GRIPIN BEBE 120 MG/5 ML 150 ML ŞURUP

ATC: N02BE01

BARKODU: 8699612570036

FİYATI: 4,14TL

ETKEN MADDE: Paracetamol – parasetamol

ÜRETİCİ: Gripin

Analjezik, antipiretik. Yetişkin 4-6 sattte bir 325mg- 6 saatte bir 1000mg.Günlük maximum doz 4 gr. Çocuk 4-6 saatte bir 15mg/kg. (dehidratasyon riskinde 10mg/kg.) Gebelik kategorisi B.

Anne sütüne geçer. Kontrendikasyon; parasetamol allerjisi, ileri derecede böbrek ve karaciğer rahatsızlığı. Etkileşim; antikonvülzanlar, kloramfenikol, desipramin, doksorubisin, antikoagulanlar, alkol.

YAN ETKİLERİ

ürtiker, döküntü, methemoglobinemi, dispepsi.Kısıtlamalar SGK SUT EK-4/G Parenteral formları; sadece yatan hastalarda kullanılması halinde bedelleri ödenir.

Prospektüs GRİPİN BEBE PEDİATRİK ŞURUP Formülü: 5 ml’lik ölçekte Aktif Madde: 120 mg parasetamol Diğer Maddeler: Alkol-Gliserin-Propilen Glikol-Şeker-Sodyum Sakkarin-Metil Paraben Propil Paraben-Eritrosin Boya Farmakolojik özellikleri: Parasetamol analjezik ve antipiretik etki gösteren bir ilaçtır. Parasetamol ağız yoluyla alındıktan sonra gastrointestinal kanaldan süratle emilir. Konsantrasyon 30 dakika-2 saat arasında en yüksek miktardadır. Vücutta önemli ölçüde metabolize olur ve yüksek oranda inaktif glukuronat ve sulfat konjugatları şeklinde idrarla atılır. Parasetamolun etkisi 30 dakika sonra görülmeye başlar ve 3-4 saat devam eder.

Endikasyonları: Ağrı kesici ve ateş düşürücü olarak. Baş, diş, adale ve mafsal ağrıları gibi çeşitli somatik ağrılarda, grip ve soğuk algınlığına bağlı ağrılarda endikedir. Kontrendikasyonlar: Böbrek ve karaciğer fonksiyon bozukluklarında kontrendikedir. Uyarılar/önlemler: Karaciğer ve böbrek yetersizliği olan vakalarda dikkatli ve kısa süreli verilmelidir. 3 aylıktan küçük bebeklere önerilmez.

Belirtilen doz aşılmamalıdır. Kalp/akciğer hastalarıyla, anemisi olanlara dikkatle verilmelidir. 5 günden uzun süren ağrılarda, ateşi 39.5°C den fazla olanlarda, 3 günden daha uzun süren ateşte ve tekrarlayan ateş vakalarında Doktor tavsiyesi olmadan kullanılmamalıdır. Parasetamolun terapotik dozlarından sonra nefrotoksisite çok nadirdir.

Ancak uzun süreli kullanımdan sonra papiler nekroz bildirilmiştir. Yan Etkileri: Hassas kişilerde nadir olarak cilt kızarıklığı, deri döküntüsü yapabilir. Hassas kimselerde ve çok miktarda ilaç alındığı vakit seyrek de olsa gastrointestinal bozukluklar, Anemi, methemoglobinüri, hepatik nekroz (Parasetamolun aşırı dozunda doza bağlı bir komplikasyondur. 12-48 saat içinde karaciğer enzimleri yükselebilir ve protrombin zamanı uzayabilir. Ancak klinik semptomlar dozun alınmasından 1-6 gün sonrasına kadar görülmeyebilir.

10 g’ın üzerinde alınması durumunda toksisite görülmesi muhtemeldir.) merkezi sinir sistemi stimülasyonu, kalp aritmileri, ensefalopati gibi yan tesirler meydana getirebilir.

Beklenmeyen bir etki gördüğünüzde doktorunuza başvurun.

İlaç etkileşmeleri: Barbituratlar, trisiklik antidepresanlar ve alkol olan hastalarda yüksek dozlardaki Parasetamolu metabolize etme yeteneğinin azaldığı görülebilir ve plazma yarı ömrü uzayabilir. Parasetamol yüksek dozlarda kullanıldığında kumarin ve benzeri oral antikoagulanların etkilerini güçlendirdiği bildirilmektedir.

Antikonvulsanlar karaciğer enzimlerini endükleyebilir ve Parasetamolun ilk geçiş metabolizmasını veya klirensini artırarak terapotik düzeylere ulaşmasını önleyebilir. Kullanım şekli ve dozaji: 3 ay-1 yaş arası bebeklerde: Günde 3-4 defa 1⁄2 ölçek (60 mg.) (günlük maksimal doz 240 mg.) 1-4 yaş arası çocuklarda: Günde 3-4 defa 1 ölçek (120 mg.) (günlük maksimal doz 480 mg.

): Günde 3-4 defa 1.5-2 ölçek (180-240 mg.) 4-6 yaş arası çocuklarda (günlük maksimal doz 960 mg.) Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği taktirde bu dozlar 4 saat ara ile tekrarlanabilir. 24 saatte maksimum 4 dozdan fazla verilmemelidir.

Doz aşımı: Kronik olarak yüksek dozlarda veya bir defada yüksek dozların alınması ciddi toksisiteye yol açabilir. Kronik toksisite anemi, böbrek hasarı ve gastrik ülser gibi gastrointestinal belirtilerle ortaya çıkar. Akut zehirlenme ise siyanoz, anemi, pansitopeni, nötropeni, lökopeni, sarılık, deri döküntüleri, ateş, kusma, santral eksitasyon ile başlar ve Depresyon, koma, vasküler kollaps, konvülziyonlar ve ölümle sonuçlanabilir. Özel erken dönem belirtileri yoktur. Hepatotoksisite oluşabilir.

Minimal toksik doz 10 g. (140 mg./kg.) olarak bildirilmiştir. Minimal letal doz ise 15 g.

(200 mg./kg.) dır. Hepatotoksisitenin ön planda olduğu durumlarda, bulantı kusma, kırıklık hali, diaforez, karın ağrısı ve diyare görülebilir. Özel Antidotu: Oral yoldan verilecek N-asetilsistein Parasetamol toksisitesine özel antidottur.

Tedaviye Parasetamol alınmasından sonra ilk 24 saat içinde başlanmalıdır. Başlangıçta 140 mg./kg’lık asetilsistein yükleme dozu ile başlanmalıdır. Yükleme dozundan 4 saat sonra 70 mg/kg dozunda idame dozu verilir ve idame dozları Parasetamol serum seviyeleri normale dönünceye dek 4 saat aralarla tekrarlanır. (en çok 17 idame dozu) Eğer hasta N-asetilsistein dozlarından birini aldıktan sonra 1 saat içinde kusmuşsa bu doz tekrarlanmalıdır.

Saklama koşulları: 30°C nin altında oda sıcaklığında saklanmalıdır. Ticari Şekli: 100 – 150 ml’lik şişelerde (5 ml. ölçeklerde) Ruhsat Sahibi: Gripin İlaç A.Ş. İmal Yeri: Farmamag A.

Ş Firuzköy Altyolu No.28 Avcılar-İSTANBUL Ruhsat Tarih ve No: 20.01.1986-137/89

Reçete ile satılır.