Diskojenik bel ağrısı nedir?

Sırt ve bel ağrıları ciddi ve ağrı veren sakatlıkların başında gelir. Bel ağrısının birçok sebebi var ve bel ağrısına yol açan nedenlerin saptanması tedavi açısından oldukça önemli. Bel kaslarında çekme, bel fıtığı ve kanal darlığı bel ağrısının genel nedenleri arasında yer alır.

Bazen, bel omurları arasındaki disklerin yıpranması ve bozulması bel ağrısına neden olur. Bu duruma diskojenik bel ağrısı ya da lomber disk ağrısı adı verilir. 

Diskojenik bel ağrısının nedenleri ne?

Lomber disk ağrısına neyin neden olduğu tam olarak bilinmiyor. Ancak normal bir lomber disk ve bozulmuş (dejeneratif) bir lomber disk arasında çok belirgin farklar var. Buradaki sorunsa, lomber disk bozulmasının yaşlanma sürecinin bir parçası olması. Bozulmuş disklerin büyük çoğunluğu hiçbir sıkıntı yaratmaz. 

Disk ağrısı genellikle zamanla iyileşen bir durum. Her ne kadar “yaşlanmaya bağlı” ve “bozulmuş” olarak değerlendirilse de diskojenik bel ağrısı çeken birçok hastanın durumu zaman geçtikçe iyiye gitmekte. Birçok hasta, diskojenik bel ağrısının ömürlerinin sonuna kadar sürecek bel ağrılarının başlangıcı olduğunu düşünmekte. Fakat, bu durum genellikle aksine işler. Diskojenik bel ağrısı yaşayan hastaların çoğunluğu basit tedavi uygulamarıyla birlikte zaman geçtikçe ciddi iyileşmeler gösterir.

Lomber disk ağrısı nasıl teşhis edilir?

Diskojenik bel ağrısının teşhisi oldukça zor. Fiziksel muayene yoluyla teşhisini kolaylaştıran birtakım belirtileri var, fakat bunlar bel ağrısı çeken hemen her insanda görülen özellikler. Bel ağrısının teşhisinde MR vb. gibi görsel teşhis yöntemleri de kullanılabilir. Fakat, disk dejenerasyonu (bozulması) yaşlanmaya bağlı normal bir belirti olduğu için bel ağrısı çekmeyen birçok hastanın MR sonuçları yanıltıcı olabilmekte. Bu yüzden, MR sonucunda disk şeklindeki bozulmalar gözükse de bel ağrısına neyin neden olduğunu kesin olarak anlamak çok kolay değil.

Diskojenik bel ağrısının tanısında kullanılan birincil muayene yöntemi diskogram. Bir diskogram testi, ağrıya neden olduğu düşünülen diske ayırıcı bir boya enjekte ederek yapılır. Diskogram bize, hem diskin yapısı hem de bel ağrısının kaynağı hakkında bilgi verir. Eğer enjeksiyonun yol açtığı ağrı, hastanın yaşadığı bel ağrısıyla aynıysa; buna pozitif ya da uyumlu diskogram denir.

Diskojenik bel ağrısının tedavisinde kullanılan yöntemler nelerdir?

Diskojenik bel ağrısının tedavisi de oldukça zor bir süreçtir. Fakat, daha önce de bahsettiğimiz gibi birçok hastanın sorunu basit tedavi yöntemleriyle çözülebilmektedir. Aşağıda bu tedavi yöntemlerinin birkaçı yer almaktadır: 

Anti-İnflamatuar (İltihap Giderici) İlaçlar: İltihap giderici ilaçlar, diğer adıyla NSAID grubu, hem bel ağrılarının hem de bel ağrıları sonucu oluşan iltihap ve aşınmaların tedavisinde oldukça etkilidir. NSAID grubu ilaçlar hem reçeteli hem re de reçetesiz olarak bulunabilmektedir. Bu grup ilaçlar bazen yan etki olarak Gastro-intestinal (mide-bağırsak) kanamaları tetikleyebilmektedir; bu yüzden, mide rahatsızlığı bulunan hastalara asla tavsiye edilmemektedirler.  

Egzesiz ve Terapi: Sırt ve bel kaslarının güçlendirilmesi bölgesel ağrıların tedavisinde en etkili yöntemdir. Bu kasların gelişmesi sonucunda beldeki ağırlık eşit olarak dağıtılmakta bu da omurga üzerindeki fazla basıncı ortadan kaldırmaktadır. 

Fakat cerrahi müdahale ile bu basit tedaviler arasında yer alan bazı orta seviye tedaviler de bulunmaktadır. Cerrahi operasyonlarda genellikle lomber füzyon yöntemi (disklerin omurlara tutturulması) uygulanır. Gelecekte bu uygulamanın yerini lomber disk protezine bırakması beklenmektedir. Diğer bir tedavi yöntemi ise IDET yani disk içi elektro termal tedavidir. Bu uygulama 90’lı yılların sonunda kullanılmaya başlamıştır. IDET’nin tedavi etkisi tıp dünyasında ayrı bir tartışma konusudur.  Aşağıda, bu yöntemle ilgili bilgiler bulunmaktadır.