GERALGINE-P 20 TABLET

ATC: N02BE51

BARKODU: 8699523010027

FİYATI: 2,61TL

ETKEN MADDE: Paracetamol, Caffein – parasetamol + kafein

ÜRETİCİ: MUNIR SAHIN

Analjezil, antipiretik parasetamol ile psikostimülan kafein kombinasyonu. Yetişkinde günde 3-4 defa 1-2 tablet. Kontrendikasyon, etkileşim, ve yan etkiler yönünden parasetamole benzer.Prospektüs Geralgine®-p TABLET Formül: Bir tablette; Parasetamol 500 mg Kafein 30 mg

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Geralgine-p tablet ağrı kesici olarak hazırlanmıştır. Formülünde yer alan Parasetamol’ün analjezik etkisi yanısıra antipiretik (ateş düşürücü) ve antiromatizmal etkisi mevcuttur. Gastro-intestinal yoldan kolaylıkla absorbe olur ve etkisini 3-4 saat devam ettirir.

Klinik deneylerle etkinliği ispatlanmış periferik etkili bir analjezik olan parasetamol ağrı eşiğini yükselterek analjezi sağlar. Analjezik etkisi asetil salisilik aside eşdeğer olup, asetil salislik aside duyarlı kişilerde rahatlıkla kullanılabilir. Parasetamol ağızdan alındıktan yarım ila iki saat içinde azami kan düzeyine ulaşır. Karaciğerde metabolize olur, böbreklerden %5’i değişmeden, gerisi glükronid ve konjuge sülfat olarak atılır. Santral sinir sistemini stimüle edici bir etkiye sahip olan kafein bir ksantin türevidir.

Parasetamol ile verildiğinde bu maddenin analjezik etkisini arttırır.

ENDİKASYONLAR

Baş ve diş ve adale ağrılarında, vazomatör orijinli baş ağrılarında, Migren, dismenore, siyatik, lumbago, Romatizma, romatizmal eklem ağrılarında, yaralanma ve cerrahi müdahale sonrası ağrılarında kullanılır. Grip, soğuk algınlığı gibi rahatsızlıklarda görülen ağrılarda ağrı kesici olarak endikedir.

KONTRENDİKASYONLARI

Parasetamol ve Kafein’e aşırı duyarlı olanlar ile böbrek ve karaciğer fonksiyonları bozuk olan hastalarda kullanılmamalıdır.

UYARILAR

– Ağır böbrek ve karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.

– Karaciğeri etkileyen diğer ilaçlar ile tedavi edilen hastalarda Doktor tavsiyesi ile kullanılmalıdır. – Doktor tavsiyesi olmadan, yetişkinlerde 10 gün, çocuklarda 5 günden fazla süren ağrılarda, 39,5°C’den fazla ateşi olanlarda, 3 günden daha uzun süren ateşte veya tekrarlayan ateşli vakalarda kullanılmamalıdır. – Diğer ilaçlar gibi, doktor tavsiyesi olmaksızın süt veren annelerin ve hamilelerin kullanması sakıncalıdır. – Kalp, akciğer hastalarıyla, anemisi olanlarda dikkatle verilmelidir. – Hepatik nekroz (parasetamol aşırı dozunda) doza bağlı bir komplikasyondur.

12-48 saat içinde karaciğer enzimleri yükselebilir, ve protrombin zamanı uzayabilir. Ancak klinik semptomlar, dozun alınmasından 1-6 gün sonrasına kadar görülmeyebilir. 10 g’ın üzerinde alan yetişkinlerde toksisite görülmesi muhtemeldir. – Alkol alan kişilerde Hepatotoksisite riski nedeniyle günlük alınan parasetamol dozunun 2gramı aşmaması gerekir

YAN ETKİLERİ

İlaca hassas kimselerde allerjik belirtiler görülse de ilacı kesmekle bu belirtiler ortadan kalkar. Yüksek dozlarda alındığında hematolojik araz gösterebilir.

Diğer pirazolon grubu analjeziklerde görülen kan tablosu bozukluğu çok daha hafiftir. Uzun süreli tedavilerde kan tablosunda bozukluk görülebilir. (Trombositopenik purpura, hemolitik Anemi, agranülositoz) Ayrıca, yine yüksek dozlarda hassas kimselerde kusma, gastro-intestinal kanama, deri döküntüsü, karaciğer harabiyeti, serabral ödem, renal tübüler nekrosis, kalp aritmileri, ensefalopati, merkezi sinir sistemi stimülasyonu, anemi, methemoglobinüri görülebilir.

Beklenmeyen bir etki gördüğünüzde doktorunuza başvurun.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ VE DİĞER ETKİLEŞMELER

Tedavi dozunda belirlenememiştir.

Yüksek doza ve uzun süreli kullanımda antikoagülan ilaçların etkisini artırmaktadır. Uzun süreli veya yüksek dozlarda alınan parasetamol, kumarin, indandoin deriveleri ile, fenotiyazinlerle etkileşebilir, ürinez, 5-hidroksi indol asetik asit testinde yanlış pozitif sonuç verebilir. Alkol, barbitüratlar ve trisiklik antidepresanlar parasetaol’ün hepatotoksisitesini arttırabilir.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

Geralgine-p tablet bir miktar sıvı ile birlikte yemeklerden sonra alınmalıdır. Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmemişse kullanma dozu: Yetişkinler için: Her 6-8 saatte 1-2 tablet (Günde 8 tabletten fazla alınmamalıdır.

) Çocuklar için: 6-12 yaş arası her 6 saatte 1/2 tablet verilir. 6 yaşından küçük çocuklarda kullanılması uygun değildir. Çocuklardan 4 saatten daha sık aralıklarla ve 24 saatte toplam 4 dozdan fazla verilmemelidir. AŞIRI DOZ VE TEDAVİSİ: PARASETAMOL, fazla dozunda bazı hasatalarda hepatik toksisite yapabilir. Bunu takiben; bulantı, kusma, diaforez, genel malazi ortaya çıkabilir.

TEDAVİ: Mide derhal ipeka şurubu ile emetik etki yaparak veya lavajla boşaltılmalıdır. Alınan ilaç miktarı ile ilgili hasta tahminleri dikkate alınmaksızın aşırı dozdan şüpheleniliyorsa vakit geçirmeden serum asetaminofen testi yapılmalıdır. Ancak bu tablet alımından sonraki ilk 4 saatten önce olmamalıdır. Karaciğer fonksiyonu çalışmaları önceden yapılmalı ve 24 saat ara ile tekrarlanmalıdır. Antidot olarak N-Asetilsistein olabildiğince çabuk (tercihen aşırı doz teşhisinden sonraki 16 saat içinde) verilmelidir.

Kafein yüksek dozlarda gastro-intestinal ağrı, diürez, dehidratasyon, hareketlilik, heyecan, titreme, kulak çınlaması ve kadriyak aritmiye sebep olabilir. Santral sinir sisteminin aşırı uyarılmasını kontrol altına alabilmek için ağızdan veya gerekiyorsa parenteral yoldan 5-10 mg diazepam verilebilir.

SAKLAMA KOŞULLARI

Çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25oC’nin altındaki oda sıcaklığında muhafaza ediniz. Doktorunuza danışmadan kullanmayınız.

TİCARİ ŞEKLİ: 20 tabletlik blister ambalajlarda Ruhsat tarihi ve No: 16.11.1983 – 132/96 Ruhsat Sahibi ve İmal Yeri MÜNİR ŞAHİN İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Kartal/İSTANBUL http://www.

Munirsahin.Com.Tr Reçete ile satılır.

ONAY TARİHİ

10.05. 2001