E-posta Pazarlamacılığı Günümüzde Ne Kadar Önemli?

ExactTarget firması tarafından yapılan araştırmalara göre yeni çıkmış yöntemler ve teknolojik ürünlerin dışında e-posta günümüzde hala pazarlamacıların tüketicilere dijital kapasite içerisinde ulaşabilmelerini sağlayan en etkili ve kapsamlı yöntem olma özelliğini korumaktadır.

2000 yılında e-posta pazarlamacısı olan bir firmanın raporuna göre %69 ile %76 arasında bir isabetlilik oranı ile pazarlamacı ve tüketicilerin ilk çevrim içi aktivitelerinin e-posta adreslerini kontrol etmeleri olduğu görünmüştür.

Ortalama olarak pazarlamacıların dörtte biri ile tüketicilerin üçte birine göre markalar e-posta pazarlamacılığına daha fazla yatırım yapmalıdırlar. Facebook ve Twitter ise bu oranların gerisinde kalmıştır. Facebook’u iyi bir yatırım olarak gören pazarlamacı sayısı %21 ve tüketici sayısı %22’de kalırken, Twitter için bu rakamlar pazarlamacılar için %12 ve tüketiciler için %5 oranlarında seyretmiştir.

ExactTarget’ın raporunda ayrıca tüketici ve pazarlamacılar arasındaki online hareketler ve akıllı telefonun benimsenmesi arasındaki önemli farklılıklar da açıklığa kavuşturuldu. Pazarlamacıların %90’ı akıllı telefon kullanırken sadece %51 oranındaki tüketicinin bu yeni nesil telefona geçiş yapabildiği görünmektedir.

Firmanın raporuna göre, konu online hareketlere ve tercihlere gelince akıllı telefonu olan tüketiciler, olmayanlara göre daha fazla pazarlamacı gibi davranmaktadırlar. Farklılıklar oldukça çarpıcıdır: Akıllı telefonu olan tüketiciler daha fazla e-posta atıyor, uygulamaları daha fazla kullanıyor, daha fazla paylaşımlarda bulunuyor, e-ticaret sitelerini daha çok ziyaret ediyor, mobil kupon alımlarını daha fazla gerçekleştiriyor ve genellikle daha fazla online alışveriş yapıyorlar.

Akıllı telefon sahibi olmaları tüketicilerin belirli kanalları daha fazla kullandıkları anlamına gelmiyor ancak bu durumu daha kolay hale getiriyor. Şirket, 1200 Amerikalı tüketici ve 400 pazarlamacı arasında bir anket sonucuna varmıştır. Buna göre: Evet, akıllı telefon kullanıcılarının sayısı büyümeye devam edecek. Ancak pazarlamacılar ile tüketiciler arasındaki akıllı telefon kanallarını kullanma oranları yakın zamanda bir biri ile eşdeğer duruma gelecek gibi görünmemektedir.

E-posta, pazarlamacıların (%99) ve tüketicilerin (%89) ya da akıllı telefonu olmayanların (%85) ilgisini çekerken, Facebook ise akıllı telefonu olan tüketicilerin %66’sının ve akıllı telefonu olmayan tüketicilerin ise %50’sinin ilgisini çekmektedir. Bu arada Twitter hiç bir alanda %50’nin üstüne çıkamamıştır. Akıllı telefonu olan sadece %48 pazarlamacı ve %31 tüketici ile akıllı telefonu olmayan %10 tüketici bu web sitesini günlük olarak kullanmaktadır. 

Facebook pazarlamacıların (%21) ve tüketicilerin (%28), markalar ile çevrim içi olarak temas kurabildikleri merkezler arasında 2. sırada yer almıştır. Twitter ise alt sıralarda yer almıştır. Sadece %15 pazarlamacı ve %3 tüketici çevrim içi olarak markalar ile iletişime geçtikleri yol olarak Twitter’ı belirtmişlerdir. Ancak pazarlamacıların %58 ile tüketicilerin %46’sı ürün ya da hizmetler hakkında yeni özellikler ile ilgili bildirimler almak için Twitter’ı takip ettiklerini de eklemişlerdir.