Depresyon Nasıl Teşhis Edilir ?

Depresyonda olup olmadığını tespit etmek üzere bir sağlık uzmanıyla konuşması gerekip gerekmediğini merak edenler, depresif belirtilerle ilgili soruların olduğu bir Depresyon anketi veya kendi kendilerine uygulayabilecekleri bir testi cevaplayabilirler. Bir kişinin, depresyona yönelik tıbbi desteği ne zaman alması gerektiği sorusunu cevaplarken, üzüntüsünün iki haftadan fazla sürüp sürmediğini ya da bu duygularının evde, okulda ya da işte işlevsel olabilme yetilerini ve başkalarıyla olan ilişkilerini ciddi bir şekilde etkileyip etkilemediğini düşünmesi faydalı olabilir.

Uygun tedavi görmenin ilk adımı doğru teşhistir; bu da, kişinin depresif bir hastalığı olup olmadığını, varsa hangi türü olduğunu tespit etmek için tam bir fiziksel ve psikolojik değerlendirmenin yapılmasını gerektirir. Daha önce de belirtildiği gibi, bazı tıbbi durumların yanı sıra bir takım ilaçların yan etkileri arasında Depresyon Belirtileri olabilir. Bu nedenle, muayeneyi yapan Doktor, görüşme, fizik muayene ve laboratuvar testleri aracılığıyla söz konusu olasılıkları ekarte etmelidir (olmadığını teyit etmelidir). Birinci basamak sağlık hizmetlerinde görev yapan pek çok doktor depresyon için, genellikle depresyon belirtileri olan ve tam bir ruh sağlığı değerlendirmesine tabi tutulması gerekebilecek kişilerin belirlenmesine yardımcı olan anket şeklindeki tarama araçlarını, semptom testlerini kullanmaktadır.

Nasıl Tehşis Edilmeli ?

Teşhise yönelik düzgün bir değerlendirmede hastanın semptomlarının öyküsü eksiksiz bir şekilde alınır:

1. Semptomlar ne zaman başladı?

2. Ne kadar sürdü?

3. Semptomların şiddeti nedir?

4. Bu semptomlar daha önce de görüldü mü, görüldüyse tedavi edildi mi, hangi tedavi uygulandı ?

Doktor genellikle alkol ve uyuşturucu kullanımını ve hastanın ölüm veya intihar hakkında düşüncelerinin olup olmadığını sorar. Ayrıca, hastanın öyküsü alınırken, genellikle diğer aile üyelerinde depresif bir hastalık geçiren olup olmadığı ve eğer tedavi edilmişse hangi tedavilerin uygulandığı ve hangilerinin etkili olduğuyla ilgili sorular sorulur.

Teşhise yönelik değerlendirmede aynı zamanda, depresif ya da manik-depresif hastalıkta sıklıkla olduğu gibi, hastanın konuşması, düşünce modeli ya da hafızasının etkilenip etkilenmediğini tespit etmek için bir akli durum muayenesi de yapılır. Günümüzde bir ruhsal bozukluğu teşhis edebilecek herhangi bir laboratuar testi, kan tahlili veya röntgen tetkiki bulunmamaktadır. İnme ya da beyin tümörü gibi diğer nörolojik bozuklukların teşhis edilmesine yardımcı olan BT, MRI, SPECT ve PET taramaları gibi güçlü görüntüleme teknikleri bile psikiyatrik hastalıklarda beyinde meydana gelen üstü kapalı ve karmaşık değişiklikleri tespit edememektedir. Ancak adı geçen teknikler günümüzde ruh sağlığı ile ilgili araştırmalarda faydalı olmaktadır ve belki de gelecekte teşhis için de yaralı olacaktır.