DEFLU 100 CC ŞURUP

ATC: R05X

BARKODU: 8699559570106

FİYATI: 4,04TL

ETKEN MADDE: Paracetamol, combinations – parasetamol kombinasyo

ÜRETİCİ: RECORDATI

Analjezik antipiretik parasetamolün antigripal kombinasyonları. Doz içerdiği parasetamole göre ayarlanmalı.

PROSPEKTÜS FORMÜLÜ

5 ml ( 1 ölçek ) şurup; Parasetamol 120.0mg Klorfeniramin maleat 1.0mg Fenilefrin HCl 2.5mg içerir.

(Yardımcı maddeler: Metil paraben, Sitrik asit, Sakarin sodyum, Sorbitol, Ahududu Esansı)

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Parasetamolün; ağrı kesici/ateş düşürücü etkisi klinik olarak kanıtlanmıştır. Parasetamol; hipotalamusta yer alan termoregülatör merkezdeki etkisi sayesinde, ateş düşürücü etki ve ağrı eşiğinde yükselme ile ağrı kesici etki meydana getirmektedir. Parasetamolün; ağrı kesici ve ateş düşürücü etkisi asetil salisilik aside eş miktardadır ve asetil salisilik asidin oluşturduğu yan etkilerin bir çoğunu muhtemelen meydana getirmez. KLORFENİRAMİN MALEAT: Aşırı hassasiyet reaksiyonlarının ve kaşıntılı deri rahatsızlıklarının semptomatik olarak rahatlatılması için ağızdan verilen bir histamin H1 reseptör antagonistidir. Öksürük ve soğuk algınlığı preparatlarının bilinen bir maddesidir.

FENİLEFRİN HCL: Alfa adrenoseptörler üzerine direkt etkili sempatomimetik bir ajandır. Efedrine göre daha az veya yok denecek kadar santral sinir sistemi stimülasyonu yapar. Burun – sinüs konjestiyonunu, sinüs basıncını azaltır. Üst solunum yolları mukozasının genişlemiş kılcal damarlarını büzerek etki gösterir. FARMAKOKİNETİK ÖZELLİKLERİ: Parasetamol: Emilimi: Oral alımdan sonra, gastrointestinal kanaldan, hızlı ve tam olarak emilir ve 10 – 60 dakika içinde en üst plazma konsantrasyonuna ulaşır.

Dağılımı: Bütün vücut dokularına yayılır. Metabolizasyonu: Karaciğerden metabolize olur. Atılımı: Glukuronid veya sülfat konjugeleri halinde idrarla atılır. %5’inden azı, değişmemiş parasetamol olarak atılır. Eliminasyon yarı ömrü, 1 – 3 saattir.

KLORFENİRAMİN MALEAT: Emilimi: Gastrointestinal kanaldan yavaşça emilir. Ağızdan alındıktan 4 – 6 saat sonra en yüksek plazma konsantrasyonuna ulaşır. Dağılımı: Sirkülasyon esnasında %70 kadarı plazma proteinlerine bağlanır. Vücudun her yerine dağılır. Santral sinir sistemine geçer.

Metabolizasyonu: Yaygın metabolize olur. Metabolitleri desmetil, didesmetil klorfeniramindir. Atılımı: Değişikliğe uğramamış klorfeniramin maleat ve metabolitleri öncelikle idrar yoluyla atılır. FENİLEFRİN HCL: Metabolizasyonu: Barsak ve karaciğerde mono amino oksidaz vasıtasıyla metabolize olur. Atılımı: Eliminasyon yarı ömrü, 1 – 3 saattir.

ENDİKASYONLAR

Soğuk algınlığı, sinüzit, nezle, saman nezlesi ve diğer üst solunum yolları alerjilerindeki; burun tıkanıklığı, burun akıntısı, aksırık, ateş, baş ağrısı, boğaz ağrısı, vücut ağrıları gibi semptomlarda endikedir.

KONTRENDİKASYONLARI

Bileşiminde bulunan maddelere veya asetil salisik aside karşı aşırı duyarlılığı olduğu bilinen kişilerde, karaciğer yetmezliği bulunanlarda, aktif alkolizmde, şiddetli böbrek fonksiyon bozukluğu olanlarda, glokomlularda, ağır prostat hipertrofili hastalarda, hipertansiyonlularda, hipertiroidizmde, akut bronşiyal astımda, piloroduodenal tıkanıklıkta, konvülziyonlu hastalarda, diyabetlilerde, kalp hastalarında ve seçici olmayan(non – selektif) monoamin oksidaz(MAO) inhibitörü kullanan veya 2 hafta içinde kullanmış olan hastalarda kullanılmamalıdır.

UYARILAR

İlacı alırken alkollü içecekler alınmamalıdır. Antidepresan ilaç alanlar doktora danışmadan bu ilaçları kullanmamalıdır. Özellikle çocuklarda eksitabilite görülebilir.

