FOSFOKALSIYUM GRANÜL

ATC: A11JB

BARKODU: 8699523200015

FİYATI: 3,57TL

ETKEN MADDE: Vitamin D and analogues inc combinations – vitamin

ÜRETİCİ: MUNIR SAHIN

Vitamin D ve kalsiyum kombinasyonları. Yetişkinde günde 1-2 defa.Prospektüs FORMÜL: 75g Şişe Bir Ölçek/5g Kalsiyum Glukonat 9 g 0,6 g Kalsiyum Laktat 3 g 0,2 g Kalsiyum Fosfat, tribazik 3 g 0,2 g Vitamin D 6000IU 400IU içerir. Yardımcı Maddeler: Şeker, esans banana içerir. Bir ölçekte (5 g) toplam 159 mg Kalsiyum vardır.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Büyüme ve gelişmenin ön planda bulunduğu çocukluk çağında vücut ihtiyaçlarının karşılanması büyük önem taşır.

Bunun için kemik ve diş teşekkülü, nöronal eksitabilitenin tanzimi, kas iletisinin sağlanması ve kan pıhtılaşması gibi önemli fonksiyonları olan kalsiyumun eksikliğinde kemik ve dişlerin demineralizasyonu, osteomalasi, osteoporoz, tetani, raşitizm gibi klinik tablolar ve büyüme geriliği ortaya çıkar. Yeni doğan çocuklarda ortalama 0.4-0.6 g. Olan günlük ihtiyaç çocuğun ağırlığı arttıkça, 0.

7-1.0 grama kadar yükselir. Vücutta kalsiyum ve fosfat iyonlarının tutulmasını ve kemiklerin mineralizasyonunu sağlayan prekürsör maddeler D2 ve D3 vitaminleridir. Organizmanın günlük normal D vitamini ihtiyacı 25 yaşına kadar 400 IU, 25 yaşından büyüklerde 200 IU’dur. Bu ihtiyaç sağlanmadığı takdirde küçüklerde raşitizm, büyüklerde osteomalasi oluşur.

Vücutta oluşacak yetersizliklerde dışarıdan D vitamini alınması gerekmektedir. FARMAKOKİNETİK ÖZELLİKLER: Emilimi: Kalsiyumun emilimi aktif olarak duodenum ve proksimal jejunumda, bir bölümü de ince bağırsağın distal segmentlerinde gerçekleşir. Ancak kalsiyum hiçbir zaman bağırsaklarda tamamen emilmez, absorbsiyon derecesi de bazı faktörlere bağlıdır. Absorbsiyonun meydana gelebilmesi için kalsiyum çözünebilir veya iyonize formda olmalıdır. Bağırsaktaki kalsiyum emilim aktivitesinin arttığı durumlar; gebelik ve laktasyon gibi kalsiyum ihtiyacının normalden fazla olduğu zamanlar ve kalsiyum alımının arttığı zamanlardır.

Bununla birlikte, paratiroid hormonu veya D vitamini eksikliğinde kalsiyum absorbsiyonu azalır ve hipokalsemiye neden olur. Eğer serum kalsiyum konsantrasyonu yükselirse, negatif feedback yoluyla paratiroid hormon salınımı kontrol edilerek kalsiyumun emilimi azaltılır. D vitamininin aktif formu kalsiyum emilimi için gereklidir ve absorbsiyon mekanizmasının kapasitesini arttırır. Dağılımı: Emilimi takiben kalsiyum önce ekstrasellüler sıvılara girer ve hızla iskelet sistemine dahil olur. Mamafih, kemik teşekkülü kalsiyum olmadan stimüle edilemez.

Kemikler vücut kalsiyumunun %99’unu içerirler; kalan %1 oranındaki kalsiyum ise instasellüler ve ekstrasellüler sıvılarda bulunur. Normal total serum konsantrasyonu değeri 9-10.4 mg/dL’dir. (4.5-5. 2 mEq/L), fakat burada sadece iyonize kalsiyum fizyolojik olarak aktiftir. Serum konsantrasyonu, total vücut kalsiyumunu tam olarak göstermez; kaldı ki total vücut kalsiyumu hiperkalsemide azalır, hipokalsemide ise artar. Total serum kalsiyum konsantrasyonunun %50’si iyonik halde, %5’i ise fosfat, sitrat ve diğer anyonlarla kompleksleşmiş halde %45’i ise plazma proteinlerine bağlanmış halde bulunur. İtrahı: Kalsiyum temel olarak emilmeyen kalsiyumdan ibaret olarak feçesle ifraz edilir ve gastrointestinal Traktus boşluğuna safra ve pankreas sıvılarıyla salınır. Büyük kısmı böbrek glomerüllerinde süzülen kalsiyum, Henle Kulbunun çıkan kolunda ve Proksimal – Distal Tubuluslarda tekrar emilir.

