Elektrokonvülsif Tedavi (EKT) Nedir ?

EKT işleminde kontrollü bir şekilde konvülsiyonlar (nöbetler) oluşturabilmek için beyine bir elektrik akımı verilir. EKT özellikle, antidepresan alamayan veya birkaç antidepresana yanıt vermeyen, ciddi depresyonu olan ve/veya intihar riski yüksek olan hastalar için faydalı br tedavi yöntemidir. EKT genellikle, verilen birkaç antidepresan ilacın, semptomları ortadan kaldırmada yetersiz olduğu vakalarda etkilidir. Daha önce de belirtildiği gibi, bu prosedür muhtemelen kontrollü nöbetlerin oluşturulmasından dolayı beyinde ciddi miktarda bir nörokimyasal salımı olmasıyla etki göstermektedir. Genellikle oldukça etkilidir; EKT pek çok kişide tedaviye başladıktan sonraki bir ya da iki hafta içinde Depresyon semptomlarını hafifletir. EKT’den sonra bazı hastalar idame EKT tedavisi almaya devam ederken, bazıları antidepresan ilaçlara geri döner veya her iki tedavinin birlikte alınmasıyla devam ederler.

Yıllar içerisinde EKT tekniği oldukça gelişmiştir. Söz konusu tedavi, EKT alanların kendilerini incitmemeleri ya da duygusal veya fiziksel acı hissetmemeleri için, hastane ortamında anestezi altında uygulanır. Çoğu hastaya altı ila 10 seans verilir. Genellikle, 20 ila 90 saniye süren kontrollü bir nöbet oluşturmak için beyine elektrik akımı verilir. Hasta beş ila 10 dakika içerisinde kendine gelir. En sık görülen yan etkisi, hızlı bir şekilde düzelen, kısa süreli Hafıza kaybıdır. EKT genellikle poliklinik ortamında güvenli bir şekilde  yapılabilir.