Depresyon için Taurine Kullanımı

Taurine, metion ve Sistein olmak üzere vücudunuzda diğer iki amino asitten üretilen bir amino asittir. Kolesterol, kan şekeri kontrolü ve sinir sisteminin düzenlenmesi gibi çeşitli önemli sağlık süreçleri taurineye dayanmaktadır. Taurine, beyinde yüksek konsantrasyonda mevcuttur. Depresyon yönetiminde taurinenin olası rolü için araştırma sonuçları farklıdır.

Taurine ve Beta-Alanine

Japonya Laboratory of Regulation in Metabolism and Behavior, Graduate School of Bioresource and Bioenvironmental Sciences, Kyushu Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen bir çalışmada, taurine iletimini engelleyen bir amino asit olan beta-alanine yatıştırıcı etkinliği gösterirken Taurine anti-depresan etkinliği göstermiştir. Laboratuvar hayvanları üzerinde yapılan bir çalışmada; kg başına 22.5 mmol besinle desteklenmiş diyetlerin, hareketle ilgili olarak önemli ölçüde etkili olarak daha fazla zaman harcanmasına ve hareketsiz olarak daha az zaman harcanmasına yol açtığı bulunmuştur. Beta-alanine takviyeli diyetlerle beslenmiş hayvanlar, açık alanlarda daha fazla zaman harcamış ve düşük seviyede endişe endikasyonuyla deneysel labirent ayarlarında koruma amaçlı kapalı alanlarda daha az zaman harcamıştır. Çalışma, Temmuz 2010 tarihinde bir dergide yayınlanmıştır.

Etkinsizlik

2008 yılında bir dergide yayınlanmış ve Duluth, College of Pharmacy, Minnesota Üniversitesinde araştırmacılar tarafından gerçekleştirilmiş çalışmada, taurine laboratuar hayvanları üzerinde anti-depresan etki göstermemiştir. Taurin seviyesindeki değişiklikler, taurin seviyesini etkileyen belirli psikiyatrik bozuklarla ve belirli anti-depresan ilaçlarla ilişkilendirilmiştir. Bununla birlikte; amino asitle takviye, bu çalışmada test edilen seviyelerde depresyon benzeri davranışı ölçülebilir düzeyde azaltmamıştır. Araştırmacılar, uyarıcı olarak taurinenin üretici iddialarıyla ilgili uyarıların dikkate alınması konusunda baskı yapmıştır.

Şüpheli İlişkiler

Kore, Inha Üniversitesinin Besin ve Beslenme Departmanı tarafından gerçekleştirilen çalışmada, depresyona girmiş ve girmemiş üniversite öğrencileri arasında taurine alımında farklılık bulunmamıştır. Araştırmacılar, iki iş günü ve bir hafta sonu olmak üzere üç günlük periyot boyunca katılımcıların diyetlerini değerlendirmiştir. Sonuçlar, depresyona girmiş grupta 89.1 mg ve kontrol grubunda 88.0 mg ortalama günlük diyet taurine alımını göstermiştir. Bununla birlikte; depresyona girmiş katılımcılar, depresyona girmemiş kontrollere kıyasla önemli ölçüde daha az vitamin A, beta-karoten, vitamin C, folik asit ve lif almıştır. Yemek zamanlarının düzenlenmesi, tüketilen yiyeceklerin çeşitliliği ve yeterli protein tüketimi gibi yeme alışkanlıklarına ilişkin puanlama da depresyona girmiş grupta düşüktür. Çalışma, Ağustos 2010 tarihinde bir dergide yayınlanmıştır.

Depresyon ve inflamasyon

2009 yılında bir dergide yayınlanmış ve Laboratorio de Neuroquímica, Centro de Biofísica y Bioquímica, Instituto Venezolano de Investigaciones Cientificas, Caracas, Venezuela’da gerçekleştirilmiş çalışmaya göre; ağır depresyonlu hastalar, lenfositlerinde yüksek seviyede taurineye sahip olma eğilimindedir. Araştırmacılar, taurinenin lenfositlerde antioksidan ve anti-inflamatuvar ajan gibi davrandığını belirtmiştir. Çalışmadaki hastalar anti-depresan ilaçla tedavi edilirken, çalışmada kullanılan anti-depresan ilacın olası anti-inflamatuvar etkileri belirtilerek bu hastaların lenfositlerindeki taurine seviyeleri düşmüştür. 2011 tarihinde bir dergide yayınlanmış ve Department of Psychiatry, Vanderbilt University School of Medicine, Nashville, Tennessee’de gerçekleştirilmiş bir çalışmaya göre; inflamasyonun, depresyon gelişiminde nedensel bir faktör olabileceği bulunmuştur.