Sadece küçük bir bölümü idrarla itrah edilir.

ENDİKASYONLAR

– Büyüme ve gelişmenin hızlı olduğu süt çocuğu ve çocukluk çağında kemikleşme ve diş çıkarmanın uygun gelişmesi için Kalsiyum ve D vitamini ihtiyacının karşılanmasında, – Hamilelik ve süt verme dönemlerinde artan günlük kalsiyum ihtiyacının karşılanma- sında, – D vitamini eksikliğine bağlı nütrisyonel raşitizmde, – Genetik bozukluk nedeniyle çocuklarda görülen refrakter raşitizmde, – Malasorbsiyona bağlı yetersizliklerde, – Hipofosfatemi ve renal tübüler bozukluklarla birlikte görülen osteomalasi de, – Renal ve hepatik metabolizmanın bozulması ile oluşan yetersizliklerde ve hipoparatiroidizm’de kullanılır.

KONTRENDİKASYONLARI

Hiperkalsemide (hiperparatiroidizm, vitamin D doz aşımı, dekalsifikiye tümörler (şiddetli renal yetmezlik, kemik metastasları gibi durumlarda oluşan), hiperkalsiüri ve renal kalkulide kontrendikedir. Kardiyak glikozid kullananlarda, renal ve kardiyak rahatsızlığı olanlarda, sarkoidoisisli hastalarda dikkatli kullanılmalıdır. Yüksek dozda üç aydan fazla FOSFOKALSİYUM GRANÜLE kullanılırsa hipervitaminöz söz konusudur.

D vitamini toksisitesi belirtileri görüldüğünde, ileri koroner hastalığı veya yüksek tansiyonu olanlarda, özellikle ileri arteryosklerozlu yaşlılarda ve hamileliğin birinci trimesterinde kullanılmamalıdır. UYARILAR VE ÖNLEMLER: Yüksek dozda D vitamini verilmesi halinde kemiklerde aşırı kalsiyum mobilizasyonuna bağlı olarak hiperkalsemi meydana gelir. Hiperkalsemiye bağlı olarak halsizlik, yorgunluk, kusma ve konstipasyon oluşur. Uzun süren hiperkalsemilerde yumuşak dokularda kalsiyum çöker.

YAN ETKİLERİ

Konstipasyon, diyare gibi GI bozuklukları, baş ağrısı, uyuşukluk, halsizlik, bulantı, kaslarda ve kemiklerde ağrı, iştahsızlık, hipertansiyon bazen de kardiyak Aritmi görülebilir.

Bu durumda hiperkalsemi toksisitesi söz konusu olacağından ilaç derhal kesilmelidir.

Beklenmeyen bir etki gördüğünüzde doktorunuza başvurun.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ VE DİĞER ETKİLEŞMELER

Kalsiyum ile kardiak glikozidler birlikte alındığında inotropik ve toksit etkiler ortaya çıkabilir. Birlikte kullanılmaları tavsiye edilmez. Kalsiyumun, tetrasiklin antibiyotiklerle alınması sakıncalıdır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde; 0-1 yaş süt çocuklarında: günde ½ – 1 ölçek 1-10 yaş çocuklarda: günde 1 ölçek çocuklarda ağırlık arttıkça miktar 2 ölçeğe çıkartılabilir. Yetişkinlerde: günde ½ – 1 ölçek Hamilelik ve süt verme döneminde: günde 1 – 2 ölçek Teşekkül etmiş olan raşitizm ve osteomalaside; günde 10 ölçek (sabah 5 – akşam 5 ölçek) 1 ay süreyle verilmelidir. Fosfokalsiyum granüle, genellikle tok karnına herhangi bir sıvı ile çözündürülerek verilir. SAKLAMA KOŞULU: Çocukların ulaşamayacakları yerlerde, oda sıcaklığında (25oC’nin altında) ve ambalajında saklayınız. Doktorunuza danışmadan kullanmayınız.

TİCARİ ŞEKLİ: 75g Şişede Ruhsat Tarihi: 10.12.1979 Ruhsat No: 128/82

RUHSAT SAHİBİ VE İMAL YERİ

MÜNİR ŞAHİN İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Kartal/ İstanbul Reçetesiz satılır.