Yaşam boyu dikkat gerektiren hastalık "Fenilketonüri"

PKU Aile Derneği Başkanı Deniz Yılmaz Atakay, Türkiye’de 15 bin civarında Fenilketonüri (PKU) hastası bulunduğunu, bunun en önemli nedenlerinden birinin akraba evliliği olduğunu belirterek, "Bütün Avrupa ülkelerindeki PKU hasta sayısını topladığımızda Türkiye’deki sayıya ulaşmıyor." dedi.

PKU Aile Derneği Başkanı Atakay, yaptığı açıklamada, fenilketonüri hastalığının, anne ve babadan bozuk genlerden geçen genetik bir hastalık olduğunu anlattı. Bu hastalığın karaciğerdeki "fenilalanin hidroksilaz" enziminin az çalışması veya çalışmamasından kaynaklandığı bilgisini veren Atakay, hastalığın yaşam boyu diyet gerektirdiğini vurguladı.

Atakay, yeni doğan PKU hastalarının Sağlık Bakanlığı tarafından 2006’da kurulan iki tarama merkezinde taramadan geçirildiğini anlattı.PKU tanısı konulan bebeklerin hayat boyu düşük proteinli ürünlerle beslenmek zorunda kaldığını belirten Atakay, bu hastaların sınırlı olarak sebze ve meyve tüketebildiklerini, nişasta, şeker, akide şekeri ve meyve sularında ise sınırlama olmadığını kaydetti.

"En büyük neden akraba evliliği"

PKU hastalığının her ülkede görülebildiğini söyleyen Atakay, "Türkiye, PKU hastalığında başı çekiyor gibi görünüyor. Türkiye’de ciddi anlamda fenilketonüri hastası var. Bizde çok olmasının nedenlerinden biri hala devam eden akraba evliliği. Akraba evliliği devam ettikçe ne fenilketonürinin ne de diğer genetik hastalıkların önüne geçemiyoruz." diye konuştu.

Atakay, Türkiye’de PKU hasta sayısının, kayıtlı ve kayıtsız olmak üzere 15 bin civarında olduğunu belirterek, "Halk Sağlığı’nın tarama programlarındaki rakamlara göre her 6 binde bir bebek PKU tanısını alıyor. Bütün Avrupa ülkelerindeki PKU hasta sayısını topladığımızda Türkiye’deki sayıya ulaşmıyor." dedi.

AA