GEROFEN %5 JEL 40 GR

ATC: M02AA13

BARKODU: 8699578341213

FİYATI: 6,03TL

ETKEN MADDE: Ibuprofen – ibuprofen -topikal

ÜRETİCİ: BIOFARMA

Analjezik, antipiretik ve antienflamatuar. Günde birkaç kez.Prospektüs GEROFEN® JEL Formül: 40g. Jel: %5 İbuprofen içerir. Yardımcı Maddeler: Alkol ve Sodyum metabisülfit Farmakolojik Özellikleri: Farmakodinamik Özellikleri: Etken madde İbuprofen bir fenilpropiyonik asit türevidir. Analjezik, antienflamatuar ve antipiretik etkilidir.

Steroid olmayan bir antienflamatuar bileşiktir. Tam olarak bilinmemekle birlikte etkisi prostaglandin sentezini inhibe etmesiyle gerçekleşir. Farmakokinetik Özellikler: Uygulandığı cilt bölgesinde kısa sürede emilimi gerçekleşir. İdrardan metabolitleri ve bunların bileşikleri olarak hızla atılır. Endikasyonları: Kas romatizması, dejeneratif ağrılı eklem hastalıkları, omurganın ve diğer eklemlerin iltihabi romatizmal hastalıklarında, eklem çevresindeki yumuşak dokunun iltihabi hastalıklarının dıştan ve destekleyici tedavisinde endikedir.

Romatizma ve kas ağrıları, sırt ağrısı, burkulma, incinme ve nevraljide topikal analjezik olarak uygulanır. Kontrendikasyonları: Ibuprofen’e aşırı hassasiyeti olanlarda, Aspirin ve diğer NSAİ’lara karşı bronkospazm, anjiödem şeklinde reaksiyon gösteren, bronşiyal asthması ve burun polipi olan kişilerde kullanılmamalıdır. Uyarılar ve Önlemler: Açık yara, göz, mukoza, dudak üzerine sürülmemelidir. Gebeliğin son döneminde geniş alanda uzun süreli kullanımlardan kaçınılmalıdır. İbuprofen tedavisi sırasında doğum ağrıları, inhibe olabilir ve kanama eğilimi artabilir.

14 yaşın altındaki çocuklarda uzun süreli kullanımların güvenirliği saptanmadığından tavsiye edilmez. Araç ve Makine Kullanmaya Etkisi: Herhangi bir etki bildirilmemiştir. Gebelik ve Laktasyonda Kullanımı (Kategori B): Gebelikte kullanımıyla ilgili yeterli çalışma ve klinik veri bulunmamaktadır. Gebelerde ve emziren annelerde kullanılması önerilmez. Yan Etkiler/Advers Etkiler: Uygulandığı bölgede ender olarak allerjik reaksiyonlar, eritem ve iritasyonlar olabilir.

Çok ender olarak kaşıntı eğilimi olan hastalarda bronkospastik reaksiyonlar ortaya çıkabilir. “

Beklenmeyen bir etki gördüğünüzde doktorunuza başvurun.

” İlaç Etkileşimleri: Non steroidal antienflamatuar ilaçlar kan basıncını düşüren ilaçlarla geçimsizlik gösterebilir. Kumarin tipi anti koagülanlar ve tiazid grubun diüretikler ibufrofenle birlikte kullanıldığında etkileşim olabilir. Ancak topikal uygulanan ilaçlarda bu tür bir etkileşimin ortaya çıkması Kullanım Şekli ve Dozu: Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmedikçe; Erişkinlerde hasta bölgeye günde 3 kez ince bir tabaka halinde sürülür.

14 yaşın altındaki küçüklere uygulanılması önerilmez. Doktorunuza danışmadan kullanmayınız. Doz Aşımı ve Tedavisi: Oral kullanımda tespit edilen günlük maksimum 600-1200 mg.’lık doza, topikal kullanım sonucu ulaşmak mümkün olmamakla birlikte, oral kullanımdaki sistemik etkinin yanında, lokal kullanımda da konsantrasyona bağlı bir emilim gerçekleşir. Bu nedenle geniş alanlarda uzun süreli kullanımlardan kaçınılmalıdır.

SAKLAMA KOŞULLARI

25oC’nin altındaki oda sıcaklığında muhafaza ediniz. Çocukların göremeyeceği erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ VE AMBALAJ İÇERİĞİ

%5 ‘lik İbuprofen ihtiva eden 40 gr.’lık alüminyum tüplerde. Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri: Her film tabletin 200 mg.

İbuprofen içerdiği 20 film tabletlik blister ambalajlarda

RUHSAT SAHİBİ VE İMAL YERİ

Münir Şahin İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. Kartal/İSTANBUL http://www.Munirsahin.Com. Tr Ruhsat Tarihi ve No: 18.11.2005 – 206/80 Reçete ile satılır.

ONAY TARİHİ

02/12/2005