"Gereksiz antibiyotik kullanımı tedaviyi işlevsizleştiriyor"

Avrupa Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Murat Akova, yapılan hesaplamaların, 2050 yılına kadar dünyada her yıl 10 milyon kişinin "antibiyotik direnci" sonucu oluşan enfeksiyonlar nedeniyle yaşamını yitireceğini ortaya koyduğunu bildirdi.
 
Prof. Dr. Akova’nın, "Enfeksiyon hastalıklarına karşı savaşta yeni dönem başlıyor" başlıklı makalesi, İngiltere’de "The Independent" gazetesinde yer aldı. Makale, enfeksiyon hastalıklarıyla mücadelede antibiyotik kullanımı, antibiyotik direncinin yarattığı tehlikeler ve çözüm önerilerini içeriyor.
 
AA muhabirine açıklamada bulunan Akova, tedavi edilmeyen enfeksiyonların ölümle sonuçlanabildiğini belirterek, başta antibiyotikler olmak üzere, enfeksiyon tedavisinde kullanılan ilaçlara karşı vücudun direnç kazanması nedeniyle tedavinin sekteye uğrayabildiğini söyledi. Akova, enfeksiyonun vücuda yayılmadan, erken dönemde tedavi edilmesi gerektiğini vurguladı.
 
Enfeksiyon hastalıklarına karşı savaşta yeni bir dönem başladığını anlatan Akova, "Günümüzde karşılaştığımız sorunlar 20 yıl öncesiyle kıyaslandığında çok farklı bir tablo görüntüsü vermektedir. Bir yandan yeni enfeksiyon hastalıkları ortaya çıkarken, öte yandan eski hastalıklar şekil değiştirerek sorun olmayı sürdürmektedir" dedi.
 
Akova, enfeksiyonların artık yerel hastalıklar olmadığını, dünyanın en ücra köşesinde saptanan bir enfeksiyonun bile kısa sürede farklı ülkelerdeki kişilere bulaşabildiğinin altını çizdi. Antibiyotiklerin aşırı ya da gereksiz kullanımının, bu ilaçları önemli ölçüde işlevsiz hale getirdiğini vurgulayan Akova, bu hastalıklara karşı savaşı kazanmak için dünya çapında organize edilecek bir kampanyaya ihtiyaç duyulduğu söyledi.
 
"Gereksiz antibiyotik kullanımı tedaviyi işlevsizleştiriyor"
 
En acil önlem alınması gereken konulardan birinin antibiyotik dirençli bakteri enfeksiyonları olduğuna dikkati çeken Akova, "Yapılan hesaplamalar 2050 yılına kadar dünyada her yıl 10 milyon kişinin bu enfeksiyonlar nedeniyle yaşamını yitireceğini göstermektedir" diye konuştu.
 
Yeni antibiyotik geliştirilmesi konusundaki araştırmaların yetersiz olduğunu savunan Akova, mevcut ilaçların nasıl kullanılacağı konusunda da yeni stratejilerin geliştirilmesi gerektiğini belirtti.
 
Akova, şunları kaydetti:
 
"Bu aşamada, enfeksiyon hastalıklarının teşhisine yönelik, hasta başında hekimlerin kolaylıkla uygulayabilecekleri tanı yöntemleri yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle, milyonlarca hastada ya hiç tanı konulamamakta ya da yanlış tanı nedeniyle gereksiz antibiyotik kullanımı söz konusu olmaktadır.
 
Pek çok virüs hastalığı için de lüzumsuz antibiyotik kullanımı söz konusudur. Ebola salgını örneğinde de görüldüğü üzere, viral enfeksiyonlar korkunç sonuçlara yol açabilmektedirler. Bu duruma karşı yapılabileceklerin başında yeni aşı geliştirme araştırmalarının desteklenmesi ve toplumda hastalığa karşı bilinçlendirmenin artırılması gelmektedir. Ebola ve benzeri hastalıklar, sadece geri kalmış ülkelerin bir sorunu olmaktan çıkmıştır. Seyahat olanaklarının kolaylığı sayesinde, hastaların pek çok gelişmiş ülkeye giderek oralarda da hastalığı yaymaları günümüzde kolayca mümkündür.
 
Hükümetler, uluslararası kuruluşlar, ilaç endüstrisi ve akademik kurumlar arasında sıkı işbirliği bu soruna karşı önemli bir güç birliğini teşkil etmektedir. Bu işbirliğinin artarak güçlenmesi gereklidir. Yazılı ve görsel medya toplumu aydınlatmada öncü role sahiptir. Enfeksiyon hastalıkları tüm dünyayı tehdit eden bir sorun olup, bu tehdide karşı insanlığı korumak için her kişi ve kurumun üzerine düşen görevleri yerine getirmesi çok önemlidir."
 
AA