 2 g ila 4 g L-carnitine arasında tedavi edilir. L-carnitine, Doktor tarafından reçetelendirilmediyse genel olarak çocuklar için önerilmemektedir.

L-carnitine ve Ldl Kolesterol

2009 yılında yayınlanan bir dergideki çalışmada; L-carnitine takviyesinin diyabetiklerde oksidize düşük yoğunluklu lipoprotein veya LDL kolesterol üzerindeki etkileri incelenmiştir. Çalışmada, Tip 2 diyabet hastaları ve yaklaşık üç aydır diyabet hastası olmak üzere 81 kişi kullanılmıştır. İnsanlar iki gruba ayrılmıştır ve sonuçlar, sunulan L-carnitine ile tedavi edilenlerde oksidize LDL seviyelerinin azaldığını göstermiştir. Trigliserit seviyeleri de düşmüştür. Bu durum, L-carnitinenin kolesterol seviyelerini yönetebildiğini göstermektedir. Bununla birlikte, bu iddiayı doğrulamak için daha fazla araştırma gereklidir.

L-carnitine, Protein ve Yağ Oksidasyonu

1989 yılında yayınlanan bir dergideki çalışmada, L-carnitine takviyelerinin kritik hastalarda protein ve yağ oksidasyonu üzerindeki etkileri incelenmiştir. Çalışma, kritik hastaları ve 38 günden fazla süre boyunca toplam parenteral besleyici verilmiş yanlış beslenmiş erkekleri kapsamaktadır. TPN periyodu boyunca her 11 günde bir dört saat 100 mg L-carnitine infüzyonu verilmiştir. Sonrasında, yaklaşık 15 gün boyunca her gün 1 kilogram başına 15 mg L-carnitine takviyesi almıştır. 15 günden sonra 60 gün boyunca carnitine içermeyen besleyiciler verilmiştir. Aşırı L-carnitine seviyesi, erkeklerin protein metabolizmasında olumsuz etkilere yol açmış ve yağı oksidize etme yeteneğini azaltmıştır. Olası olumsuz reaksiyonları daha iyi değerlendirmek için geniş insan grupları içeren çalışmalar gereklidir.

L-carnitine neonatal Tedavi

2011 yılından yayınlanan bir dergideki çalışmada, uzun süreli neonatal L-carnitine tedavisinin uzun süreli etkileri incelenmiştir. Çalışmada test denekleri olarak sıçanlar kullanılmıştır. Sıçanlar, 50 hafta sonra üreme ve böbrek fonksiyonu üzerinde olumsuz etkiler göstermemiştir. Bununla birlikte, deksametazonla karışık L-carnitine böbrek fonksiyonunda hafif düşüşe neden olmuştur. Bu durum, yeni doğanlarda tedavi için kullanıldığında L-carnitine seviyelerinin izlenmesi gerektiğini göstermektedir. Bununla birlikte, bu sözde yararın doğruluğunu ortaya çıkarmak için daha fazla araştırma gereklidir.