Ekinezya ve augmentin

Ekinezya çeşitli sağlık sorunları için kullanılan bitkisel bir tedavi ilaç iken, antibiyotik Augmentin, bakteriyel enfeksiyonları tedavi etmek için reçetelendirilmiştir. Onları birlikte kullanmayı düşünebilirsiniz, çünkü ekinezya Augmentin’in de tedavi ettiği bazı enfeksiyonlar için yardımcı oluyor gibi görünmektedir. İkisi de görünüşte, birbiriyle etkileşime girmemektedir. Fakat ikisi de bazı olumsuz etkilerle ilişkilidir. Eğer Augmentin ya da herhangi başka bir ilaç alıyorsanız, ekinezya almakla ilgili olarak doktorunuza danışın.

Augmentin

Augmentin penisilinin bir türü olan amoksisilin ve potasyum klavulanatın bir kombinasyonu için bir marka adıdır. Potasyum klavulanat diğer antibiyotiklere karşı dirençli olan bazı bakterilere karşı etkilidir. Doktorlar Augmentin’i, Bronşit, kulak enfeksiyonları, zatüree ve idrar yolu enfeksiyonu gibi bakteriyal enfeksiyonların tedavisinde reçetelendirirler.

Ekinezya

Antibiyotiklerin gelişinden önce insanlar frengi ve difteri gibi bakteriyel enfeksiyonları tedavi etmek için ilk önce ekinezyayı kullandılar. Ekinezya, bağışıklık sistemini uyarmak için ve yaygın grip, soğuk algınlığının süresini kısaltmak ve belirtileri azaltmak için bitkisel tıpta rol almaya devam etmektedir. Alternatif sağlık uygulayıcıları, Augmentin’in tedavi edebildiği kulak enfeksiyonları, sinüzit, ve üriner sistem enfeksiyonları dahil bazı sağlık durumları için ekinezyayı önermektedir. Maryland Üniversitesi Tıp Merkezi, laboratuar ve hayvan çalışmalarının, ekinezyanın antioksidan, antiviral, anti-inflamatuvar, ağrı kesici, bağışıklık arttırıcı etkilere sahip olan kimyasal bileşikleri içermiş olduğunu gösterdiğini bildirir.

Değerlendirmeler

Augmentin ve ekinezya arasında bir ilişki olduğu bildirilmiş olmasına rağmen, Augmentin ve ekinezyanın her ikisi de, çok sayıda diğer ilaç ve takviye ile etkileşim içindedir. Bir etkileşimi bir maddenin vücut içindeki diğer maddenin konsantrasyonunu ya da aktivitesini değiştirdiği anlamına gelmektedir. Augmentin ya da ekinezya almadan önce, herhangi bir muhtemel etkileşimle ilgili olarak doktorunuza danışın. Buna ek olarak, Augmentin çok yaygın olarak gaz, mide ağrısı, hafif ishal, bulantı, kusma, baş ağrısı ve oral ya da vajinal mantar enfeksiyonu gibi yan etkilere neden olabilmektedir.

Alerjik Reaksiyonlar

Maryland Üniversitesi Tıp Merkezi, Augmentin ve ekinezyanın her ikisi de, ekinezyanın meydana getirdiği sık sık görülmese de, bazı insanlarda alerjik reaksiyonlara neden olabildiğini söylemektedir. Bu maddelere karşı bir alerjik reaksiyonun belirtileri kaşıntı ve cilt döküntüsü, boğazda sıkışma ya da Nefes Darlığıdır. Augmentin ya da ekinezya aldığınızda, herhangi bir alerjik reaksiyon belirtisi geliştirirseniz, hemen tıbbi yardım alın, çünkü bu durum, yaşamı tehdit eden anafilaksiye neden olabilir. Ayrıca Augmentin, bazı insanlarda şiddetli deri reaksiyonlarına neden olabilir, bu yüzden hafif bir döküntü olsa bile, acil tıbbi müdahale gerektirir.