Kişilik Bozukluğu Nedir ?

Kişilik bozukluğu tanımlanması ve kategorize edilmesi güç olan ve insan hayatına ciddi negatif etkileri olan bir psikolojik rahatsızlıktır. Kişilik bozukluğu olan bir kişi karşılaştığı durumlar karşısında sağlıklı düşünemez ve garip davranışlar gösterir. Bu da sosyal hayatını olumsuz etkiler. Bazen kişilik bozukluğu olan kişiye her şey normal ama diğer insanların davranışları anormal gelir. Yani kişi psikolojik bir problemi olduğuna inanmaz.

Kişilik Bozukluğu Aşağıdaki Semptomları İçerir

 • Sürekli ruh hali değiştirme
 • Çalkantılı ilişkiler
 • Sosyal izolasyon
 • Ani sert çıkışlar
 • Yeni arkadaşlar edinememe
 • Dürtüleri kontrol edememe
 • Alkol ve madde bağımlığı

Kişilik Bozuklukları Türleri Nelerdir ?

Kişilik bozuklukları karakteristik ve semptomlarına bağlı olarak 3 kümede toplanırlar. Bir tane kişilik bozukluğu teşhisi koyulan bir hastanın genelde en az bir tane daha kişilik bozukluğu belirtisi vardır.

A Kümesi Kişilik Bozuklukları

Paranoyak Kişilik Bozukluğu

 • İnsanlara güvenememek ve şüphe duymak
 • İnsanların kendisine zarar vereceğini düşünmek
 • Duygusal olarak bağlanmamak
 • Muhalefet yapmak

Şizoid Kişilik Bozukluğu

 • Sosyal ilişkilerden uzak durmak
 • Duyguları gizlemek
 • Sosyal mesajları algılamamak
 • Karşısındakilere sıkıcı gözükmek

Şizotipal Kişilik Bozukluğu

 • Tuhaf giyinmek, düşünmek, inançlar veya davranışlar
 • Yakın ilişkilerden rahatsız olmak
 • İnsanları ve olayları düşünceleriyle değiştirebileceğine inanmak
 • Başkalarına karşı ilgisizlik

B Kümesi Kişilik Bozuklukları

Antisosyal Kişilik Bozukluğu

 • Sürekli yalan söylemek veya hırsızlık yapmak
 • Yasal olmayan işleri tekrar tekrar yapmak
 • Agresif ve şiddetli davranışlarda bulunmak
 • Kendisinin veya bir başkasının güvenliği tehlikeye atmak

Belirsiz(Borderline) Kişilik Bozukluğu

 • Riskli davranışlarda bulunmak
 • Değişken ilişkiler yaşamak
 • Stabil olmayan ruh hali
 • İntihar eğilimi
 • Yanlız kalmaktan korkmak

Histrionik Kişilik Bozukluğu

 • Sürekli dikkat çekmeye çalışmak
 • Aşırı duygusallık
 • Stabil olmayan ruh hali
 • Fiziksel görünüme aşırı derecede önem vermek
 • Başkalarının düşünceleri aşırı derecede önem vermek

Narsistik Kişilik Bozukluğu

 • Güç, başarı ve cazibe konularında sürekli fantezi kurmak
 • Başarılarını abartmak
 • Sürekli övülmeyi beklemek
 • Başkalarının düşünceleri ve duygularını hiçe saymak

C Kümesi Kişilik Bozuklukları

Kaçıngan Kişilik Bozukluğu

 • Eleştiriden hiç hoşlanmamak
 • Yetersiz hissetmek
 • Sosyal izolasyon
 • Sosyal ortamlarda aşırı utangaçlık
 • Çekingenlik

Bağımlı Kişilik Bozukluğu

 • Başkalarına aşırı bağımlılık
 • Aşırı itaat göstermek
 • Kötü ve şiddetli davranışlara göz yummak
 • Bir ilişki bittiği zaman hemen başkasına başlamak için uğraşmak

Obsesif-kompulsif Kişilik Bozukluğu

 • Abartı derecede mükemmeliyetçilik
 • Her durumu kontrol etme isteği
 • Esneksizlik
 • Kırılmış veya önemsiz objelerden kurtulamamak