Depresyon İçin Nereden Yardım Alınabilir ?

Uzmanlar tarafından yapılacak tanıya dayalı eksiksiz bir fiziksel ve psikolojik değerlendirme, depresyonda olan kişinin, kendisi için en iyi tedavi türüne karar vermesine yardımcı olacaktır. Ancak eğer bir intihar olasılığının varlığından dolayı durum aciliyet arz ediyorsa, hastanın acil servise götürülmesi uygun olacaktır. Hastanın intihara yönelik bir hareket yapması veya intihar girişiminde bulunması halindeyse mutlaka 112 aranmalıdır. Hastanın kendisi, ne kadar yardıma ihtiyacı olduğunun farkında olmayabilir. Hatta, depresif hastalığının bir parçası olan olumsuzluk ve çaresizlikten dolayı yardım edilmeyi haketmediğini hissedebilir.

Aşağıdaki listede sizi uygun yere sevk edebilecek veya teşhis ve tedavi hizmetlerini sunabilecek kişi ve yerleri bulabilirsiniz. Telefon numaraları ve adresleri için Sarı Sayfalardaki “ruh sağlığı”, “sağlık”, “sosyal hizmetler”, “intihar önleme”, “hastaneler” veya “doktorlar” başlıklarına bakınız.

 • Aile hekimleri
 • Pskiyatrist, psikolog, sosyal hizmet uzmanları, ruh sağlığında görev yapan hemşireler gibi ruh sağlığı uzmanları ya da diğer rehberlik hizmeti sunanlar
 • Sağlık hizmeti veren kuruluşlar
 • Toplum ruh sağlığı merkezleri
 • Hastanelerdeki psikiyatri bölümleri ve poliklinikler
 • Genellikle hastane ile bağlantılı toplum destek grupları
 • Üniversite veya tıp fakülteleri ile bağlantılı programlar
 • Devlet hastanesi poliklinikleri
 • Aile hizmetleri/sosyal hizmetler kurumları
 • Özel klinik ve merkezler
 • Çalışanlara yönelik destek programları
 • Yerel tıbbi ve/veya psikiyatrik dernekler