DOZYL 5 MG 14 FILM TABLET

ATC: N06DA02

BARKODU: 8699514097075

FİYATI: 27,21TL

ETKEN MADDE: Dozyl 5 MG 14 FILM TABLET hekimler için kısa ürün

ÜRETİCİ: ABDI IBRAHIM

Alzheimer demansda, asetilkolinesterazın spesifik ve reversibl bir inhibitörü. Yatmadan önce 5-10mg. Gebelik kategorisi C. Kontrendikasyon; aşırı duyarlılık, gebelik. Etkileşim; ketokonazol, kinidin, itrakonazol, eritromisin, fluoksetin, rifampisin, fenitoin, karbamazepin, alkol, antikolinerjik aktivitesi olan ilaçlar, süksinilkolin, sinir ve adele bloke edici ajanlar, kolinerjik agonistler, beta-blokerler.

YAN ETKİLERİ

bulantı, diyare, uykusuzluk, kusma, kas krampları, yorgunluk ve anoreksi.Kısıtlamalar SGK SUT EK-4/F Ayakta tedavide sağlık kurulu/uzman hekim raporu ile verilebilecek ilaç. Nöroloji, geriatri, psikiyatri uzmanlarınca veya bu uzmanlardan biri tarafından düzenlenecek uzman hekim raporuna dayanılarak diğer hekimlerce reçete edilebilir.