Görsel Migren Sebepleri ve Tedavisi

Her insanda farklı farklı gerçekleşse de, görsel migrenden şikâyetçi olan kişiler sıkça beyaz veya renkli kıvılcım patlamaları görürler. Birçok kişi için bu durum ağrı verici olmamakla beraber ışık çakmaları çoğu zaman 15-20 dakika içinde hiçbir etki bırakmadan geçmektedir. Tek başına görsel Migren için bir tedaviye ihtiyaç yoktur ancak rahatsızlığın sebeplerini ve ortaya çıktığı koşulları öğrenmek bu rahatsızlıktan kaçınmayı kolaylaştırmak bakımından önemlidir.

Migren Öncesi Baş Ağrısı

Migren baş ağrıları, yaklaşan bir atağın ilk işaretleri olabilir. Bu tür bir işaret “aura” olarak adlandırılan görüş bozulmaları şeklinde gerçekleşir. Bu auralar zaman zaman ışık çakmalarına, titrek ışık görüntülerine veya diğer görüş bozulmalarına yol açar. MayoClinic.com’a göre, migreni aura ile geçen bir kişi, görsel işaretleri takip eden saat içerisinde baş ağrısı çekebilir. Migren baş ağrılarına eşlik eden bu görsel semptomlara ilaç tedavisi çare olmamaktadır. Baş ağrıları içinse, belirtilerin hafiflemesi ve baş ağrısı süresinin kısalması adına migren ilaçları reçete edilmektedir.

Görsel migreni anlatan bir resim

Görsel migreni anlatan bir resim

Vazospazm

Görsel migren geçiren birçok kişi süreci hiçbir ağrı hissetmeden atlatabilir. Ofner ve Fleming’in yürüttüğü Eye Care Office, bu duruma gözün arkasındaki damarların spazma uğramasının, yani vazospazmın yol açtığını düşünmektedir. Bir kişi hayatı boyunca yalnız bir kez görsel migren geçirebilir. Bu kişiler için tıbbi bir değerlendirme yapılmasına veya tedavi uygulanmasına gerek yoktur. Ancak rahatsızlık bazı kişilerde kişilerin günlük hayatını kötü etkileyecek seviyede, kronik bir biçimde görülebilir. Bu tür durumlarda, kişinin göz muayenesine gitmesi ve görsel rahatsızlığının altında yatan tıbbi bir durumun olup olmadığının araştırılması gerekmektedir.

Tetikleyiciler

Nasıl migren baş ağrılarının tetikleyicileri varsa, görsel migrene sebep olan vazospazmın da öngörülebilir koşulları olabilir. Çoğu kişi hormon seviyelerindeki değişiklikler veya MSG’nin  (monosodyum glutamat) de dâhil olduğu birtakım kimyasalların tüketilmesi gibi ortak faktörlerden etkilense de, tetikleyiciler kişiden kişiye değişir. Marilyn Haddrill ve Dr. Charles Slonim’e göre görsel migrenin tetikleyicilerinin arasında ışık çakmaları ve belli bazı ilaçlar da bulunmaktadır. Hangi çevresel ve fizyolojik etmenlerin görsel migreni tetiklediğini belirlemek için, şikâyetçi olan kişilerin migren sırasındaki vücut değişikliklerinin ve gıda tüketiminin takip edilmesi gerekmektedir.