Hipokamp (Hippocampus) nedir?

Hipokamp; limbik sistemde çok önemli bir rolü olan, beynin ufak ve kavisli kısmıdır. Hipokamp; anıların hafızada oluşturulmasına katkıda bulunur. Ayrıca, hipokampın öğrenme ve duygularla da bağlantısı olduğu bilinmektedir. Beynin simetrik oluşu sebebiyle, hipokamp her iki lobda da bulunur. Bir insanın hipokampının iki kısmı da zarar gördüğünde, kişinin hafızasında yeni anılar oluşturulması ve öğrenme gerçekleştirmesi oldukça yavaş olacaktır. Fakat, hipokampın sadece tek bir yarısı zarar gördüğünde Hafıza işlevi neredeyse normal düzeyde seyredecektir.

Hipokampın işlevini gerçekleştirmesinde yaşlılığın etkisi de oldukça fazladır. Yetişkin bir insan 80 yaşına geldiğinde, hipokampındaki sinir hücresi bağlantılarının %20’si kaybolmuş olacaktır. Hipokamp sinir bağlantılarındaki bu kayıp da, insan hafızasının oldukça gerilemesine sebep olacaktır.