GERAKON FORT 20 TABLET

ATC: R05X

BARKODU: 8699578011246

FİYATI: 4,2TL

ETKEN MADDE: Paracetamol, combinations – parasetamol kombinasyo

ÜRETİCİ: BIOFARMA

Analjezik antipiretik parasetamolün antigripal kombinasyonları. Doz içerdiği parasetamole göre ayarlanmalı.Prospektüs Gerakon® FORT TABLET Formül: Her tablette; Parasetamol 650 mg Klorfeniramin Maleat 4 mg Fenilefrin HCI 10 mg içerir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Farmakodinamik Özellikleri: Parasetamol analjezik ve antipiretik etkili bir maddedir. Analjezik etki mekanizması tam olarak açıklanamamıştır. Ancak, Merkezi Sinir Sistemi (MSS)’nde prostaglandinlerin sentezini inhibe ederek etkisini gösterdiği düşünülmektedir.

Antipiretik özelliği, hipotalamik ısı ayarlama merkezine etkisi sonucu, vazodilasyon, ciltte kan akışının artışı ve ısı kaybı yoluyla ortaya çıkar. Trombosit agregasyonunu inhibe etmez, protrombin cevabını etkilemez. Klorfeniramin maleat; alkilamin türevi kuvvetli antihistaminik bir maddedir. Düşük dozda etkisini gösterir. Alerjik üst solunum yolları hastalıklarında semptomatik iyileşme sağlar.

Parasempatolitik etkisi nedeniyle burun ve solunum yolunun diğer kısımlarının salgılarını azaltarak buna bağlı belirtilerin giderilmesini sağlar. Fenilefrin HCI, başlıca adrenerjik reseptörler üzerine etkili sempatomimetik bir maddedir. Esas etkisi -reseptörler üzerindedir. Oral bir nazal dekonjestan olarak minimum MSS sitimulasyonu ile etkisini gösterir. Üst solunum yolu mukozasında oluşan şişkinliği giderir.

Vazokonstriktör etkisi ile burun ve sinüslerde ortaya çıkan tıkanıklığı hafifletir. Farmakokinetik Özellikleri: Parasetamol ağız yoluyla alındıktan sonra hızla ve hemen tümüyle emilir. Etkisi 15-30 dakikada başlar. Bu etki 1-2 saatte maksimum seviyeye ulaşarak 3-4 saat sürer. Karaciğerde metabolize olur.

Eliminasyon yarılanma ömrü 24 saattir. Doğrusal olmayan eliminasyon gösterir. Aşırı dozda yarılanma ömrü uzayabilir. Böbreklerden %5’i değişmeden, geri kalanı glükuronid ve sülfat konjugatı olarak atılır. Klorfeniramin maleat’ın etkisi 15-60 dakikada başlar.

3-6 saatte maksimuma erişir, 24 saatte böbreklerden metabolitleri şeklinde atılır. Fenilefrinin oral biyoyararlanımı karaciğer ve barsakta mono amin oksidaz (MAO) tarafından ilk geçiş metabolizması ve düzensiz absorbsiyonu nedeniyle nispeten düşüktür. Metabolitleri halinde idrarla atılır.

ENDİKASYONLAR

Antihistaminik, dekonjestan ve analjezik etki nedeniyle, soğuk algınlığına, gribe veya alerjiye bağlı sinüs ve burun akıntılarının iyileştirilmesinde, ağrılarının giderilmesinde kullanılır. Kontrendikasyonları: Antihistaminiklere, parasetamole veya fenilefrine karşı aşırı duyarlılığı olan kişilerde kontrendikedir.

Trisiklik antidepresif ilaçlarla ve MAO inhibitörleri ile kullanılmamalıdır. Halen MAO inhibitörü almakta olanlar bu ilacı bırakmasının üzerinden 14 gün geçmeden Gerakon Fort Tablet kullanmamalıdır. UYARILAR VE ÖNLEMLER: – Karaciğer ve böbrek fonksiyonları bozuk olan kişilerde, kronik alkoliklerde dikkatli kullanılmalıdır. – Alkollü içkiler ve sedatif ilaçlarla bir arada alınmamalıdır. – 6 yaşından küçük çocuklarda kullanılmamalıdır.

