EKIPIM 1 GR IM/IV ENJEKTABL TOZ İÇEREN 1 FLAKON

ATC: J01DE01

BARKODU: 8699814270413

FİYATI: 10,63TL

ETKEN MADDE: Cefepime – sefepim hidroklorür

ÜRETİCİ: TUM EKIP

Hücre duvarı sentezi inhibitörü sefalosporin antibiyotik. Yetişkin 12 saatte bir 0,5-2gr. Çocuk 12 saatte bi 50mg/kg. Gebelik kategorisi B. Anne sütüne geçer. Kontrendikasyon; sefalosporin allerjisi,L arjinin allerjisi. Etkileşim; aminoglikozidlerle,furasemid gibi potent diüretiklerleve diğer sefalosporinlerle nefrotoksisite artar.

YAN ETKİLERİ

bulantı, diyare, konstipasyon, baş ağrısı, kolit, dispepsi, karın ağrısı, eozinofili, Anemi, protrombin zamanı uzaması, nötropeni, trombositopeni, lökopeni, baş dönmesi, sersemlik, parestezi, nöromüsküler irritabilite, tat bozukluğu, Vajinit, dispne, allerjik reaksiyonlar.Kısıtlamalar EHU Bu antibiyotikler, enfeksiyon hastalıkları uzmanının (EHU) yazabileceği, EHU’nın olmadığı yerlerde İç Hastalıkları Uzmanının yazabileceği, Çocuk hastalarda, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı olmadığı yerlerde Çocuk Hastalıkları Uzmanının yazabileceği antibiyotiklerdir. Acil durumlarda, (endikasyonları dahilinde kullanılmak kaydıyla) iç hastalıkları ve çocuk hastalıkları uzmanları tedaviye başlayabilir, ancak takip eden ilk iş günü, bu uzmanlar tarafından yazılan reçetenin EHU tarafından onaylanması zorunludur. Hastane enfeksiyon komitesinin belirlediği kurallar ve/veya protokollere uygun olarak enfeksiyon hastalıkları uzmanı aranmaksızın hastayı tedavi etmekte olan uzman hekim tarafından da yazılabilecektir.