Kundalini Reiki İle Neler Yapılabilir?

Kundalini Reiki, vücudun enerji kanalları ve çakraları üzerinden enerji alıp vermeye dayalı bir sistem. Bu yolla, kişinin kendisine, başka insanlara ya da objelere enerji vermesi mümkün. İsmini ise vücudun ana enerji kanalı olan Kundalini kanalından alır. Bu enerji kanalı, kök çakrada başlar ve tepe çakrada son bulur. Kundalini Reiki prensibine göre temel enerji olan yerküre enerjisi, kök çakramızdan vücuda girer ve tüm vücudumuzu dolaşarak, tepe çakradan çıkar. Bu temel enerji kanalının açılmasıyla, diğer çakralar da temizlenir ve kanalların hepsi açılmış olur. Bununla birlikte, vücuda giriş yapan temel yerküre enerjisi artar ve bu sayede vücuttaki çakralar çok daha fazla beslenir, Kundalini enerjisi tüm vücudu sarar.

Ole Gabrielsen tarafından keşfedilip, dünyaya tanılan Kundalini Reiki, ruhani ve manevi çalışmalarla doğmuş. Kundalini Reiki, vucüdün tüm enerji kanallarını açtığı için bir çok faydası görülmekte ve bu sebeple de tüm dünyaya yayılmakta. Çakralarımızı, bedenimizi enerji giriş-çıkış kapıları olarak düşünebiliriz. Bu kapılar, herhangi bir nedenle tıkanır ya da tamamen kapanır. Böyle bir durumda da beden ve zihin hastalanmaya başlar. Bu hastalık, çeşitli şekillerde ortaya çıkabilir. Kundalini Reiki de vücuttaki bu enerji kapılarını yeniden açarak, herbirini aktive eder. Bu tıkanıklıklar vücut genelinde olabildiği gibi, özel bir bölgede de olabilir ve bu şekilde Kundali’nin rahat akmasına engeller. Temel amaç da kişiyi bu olumsuzluklardan arındırarak, çakraların temizlenmesini sağlamak ve vücudun enerjisini yeniden dengelemeye çalışmaktır.

kundalini

Nasıl öğrenilir?

Kundalini Reiki, temel reikide olduğu gibi bir “master” tarafından aktarılan enerjiyle öğrenilmeye başlayan bir sistem. Yani hoca, sizi bu enerjiyi kullanmanız için uyarlıyor ve aşamalı olarak öğrenme başlıyor.

Kundalini Reiki’nin üç aşaması;

Birinci aşamada, enerji kanalları ve çakralar açılıyor. Burdaki asıl amaç, vücudu Kundalini için hazırlamak. Bu sebeple, hoca tarafından uygulanan inisiyasyon da oldukça yüksek boyutta oluyor. Bu aşamanın temelinde, enerji teknikleri ve uzağa enerji gönderimi öğretiliyor. Tamamlandıktan sonra, ikinci aşamaya geçiliyor.

İkinci aşama, öncelikle birinci aşamadan en az 2-3 gün sonra uygulanıyor ve bu aşamada vücuttaki tüm enerji kanalları kuvvetlendiriliyor. Birinci aşamada oluşturulan temel, bu aşamada daha da sağlamlaştırılıyor ve Kundalini enerjisinin farkındalığı geliştiriliyor. Tüm çakralar açılıp, temizleniyor ve vücut son aşama için hazırlanıyor.

Üçüncü aşama ise son aşama. Bu seviye, “Kundalini Master” seviyesi. Vücuttaki Kundalini enerjisi en tepe çakraya çıkıp, zirveye erişmiş oluyor. Ayrıca, tüm çakralar maksimum açıklığa ulaşmış ve enerji vücuda yayılmış oluyor. İkinci aşamadan en az 5-6 gün sonra uygulanması tavsiye ediliyor.

Neler yapılabilir?

Mesafe fark etmekesizin istenilen kişiye ya da objeye uygulanabilir.

Geçmişte yaşanılan anlara gönderilip, bunlar düzeltilebilir.

Geleceğe gönderilip, önemli olay, gün vb. için olumlu durum yaratılabilir.

Hastalığa uygulanıp, iyileşme sürecine destek olunabilir.

Negatif enerjiden kurtulunabilir.

Kundalini Reiki’nin faydası var mı?

Günümüz koşullarında maruz kalınan Stres, yorgunluk, koşturmaca, hızlı yaşam vs. göz önüne alındığında, enerji gibi vücudumuzu böylesine derinden etkileyen önemli faktörün üzerine fazlasıyla eğilmeli ve bu konuda çalışmalar yapmalıyız. Kundalini’nin de bu enerjinin etkin yönetilmesine yarayan kök çakralar ve bunların sorunları üzerinde oldukça etkili olduğu iddia ediliyor. En büyük avantajı ise kısa sürede (toplam 1-1,5 saat) uygulanması. Yani zaman problemi yaşayan kişiler için alternatif tedavi yöntemleri konusunda ayrıca avantaj sağlayabilir. Ancak eğitmenin eğitiminin kökenleri ayrıntılı araştırılmalı çünkü istismara açık bir konu ve öğrenmenin yolu da tamamen bu eğitmenle başlayan bir süreç.