– Fenilefrin MSS üzerindeki etkileri nedeniyle uykusuzluğa neden olabileceğinden, yatmadan önceki son birkaç saat içinde alınmamalıdır. – Ağız kuruluğuna neden olabilir. – Aspirin, parasetamol veya diğer salisilatları içeren başka ilaçlarla birlikte kullanılıyorsa dikkatli olunmalıdır. – Belirtiler tekrarlıyorsa veya yüksek ateş varsa bir doktora danışılmalıdır. – Çocuklarda uyku hali ya da eksitasyona neden olabilir.

– Kullanırken ilaç etkileşimleri göz önüne alınmalıdır. (bkz. İlaç Etkileşimleri) – Hipertansiyon, ciddi kardiyovasküler bozukluk, hipertroidizm, Glokom, astım, diyabet, amfizem, kronik akciğer hastalığı, prostat hipertrofisine bağlı idrar rentansiyonu gibi durumlarda dikkatli kullanılmalı, kullanmadan önce mutlaka doktora danışılmalıdır. – Alkol alan kişilerde hepatotoksisite riski nedeniyle günlük alınan parasetamol dozunun 2 gramı aşmaması gerekir. GEBELİKTE VE LAKTASYONDA KULLANIMI (KATEGORİ C): Doktor tavsiyesi olmadan gebe ya da emziren kadınlarda kullanılmamalıdır.

ARAÇ VE MAKİNE KULLANMAYA ETKİSİ: Uyuklama ve uyuşukluk yapabileceğinden vasıta ve makine kullananlar çok dikkatli olmalıdır. İlacı önerilen dozların üzerinde almamalıdır.

YAN ETKİLERİ

Parasetamol, agranülositoz, trombositopeni, notropeni, pansitopeni, lokopeni, dermatit, alerjik reaksiyonlar, Anemi, hepatitis, renal kolik, analjezik nefropatisi, idrar miktarında azalma gibi yan etkilere neden olabilir. Yüksek dozlarda kronik kullanımı nefrotoksisiteye neden olur. Klorfeniramin maleat, diskrazi, kardiyak Aritmi, uyuşukluk, mukus kıvamının artması, bulanık görme veya görüş bozuklukları, ağız, burun ve solunum yolunda kuruluk, taşikardi, idararda zorluk, konfüzyon, baş dönmesi, iştah artışı, paradoksik reaksiyon, fotosensitivite, kulak uğultusu, deride döküntü veya kızarıklık, mide yanması veya ağrısı gibi yan etkilere neden olabilir.

Fenilefrin sempatomimetik ilaçların genel yan etkilerinin ortaya çıkmasına neden olabilir. Bunlar başlıca anksiyete, çarpıntı, uykusuzluk, sıkıntı, konfüzyon, irritabilite, hipertansiyon, üriner retansiyon, glukoz metabolizması değişiklikleri, dispne, zafiyet, iştah azalması, kusma ve bulantıdır.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

VE DİĞER ETKİLEŞMELER: Antiepileptikler, barbitüratlar, trisiklik antidepresanlar ve alkol parasetamol’ün yarı ömrünü uzatarak, toksisitesini artırabilir. Antikonvülzanlar ve steroid yapılı oral kontraseptiflerin kronik kullanımı karaciğer enzimlerini indükler ve parasetamol’ün terapötik düzeylere ulaşmasını engelleyebilirler. Metaklopramid parasetamol’ün ince barsaklardan absorbsiyonunu hızlandırır.

