CETAFLU FORT 20 TABLET

ATC: R05X

BARKODU: 8699717090026

FİYATI: 4,37TL

ETKEN MADDE: Paracetamol, combinations – parasetamol kombinasyo

ÜRETİCİ: ATABAY

Analjezik antipiretik parasetamolün antigripal kombinasyonları. Doz içerdiği parasetamole göre ayarlanmalı.

PROSPEKTÜS FORMÜLÜ

Beher film tablet 650 mg Parasetamol, 25 mg Fenilpropanolamin HCI ve 4 mg Klorfeniramin maleat ve boyar madde olarak İndigo karmin alüminyum lake ve FD&C mavisi No.2, Sarı demir oksit ve Titan dioksit ihtiva eder.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Parasetamol, etkin bir ağrı kesici ve ateş düşürücüdür. Ağız yolundan alınımını takiben hızla ve hemen hemen tümüyle emilir.

Etkisi 15-30 dakikada başlar. Fenilpropanolamin, soğuk algınlığı ve benzeri durumlarda üst solunum yolu mukozasının genişlemiş kılcal damarlarını büzerek burun tıkanıklığı, sinüslerdeki dolgunluk ve gözlerdeki sulanmayı gideren etkili bir maddedir. Ayrıca Merkezi Sinir Sistemini de uyararak klorfeniramin’in (aşağıya bkz.) sedatif etkisini dengeler. Klorfeniramin antihistaminik (antiallerjik) bir madde olup kılcal damarlardaki geçirgenliği azaltarak burun akıntısı, aksırma, gözde sulanma ve kaşıntı gibi belirtileri giderir.

ENDİKASYONLAR

Grip ve soğuk algınlığına bağlı baş ağrısı, adale ağrısı, boğaz ağrısı, vücut kırgınlığı, ateş burun tıkanıklığı, nezle, aksırma, gözde sulanma ve kaşıntı gibi durumların semptomatik tedavisinde kullanılır.

KONTRENDİKASYONLARI

Etken maddelerden birine karşı aşırı duyarlılık, MAO inhibitörleri ile, ağır böbrek ve karaciğer yetmezliğinde kontrendikedir.

UYARILAR

Hipertansiyon, ciddi kardiyavasküler bozukluk, hipertiroidizm, diyabet, astma, Glokom, amfizem, kronik akciğer hastalığı, böbrek bozukluğu, prostat hipertrofisine bağlı idrar retansiyonu gibi durumlarda dikkatli kullanılmalıdır. Klorfeniramin maleat sedatif etkisiyle, dikkat gerektiren makinalarla çalışanlarda, tehlikeli ve/veya yüksek yerlerde çalışanlarda veya vasıta kullananlarda kazaya neden olabileceğinde CETAFLU – FORTE Film Tablet kullanımında bu işler yapılmamalıdır. Hastalıkla ilgili belirti ve bulguların düzelmemesi, yenilerinin ortaya çıkması ya da ateşin üç günden fazla sürmesi durumlarında doktorunuza başvurunuz.

Genel olarak 3-4 günden fazla kullanılmamalıdır. Doktor tavsiyesi olmadan gebe ya da emziren kadınlarda ve çocuklularda kullanılmamalıdır. Kullanırken ilaç etkileşmeleri göz önüne alınmalıdır. Hepatik nekroz görülebilir. Hepatik nekroz parasetamolün aşırı dozunda doza bağlı bir komplikasyondur.

12-48 saat içinde karaciğer enzimleri yükselir, Protrombin zamanı uzayabilir. Ancak klinik semptomlar dozun alınmasından 1-6 gün sonrasına kadar görülmeyebilir. 10 g’ın üzerinde alınması durumunda toksisite görülmesi muhtemeldir.

YAN ETKİLERİ

Deri döküntüsü, görme bulanıklığı, taşikardi, baş dönmesi, nadiren gastrointestinal bozukluklar, sedasyon, ağız kuruluğu, özellikle çocuklarda irritabilite görülebilir.

Beklenmeyen bir etki gördüğünüzde doktorunuza başvurun.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

VE DİĞER ETKİLEŞİMLER Antihistaminikler alkol ve antidepresanların etkilerini arttırırlar. Fenilpropanolamin ß-adrenerjik blokerlerle beraber kullanılması taşikardiye neden olabilir. Alkol antidepresanlar ve ß-adrenerjik blokerlerle birlikte CETAFLU – FORTE kullanılmasına dikkat edilmelidir. MAO inhibitörleri, antihistaminiklerin antimuskarinik ve merkezi depresan etkileri ile fenilpropanolaminin vazopressör ve kardiyak stimulan etkilerinde artışa ve etki sürelerinde uzamaya neden olabileceklerinden CETAFLU – FORTE ile birlikte kullanılmamalıdır. Antiepileptikler, barbitüratlar trisiklik antidepresanlar ve alkol parasetamol’ün yarı ömrünü uzatabilir ve toksisitesini artırabilir.

Antikonvülzanlar ve steroid yapılı oral kontraseptiflerin kronik kullanımı karaciğer enzimlerini indükler ve parasetamol’ün terapötik düzeylere ulaşmasını engelleyebilir. Metaklopramid parasetamol’ün ince barsaklardan absorpsiyonunu hızlandırır. Kloramfenikol ile parasetamol etkileşir.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

12 yaş ve üzeri erişkinlerde genel olarak 6 saatte 1 tablet alınır. Doktor gerekli gördüğünde, hastanın durumuna göre 4 saatte 1 tablet verilebilir.

Günde maksimum 6 tableti aşmamalıdır.

DOZ AŞIMI VE TEDAVİSİ

VE TEDAVİSİ

Semptomlar: Başağrısı, baş dönmesi, gerginlik, konfüzyon, halüsinasyon, konvülsiyonlar, taşikardi, Aritmi. Tedavi: Gastrik lavaj yapılıp, duruma göre aktif kömür verilebilir. Kardiyovasküler sistem ve solunum sisteminin yakın izlenmesiyle birlikte semptomatik ve destekleyici tedavi yapılır. Akut parasetamol zehirlenmesi durumunda spesifik antidotu N-asetilsistein ilk 16 saat içinde uygulanır.

N-asetilsistein oral uygulanacaksa daha önce verilen aktif kömür ya lavaj ile temizlenmeli ya da verilmemelidir. Hemodiyaliz ve hemoperfüzyon yapılabilir.

SAKLAMA KOŞULLARI

Çocukların ulaşamayacakları yerlerde, 25 °C’nin altındaki oda sıcaklığında ve ambalajında saklayınız.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ VE AMBALAJ İÇERİĞİ

20 film tabletlik blister ambalajlar.