KLOVIREKS-L 250 MG 1 FLAKON

ATC: J05AB01

BARKODU: 8699541791908

FİYATI: 11,9TL

ETKEN MADDE: aciclovir – asiklovir

ÜRETİCİ: MUSTAFA NEVZAT

Herpes viruslara etkili sentetik nükleozid analoğu. Sistemik yetişkinde 4 saat ara ile beş defa 200mg. iki yaşından büyük çocuklarda erişkin dozu, iki yaşından küçüklerde erişkinlerde kullanılan dozun yarısı kullanılmalıdır. Gebelik kategorisi B. Anne sütüne geçer. Kontrendikasyon; aşırı duyarlılık.

Etkileşim; probenesid.

YAN ETKİLERİ

döküntü, bulantı, kusma, diyare, karın ağrısı,geçici nörolojik reaksiyonlar, baş dönmesi, konfüzyon, halüsinasyon, somnolans ve konvülsiyon, Saç Dökülmesi, baş ağrısı, halsizlik, bilirubin ve karaciğer enzim düzeylerinde hafif geçici yükselmeler, kan üre ve kreatinin düzeyinde yükselme, hematolojik değerlerde hafif azalmalar.Kısıtlamalar Parenteral formları EHU; Bu antibiyotikler, enfeksiyon hastalıkları uzmanının (EHU) yazabileceği, EHU’nın olmadığı yerlerde İç Hastalıkları Uzmanının yazabileceği, Çocuk hastalarda, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı olmadığı yerlerde Çocuk Hastalıkları Uzmanının yazabileceği antibiyotiklerdir. Acil durumlarda, (endikasyonları dahilinde kullanılmak kaydıyla) iç hastalıkları ve çocuk hastalıkları uzmanları tedaviye başlayabilir, ancak takip eden ilk iş günü, bu uzmanlar tarafından yazılan reçetenin EHU tarafından onaylanması zorunludur. Hastane enfeksiyon komitesinin belirlediği kurallar ve/veya protokollere uygun olarak enfeksiyon hastalıkları uzmanı aranmaksızın hastayı tedavi etmekte olan uzman hekim tarafından da yazılabilecektir.

Prospektüs

ÖZELLİKLERİ

Herpes simpleks (Tip I ve II), Herpes zoster, Herpes genitalis virüslerinin neden olduğu herpes virüs infeksiyonlarında etkin tedavi sağlayan antiviral bir ilaçtır. * Viral DNA polimeraz ve replikasyon oluşmasını inhibe ederek antiviral etki gösterir. * Vücut sıvı ve dokularına iyi bir şekilde dağılır. * Viral yayılma sürecini kısaltır, ağrıyı azaltır. * Deri lezyonlarının iyileşmesini hızlandırır.

* Etkisini doğrudan infekte hücreler üzerine selektif olarak gösterir. * Düşük toksisitelidir. Endikasyonları * Bağışıklık mekanizması zayıflamış erişkin ve çocuklarda görülen herpes simpleks virüsü (Tip I ve II) nin neden olduğu başlangıç ve tekrarlayıcı mukozal veya kutaneal herpes simpleks infeksiyonlarının tedavisinde * İmmünosüpresan tedavi alan transplantasyon hastaları, HIV ile infekte hastalar ve kemoterapi alan hastalar dahil olmak üzere bağışıklık mekanizması zayıflamış hastalardaki herpes simpleks virüs (HSV) infeksiyonlarının profilaksisinde * Ciddi herpes genitalis infeksiyonlarının başlangıç devresi tedavisinde ve oral asiklovir uygulanamayan hastalarda * Herpes simpleks ensefalitinin tedavisinde * Bağışıklık mekanizması zayıflamış hastalarda görülen varisella zoster virüsünün (VZV) neden olduğu herpes zoster infeksiyonları ve bağışıklık mekanizması zayıflamamış hastalardaki dissemine herpes zoster tedavisinde * Oftalmik herpes zoster tedavisinde * Yeni doğandaki dissemine HSV tedavisinde * Bağışıklık mekanizması zayıflamış hastalarda görülen, VZV nin neden olduğu varisella infeksiyonlarının tedavisinde endikedir. Kontrendikasyonları Asiklovire duyarlı bireylerde kontrendikedir. Uyarı ve Önlemler KLOVİREKS–L yanlız intravenöz yoldan kullanılmalıdır; intramüsküler, subkutan, oral, lokal olarak ya da göz içine uygulanmamalıdır.

