Gut Hastalığı ve Belirtileri Nedir?

Gut, eklemlerde şiddetli ağrıya neden olan bir tür Romatizma hastalığıdır. Özellikle ayaklarda etkili olmaktadır. Gut hastalığı hemen hemen herkesin başına gelebiliyor. Ancak sıklıkla erkeklerde görülüyor. Menopoza giren kadınlarsa hedef listesinin ikinci sırasında yer alıyor.

Gut Hastalığı ve Belirtileri

Gut, başlangıç aşamasında sinsice ilerliyor. Sonrasında gecenin bir yarısı uyandıracak kadar şiddetli ve ani ağrılara neden oluyor. Özellikle ayak başparmağı guttan etkileniyor. Daha sonra ağrı diğer parmaklara doğru yayılıyor. Eklemler şişiyor, kızarıyor ve hassaslaşıyor.

Gut Hastalığı Neden Olur ?

Vücudumuz çalışırken ihtiyacımız olmayan pek çok madde üretir. Bu fazlalık maddeler vücuttan atılmazsa da gut gelişir. Konuyu açmak gerekirse gut kan, organ ve dokularda ürik asit miktarının çoğalması yüzünden olmaktadır. Daha önce de söylediğimiz gibi vücudumuzda gereksiz maddeler var ve biz bu maddeleri dışarı atmak zorundayız. Bunu da bu fazlalık maddeleri ürik asite dönüştürüp dışkı ve idrar yoluyla yapıyoruz. Ancak bazı durumlarda işler istediğimiz gibi gitmiyor ve sonuçta gut hastalığına yakalanıyoruz. Gutun bir tür romatizma hastalığı olduğunu biliyoruz. Ancak gut diğer romatizma hastalıklarından biraz farklıdır. Çünkü diğer romatizma hastalıkları gibi kalıcı değildir. Daha çok ataklar halinde gelip gidiyor. Aynı zamanda tedavisi de ne yazık ki mümkün olmuyor.

Gut Atakları Neden Olur ?

Gut hastalığı özellikle geceleri ataklar halinde gelmektedir. Bunun dışındaki belirtileriyse:Yoğun eklem ağrısı. Gut genellikle ayak başparmağını etkiler. Ancak ilerleyen seviyelerde diğer parmaklar, bilekler ve el parmakları da guttan etkilenmeye başlar. Eklemlerdeki ağrı atakları yaklaşık 12 – 24 saat arası devam eder. Yani eklemlerinizdeki ağrılar gut belirtisi olabilir.
Kalıcı rahatsızlık hissi. Ağrı atakları her ne kadar gelip geçici olsa da gut hastalığı ataklar haricinde de rahatsızlık verir. Bu da bir diğer belirtidir.

İltihaplanma ve kızarıklık. Ürik asit vücuttan atılamazsa ya da çok fazla üretilirse eklemlerde iltihaplanma oluşur. Bu iltihap da bölgede kızarıklığa ve yangıya (bölgesel ateş yükselmesi) neden olur.

Kimler Gut Hastalığına Yakalanır ?

Vücutta ürik asit birikimi gut hastalığına önayak olur. Vücuttaki ürik asit düzeyini yükselten bazı faktörlerse:
Yaşam tarzı.Günlük yaşantınızdaki bazı yanlış alışkanlıklar gut için adeta bir davetiyedir. Örneğin aşırı alkol tüketmek ürik asit atılımını etkilediğinden, gut hastalığının en yaygın nedenlerinden biridir.
Genel sağlık durumu. Bazı hastalıklar da ürik asit seviyesini etkiler. Örneğin şeker, kolesterol ve tansiyon hastalıkları tedavi edilmezse kandaki ürik asit seviyesi yükselir ve nihayetinde gut riski artar.
Bazı ilaçlar. Tirazid diüretik (genellikle hipertansiyon tedavisinde kullanılan bir ilaç) ve düşük dozda Aspirin bazlı ilaçlar da ürik asit miktarını arttırır. Ayrıca organ nakillerinden sonra kullanılan bazı ilaçlar da aynı etkiyi yaratabilir.
Genetik yatkınlık. Bu faktörün ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Bir insanın ailesinde bazı hastalıklar varsa kendisinde de bu hastalıklara yakalanma riski mutlaka daha yüksektir. Bu nedenle ebeveyn ve kardeşlerinizde gut hastalığı varsa siz de tetikte olsanız iyi olur.
Yaş ve cinsiyet.Gut hastalığı ne yaş ayırır ne de cinsiyet. Hemen herkesi kendine kurban olarak seçebilir. Ancak özellikle 40 – 50 yaş arası erkekler hedef listesinin başında gelir. İkinci seçenekse menopoza girmiş kadınlardır.