Antihistaminikler; alkol ve antidepresanların etkilerini artırdığından birlikte kullanılmamasına dikkat edilmelidir. MAO inhibitörleri, antihistaminiklerin antimuskarinik ve merkezi depresan etkilerinde artışa ve etki sürelerinde uzamaya neden olabileceklerinden Gerakon FORT Tablet ile birlikte kullanılmamalıdır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmemişse; Günlük doz 12 yaş ve üzeri, yetişkinlerde; her 6 saatte 1 tablet, gerekli görüldüğünde 4 saat ara ile 1 tablettir. (24 saatte 6 tablet aşılmamalıdır) 3 gün ilaç kullanıldığı halde semptomlar devam ediyorsa doktora danışılmalıdır.

DOZ AŞIMI VE TEDAVİSİ

VE TEDAVİSİ

Aşırı doz alınması durumunda en kısa zamanda tedaviye başlanmalıdır.

Hasta kusturulmalı veya midesi yıkanmalıdır. Çocuklarda aspirasyon tehlikesine karşı tedbir alınmalıdır. Daha sonra semptomatik ve destekleyici tedavi uygulanmalıdır. Hipotansiyon varsa adrenalin verilmemeli, vazopresörler kullanılmalıdır. Parasetamol’ün aşırı dozunun belirtisi solgunluk, kusma, bulantı ve anoreksi şeklinde kendini gösterir.

Ancak pek çok durumda saatlerce belirti görülmeyebilir. Hepatik nekroz görülebilir. Çocuklarda aşırı dozun ardından karaciğer hasarı daha nadir olarak gözlenir. Karaciğer hasarı oluşumunu takiben Parasetamol aşırı dozajında, Parasetamol’ün yarılanma ömrü 2 saatten 4 saat veya üstüne çıkar. Parasetamol’e bağlı akut karaciğer yetmezliğini takip eden akut tübüler nekroz nedeniyle böbrek yetmezliği ortaya çıkabilir.

Nadir olarak bu belirtiler ilacın alımından 2-10 gün sonra minimum karaciğer toksisitesi ve renal tübüler yetmezlik olarak da görülebilir. Aşırı doz alımından sonra kronik alkol alımı akut pankreatite neden olabilir. Akut aşırı doza ilave olarak günlük aşırı doz kullanımının devam etmesinin karaciğer hasarı ve nefrotoksik etkiye neden olduğu bildirilmiştir. Hastayı gecikmiş bir hepatoksik etkiye karşı korumak için hemen absorbsiyonu azaltmak amacıyla, gastrik lavaj, ipeka şurubu veya aktif kömür uygulamasını takiben intravenöz N-Asetilsistein veya oral metionin verilmelidir. Hasta kusuyorsa veya aktif kömür verilmişse metionin verilmemelidir.

Doruk plazma seviyesine ulaşmak aşırı doz alımı durumunda gecikebileceğinden parasetamol düzeyi ölçümü, ilacın alımından en az 4 saat sonraya kadar uzatılmalı ve ek tedaviye buna göre karar verilmelidir. (ilave N-asetilsistein veya metionin). Alkol alışkanlığı olan hastalarda, hepatik enzim indükleyici ilaç alanlarda veya kronik beslenme yetersizliği olanlarda N-asetilsistein ile tedavi eşiği %30-50 oranında azaltılmalıdır. Bu tip hastalar Parasetamol toksisitesine daha duyarlı olabilirler. Eğer aşırı Parasetamol’e bağlı olarak gelişen akut karaciğer yetmezliği varsa hastanın tedavisi uzmanlık gerektirebilir.

Doktorunuza danışmadan kullanmayınız.

SAKLAMA KOŞULLARI

Çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında muhafaza ediniz.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ VE AMBALAJ İÇERİĞİ

20 tabletlik bilister ambalajlarda. Ruhsat Tarihi ve No: 28.

03.2005 – 205/44 Ruhsatın Sahibi ve İmal Yeri: Münir Şahin İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. Kartal/İSTANBUL http://www.Munirsahin. Com.Tr Reçete ile satılır.

ONAY TARİHİ

08.04.2005