En yüksek Antioksidan içeren tropikal meyveler

Tropik meyveler, kanser gibi hastalıklara neden olabilen serbest radikal hasarı ile mücadele eden, C vitamini, fenolik bileşikler ve antosiyaninler bakımından en iyi antioksidan kaynaklarıdır. Gıdalarda antioksidan değerlerini ölçen çeşitli yöntemler vardır ve kullanılan değerlendirme yöntemleri bağlı olarak farklı çalışmalar, farklı sonuçlar sunmaktadır. Meyvenin yetiştirildiği ve hasat sonrası işleme koşullarının olduğu yerlerin iklimi gibi faktörler tropik meyvelerde de antioksidan içeriklerini etkiler.

ARS Çalışması: Kırmızı Guava ve Karambola

2005 yılında ABD Tarım Bakanlığı’nın Tarımsal Araştırma Servisi tarafından yürütülen ve Amerikan Kimya Derneği Ulusal Toplantısı’nda sunulan araştırmada, Florida’da yetişen 12 adet tropikal meyvenin antioksidan içeriği, serbest radikallerin başka türe karşı temizleme etkinliğini ölçen, ORAC (oksijen radikal absorbans kapasitesi) yöntemi ve DPPH testi kullanılarak değerlendirilmiştir. ARS tarafından değerlendirilen tropikal meyvelerde, yüksek antioksidan kapasiteleri kırmızı guava ve karambolada tespit edilmiştir. Kırmızı guava ve karamboladan sonra, giderek azalan sıra ile beyaz guavada, kırmızı ejder ve mamey meyvelerinde en yüksek antioksidan miktarı bulunmuştur. Malezya’da Monash Üniversitesi araştırmacıları tarafından yapılan ve 2007 yılında “Gıda Kimyası” tarafından yayınlanan başka bir çalışmada ise, en yüksek birincil ve ikincil antioksidan potansiyeline sahip tropikal meyveleri belirlemek için çeşitli ölçüm teknikleri kullanılmıştır. Her iki tür de önemli olmasına karşın, birincil ve ikincil antioksidanlar, serbest radikallerle farklı şekilde mücadele ederler. Bu çalışmada, Malezya yetiştirilen dokuz tropikal meyve DPPH yöntemi ile ve demir düşürücü aktivitelerinin ölçüldüğü deney ile değerlendirilmiş ve guavanın, en yüksek birincil antioksidan potansiyele sahip olduğu bulunmuştur; demir şelasyonu olarak adlandırılan, farklı bir demir iyon-bağlı antioksidan ile yapılan ölçümde ise, muzun en yüksek ikincil antioksidan potansiyele sahip olduğu bulunmuştur.

İspanya Murcia Üniversitesi Çalışması: Muz ve Tutku Meyvesi

2001 yılında “Gıda Koruma Dergisi”  tarafından yayınlanan bir çalışmada, Gıda Araştırmaları İspanya Bölümü, Murcia Üniversitesi araştırmacıları, tropik meyvelerin serbest peroksil radikallerine karşı süpürücü aktiviteleri  (ORAC yöntemi ile ölçülen serbest radikal ile aynı tip) ile antioksidan içeriklerini ölçmüşlerdir, ayrıca hipokloröz asit, ya da enflamasyon ile ilişkili bir oksidan olan HOCI’ye karşı süpürücü aktiviteleri ile antioksidan içeriklerini ölçmüşlerdir. Bu çalışmada değerlendirilen meyvelerden, araştırmacılar, en iyi peroksil süpürücü olanın muz olduğunu tespit etmişlerdir ve tutku meyvesinin en iyi HOCl süpürücü olduğu sonucuna varmışlardır.

Tropikal Meyve Sularından Kazanan: Acerola

Lezzetli ve antioksidanlarla dopdolu tropikal bir meyve suyu arıyorsanız, acerolayı deneyin. 2009 yılında Gıda İşleme Gelişen Teknolojiler Brezilya’da Devlet Üniversitesi kampüsünde yapılan ve Illinois Üniversitesi (Urbana-Ovası) Uluslararası Forumu’nda sunulan araştırmada, DPPH yöntemi ile ticarileştirilmiş dondurulmuş tropikal meyve suyu konsantrelerinin antioksidan içeriği, toplam fenolik madde içeriği ve toplam antisiyanin içeriği değerlendirilmiştir. Değerlendirilen 11 dondurulmuş meyveden, acerola özü en yüksek antioksidan içeriğini sağlamıştır. Acerolayı, dondurulmuş konsantreden yapılan şişelenmiş meyve suyu olarak veya dondurulmuş öz formunda satın alabilirsiniz.