CORASPIN 300 MG 30 ENTERIK KAPLI TABLET

ATC: B01AC06

BARKODU: 8699546130153

FİYATI: 4,19TL

ETKEN MADDE: Coraspin 300 MG 30 ENTERIK KAPLI TABLET hekimler i

ÜRETİCİ: BAYER TURK

Analjezik, antipiretik ve antienflamatuar. Ağrı ve ateş: Yetişkin 3-4 saatte bir 300mg – 8 saatte bir 1gr. Çoculta 60mg/kg/gün 4 saatlik dozlara bölünerek. Artrit 80-100mg/kg/gün. Antiagregan 75-325mg/gün. Gebelik kategorisi D.

Anne sütüne geçer. Kontrendikasyon; aşırı duyarlılık, gastrointestinal kanama geçirmiş olanlar, hemofili, hipoprotrombinemi gibi hemorajik rahatsızlığı olanlar. Çocuk ve gençlerde viral hastalıklarda reye sendromuna neden olabilir. Etkileşim; antikoagülanlar, oral hipoglisemiyanlar, probenesid, sülfinpirazon, spironolakton, alkol, kortikosteroidler, pirazolon türevleri, üriner alkalileştiriciler, fenobarbital, propranolol.

YAN ETKİLERİ

gastrointestinal sistemde kanama ve ülser, kulakta çınlama, Vertigo, reversible duyma kaybı, kanama zamanının uzaması, lökopeni, trombositopeni, plazma demir konsantrasyonunda düşme, ürtiker, prurit, angioödem, astma, anaflaksi.

Prospektüs CORASPİN® 300 Enterik Kaplı Tablet Formülü: Beher tablette: Asetilsalisilik asit 300 mg Farmakolojik Özellikleri: Coraspin 300 içerdiği asetilsalisilik asit nedeniyle antiagregan, analjezik, antipiretik ve antienflamatuvar etkiye sahiptir. Trombositler ve damar endotel hücreleri arasındaki etkileşimin düzenlenmesinde önemli mekanizmalardan biri prostaglandinler (PG) arasındaki dinamik dengedir. Trombositlerde sentezlenen tromboksan A2 (TXA2) agregasyon ve vazokonstriksiyon yönünde etki ederken, vasküler endotelyumda üretilen prostasiklin (PGI2) antiagregan ve vazodilatör olarak görev yapar. Vasküler endotelyum hasar gördüğünde, örneğin aterosklerotik hadiselerde, PGI2 sentezi bozulmakta ve TXA2 artışı belirmektedir. Asetilsalilsilik asit prostaglandin sentezi için gerekli olan siklooksijenazı dönüşümsüz olarak inhibe eder.

Trombositler, bu enzimi tekrar sentez edememeleri nedeniyle, ömürlerinin geri kalan kısmında (7-10 gün) TXA2 sentezleyemezler ve agregasyon özelliklerini kaybederler. Trombositlerin aksine, endotel hücrelerinde asetillenmiş siklooksijenaz derhal yenilenir ve PGI2 sentezi devam eder. Coraspin 300, özellikle uzun dönemli profilaktik ve terapötik uygulamalarda mide şikayetlerini en aza indirmek amacıyla dizayn edilmiştir. Bu amaçla Coraspin 300 tabletleri, mide asidine dirençli enterik lakla kaplanmıştır ve ancak barsakta çözünürler. Barsakta emilimi takiben % 80-90 oranında plazma proteinlerine bağlanan asetilsalisilik asit, böbrekler yolu ile salisilik asit ve metabolitleri halinde atılır.

Endikasyonları: Anti-trombotik olarak; yüzeyel venlerin enflamasyonunda, non-stabil anjina pektoriste ve risk altındaki (hipertansif, hiperlipidemik, diyabetik) hastalarda koroner trombozun önlenmesinde; miyokard reinfarktüs profilaksisinde; kardiyovasküler cerrahide özellikle aortokoroner by-pass ve arteriovenöz şantlarda post-operatif tromboz ve embolizmin önlenmesinde; geçici iskemik ataklarda ve inme profilaksisinde endikedir. Ayrıca, hafif ve orta şiddette ağrılarda, baş ağrısı, diş ağrısı, nevralji ve adet sancılarında, migrende, iltihabi durumlarda (romatizmal hastalıklar) ve ateşte (soğuk algınlığı) tavsiye edilir. Kontrendikasyonları: Kanama eğiliminin arttığı patolojik durumlarda, antikoagülan (Heparin, kumarin türevleri v.B.) tedavisi sırasında, glukoz-6-fosfat dehidrogenaz eksikliğinde, salisilatlara ve analjeziklere karşı aşırı hassasiyet gösterenlerde, kronik veya aktif ülseri olanlarda kullanılması sakıncalıdır.

