Depresyonun Türleri Nelerdir ?

Depresyonun türleri, tıpkı kalp hastalığı ve diyabet (şeker hastalığı) benzeri diğer hastalıklarda olduğu gibi, farklı türlerde ortaya çıkan depresif bozukluklarıdır. En sık görülen depresif bozukluklardan üçü aşağıda anlatılmıştır. Ancak, bunların her birindeki semptomların sayısı, zamanlaması, şiddeti ve kalıcılığının değişkenlik gösterdiğini unutmayın. Aynı zamada yaş, cinsiyet ve kültüre bağlı olarak da kişilerin depresyonu ifade etme ve/veya yaşama şekilleri bazen farklılık gösterir.

Depresyonun Türleri: Majör (Ağır) Depresyon

Majör depresyon; çalışma, uyuma, yemek yeme ve daha önceden keyif alınan aktivitelerden keyif almayı engelleyen, aralarında hüzünlü ve/veya asabi ruh halinin de yer aldığı (semptomlar listesine bakınız), en az iki hafta boyunca aralıksız devam eden semptomların bir araya gelmesiyle tanımlanır. Uyku ve yemek yeme ile ilgili sorunlar, her iki aktivitenin de aşırı veya yetersiz şekilde gerçekleşmesiyle kendini gösterebilir. Engelleyici boyutta depresyon episodları yaşam boyunca bir, iki ya da birkaç kez görülebilir.

Depresyonun Türleri: Distimi (kronik depresyon)

Distimi, majör depresyona kıyasla, daha hafif ancak genellikle daha uzun süren bir depresyon türüdür. Engelleyici olmayan fakat durumdan muzdarip olan kişiyi “tam kapasitede” işlev görmekten ya da kendisini iyi hissetmesinden alıkoyan uzun süreli (kronik) semptomları içerir. Bazen distimisi olan kişiler majör depresyon episodları da yaşarlar. Bu iki depresyon türünün bir araya gelmesi genellikle çifte depresyon olarak adlandırılır.

Depresyonun Türleri: Bipolar Bozukluk (manik depresyon)

Başka bir depresyon türü de, daha önce manik depresif hastalık ya da manik depresyon olarak adlandırılan, bir grup duygu durum bozukluğunu içeren bipolar bozukluktur. Söz konusu durumlar  belirli bir kalıtsallık modeli sergiler. Diğer Depresif Bozukluk türleri kadar sık olmasa da, bipolar bozukluklarda en az bir mani ya da hipomani dönemi içeren duygu durum döngüleri bulunur ve aynı zamanda depresyon episodları da görülebilir. Bipolar bozukluklar genelde kroniktir ve tekrar ederler. Bazen duygu durum geçişleri dramatik ve hızlı olsa da, çoğunlukla kademeli bir geçiş yaşanır.

Kişi depresif dönemdeyken, depresif bozukluğun herhangi semptomunu ya da bütün semptomlarını yaşayabilir. Manik dönemde ise, daha sonra aşağıda anlatılan mani kısmında sıralanan semptomlardan birini ya da hepsini yaşayabilir. Mani durumu genellikle, ciddi sorulara ve utanç verici durumlara yol açacak şekilde düşünmeyi, karar vermeyi ve sosyal davranışı etkiler. Örneğin, kişi manik bir dönemdeyken rastgele veya korunmasız cinsel deneyimler yaşayabilir ya da akılcı olmayan finansal veya işle ilgili kararlar alabilir.

Bipolar bozuklukların önemli bir çeşidi bipolar II bozukluğu olarak tanımlanmıştır (Bipolar bozukluğun genellikle görülen çeşidine bipolar I bozukluğu denir). Bipolar II bozukluğu, durumdan muzdarip kişinin, hipomani (mini ataklar) olarak adlandırılan ataklarla kesilen, tekrar eden depresif dönemler yaşadığı bir sendromdur. Bipolar II’de görülen öfori (aşırı mutluluk hali) durumları, bipolar I’de görülen tamamen manik dönemler için geçerli olan kriterleri tam olarak karşılamaz.