İnsan bağışıklık yetmezliği virüsü HIV ne yapar?

HIV Bağışıklık sistemini güçsüz düşürerek AIDS’e neden olabilir. Olmayabilir de. Bakalım insan sağlığına HIV ne yapar?

İngilizcesi “Human Immunodeficiency Virus”. Türkçesi “İnsan Bağışıklık Yetmezliği Virüsü”. Kısa hali: HIV. Bu virüs insanın bağışıklık sistemini hastalıklara yetmez, yetişemez hale getiriyor.

AIDS HIV bir tür retrovirüs. AIDS’e neden oluyor. 

HIV anal bölge, vajina, ağız, göz, kan, deri altı gibi dokulara bulaşarak hastalığa neden oluyor.

Yavaş ama emin adımlarla ilerliyor. Bulaştığı bölgeye tutunmayı başarabilirse bedenin her noktasına yayılı

HIV Belirtileri

Virüsün bulaşmasını izleyen birkaç hafta içinde ilk belirtiler görülüyor. Bunlar genellikle grip veya mono hastalığına benzer bir tablo oluşturuyor. İlk belirtiler birkaç hafta içinde düzeliyor.  

Bu dönemin ardından (kronik asemptomatik enfeksiyon denen) hastalık belirtisi olmaksızın geçen, yaklaşık 8 – 10 yıllık bir süreç geliyor.

Virüsün bağışıklık sistemini baskı altına aldığı, tehlikeli komplikasyonların oluştuğu semptomatik enfeksiyon aşamasına İngilizce: Acquired Immunodeficiency Syndrome, Türkçe: Sonradan Edinilmiş Bağışıklık Yetersizliği Sendromu, kısaca AIDS deniyor.

Bu aşamada hasta iyice zayıflar. Güçten düşen, çöken bağışıklık sistemi genellikle birden fazla hastalıkla mücadele eder. Hastanın zihinsel yeteneklerinde gerileme, demans (Bunama) görülür.

HIV ilerledikçe (virüs popülasyonu çoğalıp büyüdükçe) genetik yapısını değiştirme (mutasyon) yeteneğini de kazanır. Bu mutasyonla virüs, önceden etkili olan ilaçlara karşı direnç kazanır.

Hastaya uygulanan ilaç tedavisinin hedefi, HIV virüsünün bağışıklık sistemine vereceği zararı önlemek, enfeksiyonun semptomatik AIDS aşamasına geçişinin durdurmak veya geciktirmektir.

HIV tedavisinde virüsü zayıflatmaya, ilaçlara direnç kazanacak düzeye gelişmesini önlemeye veya geciktirmeye yönelik ilaç kombinasyonları kullanılır.

HIV tedavisine yönelik en iyi ilaç kombinasyonu henüz tanımlanamadı. Ancak, böyle bir kombinasyonun hasta tarafından iyi düzeyde tolere edilmesinin düzenli kullanım yönünden çok önemli bir faktör olacağı açık.