Semptomlar 7 gün içinde iyileşme göstermez veya ateş 3 gün içerisinde düşmezse ilaç kesilmeli ve doktora danışılmalıdır. Tavsiye edilen doz aşılmamalıdır. Araç ve özel dikkat isteyen makineler ile ve/veya tehlikeli, yüksek yerlerde çalışırken kullanılmamalıdır. HAMİLELİKTE VE LAKTASYONDA KULLANIMI: Hamilelik Kategorisi: C Kategorisi Eğer hekim, ilacın hamilelere sağlayacağı yararın, fötus üzerindeki potansiyel riskini haklı göstereceğine inanıyorsa kullanılmalıdır.

YAN ETKİLERİ

Hematolojik reaksiyonlar rapor edilmiş olmasına rağmen parasetamolün yan etkileri hafiftir.

Genellikle cilt kızarıklığı veya diğer alerjik reaksiyonlar olabilirse de ilacı kesmekle geçer. Kişiye göre değişen ve bitkinlikten derin uykuya varan sedasyon, huzursuzluk, koordinasyon bozukluğu yapabilir. Gastrointestinal rahatsızlık yapabilir. Sempatomimetikler santral sinir sitemine etki ederek endişe, huzursuzluk, uykusuzluk, titreme yapabilirler. Bu etkiler fenilefrinde en az düzeydedir.

Kardiyovasküler sisteme etki ederek hipertansiyon yapabilir.

Beklenmeyen bir etki gördüğünüzde doktorunuza başvurun.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ VE DİĞER ETKİLEŞMELER

Antikolinerjik ilaçlar ve afyon kökenli ağrı kesicilerle alındığında parasetamolün emilimi gecikir. Antikonvülsanlar veya oral steroid yapılı kontraseptiflerin kronik kullanımı karaciğer enzimlerini indükler ve parasetamolün terapötik düzeylere ulaşmasını engeller. Oral antikoagülanlarla parasetamolün birlikte kullanımı hipoprotrombinemik etkiyi arttırır.

Ancak bu etkileşim kullanım süresine ve dozuna bağlıdır. Parasetamol kloramfenikol konsantrasyonunu arttırabilir. Alkol ve santral sinir sistemi depresanlarının (barbitüratlar, hipnotikler, sedatifler, nöroleptikler) sedatif etkisini arttırır. Birlikte alındığında fenitoin zehirlenmesi olabilir. MAO inhibitörleri ile birlikte kullanılmamalı veya ilacın kesilmesinden 14 gün sonra kullanılmalıdır.

Kalp glikozitleri, kinidin veya trisiklik antidepresanlarla birlikte alındığında Aritmi riski artabilir. Rezerpin ile birlikte kullanıldığında tesirini azaltabilir.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde 3 yaşına kadar: Her 6 saatte bir 1/2 ölçü kaşığı 3 – 6 yaş arası çocuklarda: Her 4 saatte bir 1/2 ölçü kaşığı 6 yaşından yukarı çocuklarda: Her 4 saatte bir 1 ölçü kaşığı Büyüklerde: Her 4 saatte bir 2 ölçü kaşığı Çocuklara 24 saatte belirtilen dozdan fazla verilmemeli, 2 yaşın altındakilere doktor tavsiyesi ile kullanılmalıdır. Parasetamol ihtiva eden diğer ilaçlarla birlikte kullanılmamalıdır.

DOZ AŞIMI VE TEDAVİSİ

HALİNDE ALINACAK TEDBİRLER VE ÖZEL ANTİDOT: Doz aşımı halinde sinirlilik, huzursuzluk, uykusuzluk, çarpıntı, halüsinasyon, ritim bozuklukları yapabilir.

Mide yıkanır ve gerekli ise aktif kömür verilir. Kardiyovasküler sistemi kontrol altında tutarak semptomatik ve destekleyici tedavi yapılır. Parasetamolden dolayı N-asetilsistein ve metionin gibi antidotlarla özel bir tedavi de gerekebilir.

SAKLAMA KOŞULLARI

25 C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Hekime danışmadan kullanılmamalıdır.

Çocukların erişemeyecekleri bir yerde ve ambalajında saklayınız.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ VE AMBALAJ İÇERİĞİ

100 ml şurup, renkli cam şişede, ölçek ve prospektüs havi karton kutuda. PİYASADA MEVCUT DİĞER FARMASÖTİK DOZAJ ŞEKİLLERİ: Deflu Tablet, 20 tabletlik blister ambalajda. RUHSAT SAHİBİNİN İSMİ VE ADRESİ: Yeni İlaç ve Hammaddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Doğan Araslı Cad. No: 219 Esenyurt/İSTANBUL RUHSAT TARİH VE NUMARASI: 18.01.2005 – 205/20 ÜRETİM YERİ İSMİ VE ADRESİ: Yeni İlaç ve Hammaddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Doğan Araslı Cad. No: 219 Esenyurt/İSTANBUL Reçete ile satılır.