Böbrek tübüllerinde oluşabilecek zedelenmeleri önlemek için, intravenöz enfüzyon şeklinde ve bir saatlik süre içinde verilmeli; önerilen doz ve tedavi süresine uyulmalıdır. Tedavi sırasında renal tübüllerde asiklovir kristalleşmesi oluşabilir; bu nedenle, serum kreatinin ve BUN yükselmeleri ile kreatinin klerans azalması izlenmelidir. Hastada bulunan böbrek hastalıkları, dehidratasyon, diğer nefrotoksik ilaçlarla beraber kullanımı ve uygulama koşullarına uyulmaması asiklovir tedavisinde böbrek fonksiyon bozukluklarının oluşmasını yükselten nedenlerdir. Oluşan böbrek fonksiyon bozuklukları birçok vakada geçicidir; kendiliğinden ya da elektrolit/su balansının düzenlenmesi, tedavinin durdurulması ile normale dönebilir. Ancak bu tip olayların akut böbrek yetmezliğine dönüşme olasılığını da unutmamak gerekir.

Tedavi süresince yeterli hidratasyonun yapılması gerekir. En yüksek idrar konsantrasyonunun enfüzyonu izleyen ilk iki saat içinde oluşabileceği düşünülerek, böbrek tübüllerinde birikimi önlemek için yeterli idrar akımının sağlanması gerekir. Doz ayarlamalarının, gerektiğinde kreatinin klerans bulgularına göre yapılması zorunludur. Ciddi karaciğer ve böbrek hastalıkları, elektrolit dengesizliği ve nörolojik bozukluklar bulunan hastalarda, belirgin hipoksi vakalarında asiklovir çok dikkatle uygulanmalıdır. İntratekal metotreksat ya da interferon uygulanan hastalarda ve sitostatik ilaçlara karşı nörolojik reaksiyonlar gösteren vakalarda asiklovir uygulaması büyük bir dikkat ile yapılmalıdır.

Asiklovirin hamilelerde kullanılma emniyeti kanıtlanmamıştır. Anne sütüne geçişiyle ilgili bir bilgi bulunmamaktadır. Yan Etkileri Enjeksiyon yerinde enflamasyon ve flebit, deride kızarıklık ve döküntüler, serum kreatininde geçici yükselmeler, hematüri, baş ağrısı, laterji, konfüzyon, ajitasyon, halüsinasyon ve epilepsi gibi ansefalopatik değişiklikler, hipotansiyon, diyaforez, titreme, bulantı. İlaç Etkileşmeleri Asiklovirin probenesid ile birlikte kullanımı üriner atılım ve renal kleransta azalmaya yol açar. Kullanım Şekli ve Dozu Sadece İV enfüzyon şeklinde ve en az bir saatlik sürede uygulanmalıdır.

Erişkin Dozu: Bağışıklık mekanizması zayıflamış hastalarda görülen mukozal ve kutaneal herpes simpleks (HSV I ve HSV II) infeksiyonlarında, 8 saat ara ile 5-10 mg/kg dozda 7-10 gün süreyle. Ciddi seyreden herpes genitalisin başlangıç devresinde, 8 saat ara ile 5 mg/kg dozda 5 gün süreyle. Herpes simpleks ensefalitinde 8 saat ara ile 10 mg/kg dozda 10 gün süreyle. Bağışıklık mekanizması zayıflamış hastalarda görülen varisella zoster infeksiyonunda, 8 saat ara ile 10 mg/kg dozda 7 gün süreyle. Akut ya da kronik böbrek yetmezliğinde doz kreatinin klerans değerleri yardımıyla hesaplanır.

Kreatinin klerans ( ml/dak ) Doz (%) Uygulama arası ( saat ) > 50 100 8 25-50 100 12 10-25 100 24 0-10 50 24 Pediatrik Doz: Bağışıklık mekanizması zayıflamış hastalarda görülen mukozal veya kutaneal herpes simpleks (HSV I ve HSV II) infeksiyonlarında, 12 yaşından küçük çocuklarda 8 saat ara ile 250 mg/m2 dozda 7 gün süreyle. Ciddi seyreden herpes genitalisin başlangıç devresinde, 12 yaşından küçük çocuklarda, 8 saat ara ile 250 mg/m2 dozda 5 gün süreyle. Herpes simpleks ensefalitinin tedavisinde, 8 saat ara ile 10 mg/kg ya da 500 mg/m2 dozda 10 gün süreyle. Bağışıklık mekanizması zayıflamış çocuklardaki varisella zoster infeksiyonlarında, 8 saat ara ile 500 mg/m2 dozda 7 gün süreyle. Yeni doğandaki dissemine HSV tedavisinde, 8 saat ara ile 10mg/kg dozda 10-14 gün süreyle.

Doz Aşımı Halinde Alınacak Önlemler Aşırı dozlama durumunda 6 saat süreyle hemodializ, plazma asiklovir düzeylerinin %60 oranında azalmasına yol açar.

SAKLAMA KOŞULLARI

Çocukların ulaşamayacağı yerlerde, oda sıcaklığında (25°C nin altında), ışıktan koruyarak ve ambalajında saklanmalıdır.

TİCARİ ŞEKLİ

KLOVİREKS–L liyofilize enjektabl 250 mg, 1 liyofilize flakon