"Sigara, inme riskini artırıyor"

Öztürk,  sigara ve tütün ürünlerinin kullanımının bütün sağlık parametrelerine, özellikle de kalp, beyin damar hastalıklarına yönelik negatif etkilerinin bilimsel olarak kanıtlandığını hatırlattı.
 
Sigara ve tütün kullanımının, özellikle kalp ve beyin damarlarıyla ilgili hastalıkları önlemede en önemli mücadele alanlarından biri olduğunu ifade eden Öztürk, şöyle devam etti:
 
"Sigara içenlerde inme riski 10 yıldan fazla bir süredir sigarayı bırakanlara göre 2-4 kat daha fazladır. Hipertansiyon, Obezite, diyabet, fiziksel inaktivite, kalp hastalıkları ve oral kontraseptif kullanımı gibi ek bir diğer risk faktörünün bulunması riski daha da artırmaktadır. Sigara ve tütün kullanımının azaltılması ve ortadan kaldırılmasına yönelik hem bütün dünyada hem de ülkemizde çok büyük ve çoğu da başarılı olan kampanyalar sürdürülmektedir. Ülkemizde yapılan çalışmalar, beyin damar hastalıklarından ölümlerin önemli bir kısmını sigara kullanımına atfetmektedir."
 
Elektronik sigara
 
Şerefnur Öztürk, ülke çapında yapılan ilk çalışmalarda 1988’de tütün kullanımının yüzde 44 olarak belirlendiğini, 2011’de erkeklerin yüzde 43’ünün, kadınların ise yüzde 17’sinin sigara içtiğinin görüldüğünü, en yüksek sigara kullanma prevalansının 25-44 yaş aralığı olduğuna dikkati çekti.
 
Öztürk, "En yüksek bırakma oranları erkeklerde 55 ve üzeri, kadınlarda 45 ve üzeri yaşlardadır. Erkekler günde ortalama 17,2 adet sigara içerken, kadınlar ortalama 11 adet sigara içmektedir. Sigara kentsel bölgede, kırsal bölgelerden daha yüksek oranda içilmektedir." dedi.
 
Prof. Dr. Öztürk, sigara bağımlılarının yüzde 57’sinin bırakmayı denediğini aktararak, şöyle konuştu:
 
"Nargile, puro, pipo gibi diğer tütün ürünlerinin kullanımı yüzde 3’tür. Son olarak Küresel Yetişkin Tütün Araştırması verilerine göre, yaygınlık erkeklerde yüzde 48, kadınlarda yüzde 15 toplam da ise yüzde 31 olarak bulunmuştur. Sigara karşıtı kampanyalar sürdürülüyorken elektronik sigara üretimi ve kullanımının yaygınlığı giderek artmıştır. Bugün 150’den fazla elektronik sigara çeşidi olduğu bildirilmektedir ve ne yazık ki elektronik sigara kullanımın ne kadar güvenli olduğuna dair yeterli bilimsel veri bulunmamaktadır. Elektronik sigara kullanımının sigara kullanımına dönüşü kolaylaştırdığı, sigara bırakma davranışını zorlaştırdığını, özellikle de okullarda ve 18 yaş altı bireyler arasında yaygınlaştığı bilinmektedir."
 
Şerefnur Öztürk, pasif içiciliğin de beyin damar hastalığı riskini yüzde 30 yükselttiğini sözlerine ekledi.