Kahve Falı Anlamları Neler ?

Kahve falı, oldukça eskilere dayanan bir geleceği görme biçimi. Çok uzun zaman önce uygulanmaya başlanan bu kehanet yöntemi, gelişerek değişmiş ve günümüze ulaşmış. Kahve falını diğer fallardan ayıran en belirgin özellik, yoruma fazlasıyla açık olması. Bu sebeple de fala bakan kişinin falda gördükleriyle anlam kazanır ve şekillenir. Yoruma oldukça açık bu durumdan dolayı kahve falı bakan bir kişi, farklı zamanlarda baktığı aynı falda bile farklı semboller görebilir. Peki kahve falı anlamları neler biliyor musunuz?

Kahve falı baktırmak pek çok kişi işin kahve içmenin asıl sebebi olabilmekte. Kahve falı baktırmak, bu yorumları dinlemek çoğumuz için oldukça eğlenceli. Kahve falının nasıl yorumlanacağı, bu sembollerin nasıl görüldüğüyle alakalı. Bu semboller de telve ve şekerin fincanda ve tabakta bıraktığı şekillerle alakalı. Bu şekillerde, kahve fincanının nasıl kapatıldığının etkisi de vardır. Kahve fincanında, falın yorumlanmasını sağlayan pek çok sembol ve yardımcı var.

kahve falı sembolleri

Kahve fincanı fal için kapatıldıktan sonra, fincanın içerisinde kalan telveler farklı biçimler alır. Bu biçimlere de sembol denir. Sembollerin pek çok anlamı ve yorumu var. Bu aşamada, kuşkusuz ki fala bakan kişinin yorumlama kabiliyeti ve niyeti de oldukça önemli. Çünkü fazlasıyla yoruma açık bir konu. Bu semboller, şans, mutluluk, gelecek planları, aşk, sağlık gibi konular hakkında bilgi verir. Fincanda ya da tabakta oluşan sembollerin silik ya da yoğun olmasının bile fala önemli bir katkısı olur. Silik, zayıf beliren semboller kararsızlıkları, olumsuzlukları simgelediği gibi yoğun olarak beliren semboller de net ve pozitif şeyleri simgeler. Fala bakacak kişinin de tüm bu ayrıntıları bilip, yorumlayabilecek niteliklerde olması gerekir. Kahve falı anlamları sembollerden çıkarılır.

Kahve Falı Anlamları

Fincanların sapı, kahve falına bakılan kişinin yaşam alanını gösterir. Fincanın merkez alanı bu bölge olduğu için, bir sembol bu alana ne kadar yakınsa sembolde yer alan olayın gerçekleşme olasılığı o derece yüksek olur.

Bir diğer okuma da, sembollerin fincanın ağız kısmında mı kenarlarda mı yoksa dibinde mi yer aldığıyla alakalı olarak yapılır. Ağız kısmında yer alan semboller bir kaç gün içerisinde gerçekleşecek olayları, kenarlarda yer alan semboller geleceği, fincanın en dibinde yer alan semboller ise en yakın zaman hakkında bilgiler verir. Yani sembollerin fincanın neresinde olduğu konusu oldukça önemli. Falla birlikte ortaya çıkan sembollerden herhangi birinin sayı şeklinde olması ise, yine diğer sembollerle bağlantılı olarak daha kesin bir zamanı temsil edebilir.

Kahve Falı Sembolleri ve Anlamları Nelerdir ?

Kahve falı anlamları falda çıkan sembollere göre üretilir. Aşağıdaki semboller falı yorumlayan kişiye yol gösterir:

  • Harf: Herhangi bir harf görmek, arkadaş, akraba gibi yakınlarımızı temsil eder.
  • Bitki: Aşk, sevgi, kader gibi pek çok duygu ve düşünceyi temsil eder. Fakat neredeyse her bir bitki çeşidinin birbirinden farklı bir yorumu bulunur. Mesela papatya, aşkı temsil ederken, yonca sevgiyi, gül de romantizmi sembolize edebilir.
  • Hayvan: Hayvanlar da aynı bitkiler gibi pek çok farklı şeyi simgeleyebilir. Her bir hayvanın farklı bir yorumu vardır. Balık, maddiyatı simgelerken, kanatlı hayvanlar ise bir haberi sembolize edebilir. Yine aynı şekilde vahşi hayvanlar tutkuları simgelerken, at görmek ise yolculukla ilgili olabilir.
  • Geometrik şekiller: Düz çizgiler genellikle gelecek planlarını işaret eder, kıvrımlı çizgiler ise belirsizlik ve yaşanacak değişiklikleri. Noktalardan oluşan kümeler, yolculuğu simgelerken, daireler de başarıyı gösterir. Yıldız ve üçgenler kaderle, kareler ise koruma güdüsüyle ilgilidir.
  • Objeler: Objelerin yorumları, eşyadan eşyaya oldukça fark gösterebilir. Ama genel anlamlarıyla, sabit ya da hareketli olarak ayırmak mümkündür. Bir uçak görmek, sık sık yer değiştirileceğeni simgeler, bir ağaç görmek ise daha sakin ve sabit bir yaşam geçirileceğinin habercisi olabilir.