GRAVIS 2,5 MG 3 FİLM TABLET

ATC: N02CC03

BARKODU: 8699536091204

FİYATI: 17,67TL

ETKEN MADDE: zolmitriptan – zolmitriptan

ÜRETİCİ: SANOVEL

Migrende, selektif 5-hidroksitriptamin reseptör agonisti. Yetişkinde 2.5mg. 4 saat içinde tekrarlanmamalı, günlük max 5mg. Kontrendikasyon; aşırı duyarlılık, karaciğer böbrek yetmezliği, hipertansiyon, iskemik kalp hastalıkları, Aritmi, kalp yetmezliği, periferik vasküler hastalık, serebrovasküler hasar, geçici iskemik atak, ergotamin ile birlikte kullanımı, diğer 5-HT1 reseptör agonisti ile birlikte kullanımı.

YAN ETKİLERİ

halsizlik, uyku hali, sersemlik, bulantı, yüz kızarması, karın ağrısı, taşikardi, ağız kuruluğu, dispepsi, allerjik reaksiyonlar.

Kısıtlamalar 4.2.19 – Migrende ilaç kullanım ilkeleri (1) Triptanlar, nöroloji uzman hekimleri tarafından reçete edilir. Bu grup ilaçlardan yalnız bir etken madde reçete edilebilir ve ayda en fazla 6 doz/adet yazılabilir. Aynı ilacın farklı farmasötik formlarının aynı anda reçete edilmesi halinde birisinin bedeli ödenir.

(2) Topiramat tedavisine, diğer profilaktik Migren ilaçlarının 6 ay süreyle kullanılıp etkisiz kaldığı durumlarda nöroloji uzman hekimince düzenlenen uzman hekim raporunda bu husus belirtilerek nöroloji uzman hekimince başlanır. (3) Uzman hekim raporu 1 yıl süreyle geçerlidir ve nöroloji uzman hekimince düzenlenen uzman hekim raporuna dayanılarak diğer hekimler tarafından en fazla birer aylık dozda reçete edilmesi halinde bedeli ödenir.