Uyarılar, önlemler: Hekim tarafından tavsiye edilmedikçe hamileler ve emziren anneler tarafından alınmamalıdır. Özellikle gebeliğin son üç ayında kullanılması sakıncalıdır. ÇOCUKLARDA VE GENÇLERDE YÜKSEK ATEŞTE REYE SENDROMU KONUSUNDA HEKİME DANIŞMADAN KULLANILMAMALIDIR. Yan etkileri/Advers etkiler: Mide rahatsızlığı, gastro-entestinal gizli kan kaybında artış, nadiren aşırı hassasiyete bağlı reaksiyonlar (deri reaksiyonları, nefes darlığı) ve trombositopeni görülebilir.

Beklenmeyen bir etki gördüğünüzde doktorunuza başvurun.

İlaç etkileşimleri: Non-streoidal antiromatizmal ilaçların etkilerini ve yan etkilerini, metotreksatın istenmeyen etkilerini, antikoagülanların (örn. heparin ve kumarin türevleri) etkilerini ve steroidlerle birlikte alındığında gastrointestinal kanama ihtimali arttırır. Diyabetli hastalarda kullanıldığında, insülin veya oral antidiyabetiklerin dozunun ayarlanması gerekebilir. Furosemid, spironolakton benzeri diüretiklerin ve ürikozürik ilaçların etkilerini azaltır. Kullanım şekli ve dozu: Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde: Yüzeyel venlerin enflamasyonunda: 3×2 tablet/gün Uzun süreli tromboz tedavisinde: 3-4×1 tablet/gün İnme profilaksisinde ve geçici iskemik ataklarda: 1-2×1 tablet/gün Reinfarktüs profilaksisi ve non- stabil anjina pektoriste: 1-2×1 tablet/gün Risk altındaki hastalarda koroner trombozun önlenmesinde: günaşırı 1 tablet Post-operatif (by-pass ve shunt) tromboz profilaksisinde: günaşırı 1 tablet Ağrı, ateş, enflamasyon ve soğuk algınlığında: Yetişkinlerde bir defada 2-3 tablet, günde 10 tablete kadar.

Çocuklarda: Bir defada 4-6 yaş için 1⁄2 tablet, 7-9 yaş için 1 tablet, 9-15 yaş için 1-2 tablet. Bu doz günde 3 defa tekrarlanabilir. Kullanım şekli: Coraspin 300, tercihen yemeklerden sonra çiğnenmeden yarım bardak su ile yutulur. Doz aşımı ve tedavisi: Aşırı dozda alındığında baş dönmesi, kulak çınlaması, terleme, bulantı, kusma, konfüzyon, hiperventilasyon, hipertermi ve dehidratasyon gibi salisilizm belirtileri görülebilir. Çok yüksek dozlarda merkezi sinir sistemi depresyonuna bağlı olarak koma, kardiyovasküler kollaps ve solunum yetmezliği görülebilir.

Ciddi intoksikasyonlarda kuvvetli alkali diürez sağlanmalıdır (örn. i.V. sodyum bikarbonat ile). Bazı ciddi durumlarda hemodiyaliz gerekli olabilir.

Ticari takdim şekli: 30 tabletlik blister ambalajlarda. Bayer HealthCare AG, Almanya lisansı ile üretilmiştir.

RUHSAT TARİHİ

13.03.1992 No: 159/53

RUHSAT SAHİBİ

Bayer Türk Kimya San.

Ltd. Şti. Üretim yeri: Bayer İlaç Fab. A.Ş. İstanbul 25oC’nin altında kuru ve serin bir yerde saklayınız. Çocukların ulaşamayacakları yerlerde ve ambalajında saklayınız. Reçete ile satılır. Sağlık Bakanlığı onay tarihi: 14.06. 2005